Slides

slide date Bloc IgG list visualization Stack notes
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

[YY,E,Q,J,R,A][G,D,TT,GSSG,S,/] SILVER
FISHER CAT
685

[YY,E,Q,J,R,A][G,D,TT,GSSG,S,/] SILVER
FISHER CAT
686

[YY,E,Q,J,R,A][G,D,TT,GSSG,S,/] SILVER
FISHER CAT
687

[YY,E,Q,J,R,A][G,D,TT,GSSG,S,/] SILVER
FISHER CAT
688 9/1/1994 STD [YY:500,1k,2k,4k,8k,16k][G:500,1K,2K,4K,8K,16K,32] SILVER
YY STANDARDS 40UL GLUT.
689 9/1/1994 STD [YY:500,1k,2k,4k,8k,16k][G:500,1K,2K,4K,8K,16K,32] SILVER
YY STANDARDS 30 UL GLUT
690 9/14/1994 STD [YY:500,1k,2k,4k,8k,16k][G:500,1K,2K,4K,8K,16K,32] SILVER
YY STANDARDS PROTOCOL 9/8/94
691 9/15/1994 STX 3445,3449,3453 [YY,E,G,YY,E,G][Q,D,TT,/,/,/] SILVER
STX 3445,3449,3453
692 9/15/1994 STX 3446,3450,3454 [YY,E,G,YY,E,G][Q,D,TT,/,/,/] SILVER
STX 3446,3450,3454
693 9/15/1994 STX 3447,3451,3455 [YY,E,G,YY,E,G][Q,D,TT,/,/,/] SILVER
STX 3447,3451,3455
694 9/15/1994 STX 3448,3452,3456 [YY,E,G,YY,E,G][Q,D,TT,/,/,/] SILVER
STX 3448,3452,3456
695 9/19/1994 2603 [YY,YY,G,E,E,/][YY,YY,G,E,E,/] SILVER
TEST PRIMARY AB.
696 9/22/1994 STX 3445,3449,3453 [YY,E,G,YY,E,G][Q,D,TT,/,/,/] SILVER
STX 3445,3449,3453
697 9/22/1994 STX 3446,3450,3454 [YY,E,G,YY,E,G][Q,D,TT,/,/,/] SILVER
STX 3446,3450,3454
698 9/22/1994 STX 3447,3458,3456 [YY,E,G,YY,E,G][Q,D,TT,/,/,/] SILVER
STX 3447,3458,3456
699 9/22/1994 STX 3448,3452,3456 [YY,E,G,YY,E,G][Q,D,TT,/,/,/] SILVER
STX 3448,3452,3456
700 9/28/1994 STD [YY:1K,2K,4K,8K,16K,/][G:1K,2K,4K,8K,16K,/] SILVER
STD
701 9/28/1994 STD [YY:1K,2K,4K,8K,16K,/][G:1K,2K,4K,8K,16K,/] SILVER
STD
702
FISHER-CONTROL [YY,E,Q,TB,E,YY][G,D,TT,GSH,A,TB] SILVER
FISHER TISSUE
703
FISHER-3D [YY,E,Q,TB,E,YY][G,D,TT,GSH,A,TB] SILVER
FISHER TISSUE
704
FISHER-6D [YY,E,Q,TB,E,YY][G,D,TT,GSH,A,TB] SILVER
FISHER TISSUE
705
FISHER-13D [YY,E,Q,TB,E,YY][G,D,TT,GSH,A,TB] SILVER
FISHER TISSUE
706
FISHER-30D [YY,E,Q,TB,E,YY][G,D,TT,GSH,A,TB] SILVER
FISHER TISSUE
707
FISHER-83D [YY,E,Q,TB,E,YY][G,D,TT,GSH,A,TB] SILVER
FISHER TISSUE
708 10/10/1994 SINGLE CELL [YY,YY,YY,YY,YY,YY][E,E,E,E,E,E] SILVER
SINGLE CELL SUSPENSION…GF
709 10/10/1994 SINGLE CELL [YY,YY,YY,YY,YY,YY][E,E,E,E,E,E] CY-3
TEST VARYING CY-3 DILUTIONS
710 10/10/1994 FISHER CAT 3D [TB,G,TT,R,E,YY][YY,E,Q,TB,TT,G] SILVER

711 10/10/1994 FISHER CAT 6 D [TB,G,TT,R,E,YY][YY,E,Q,TB,TT,G] SILVER

712 10/10/1994 FISHER CAT 13D [TB,G,TT,R,E,YY][YY,E,Q,TB,TT,G] SILVER

713 10/10/1994 FISHER CAT 83 D [TB,G,TT,R,E,YY][YY,E,Q,TB,TT,G] SILVER

714 10/12/1994 2603 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][E,E,E,E,E,E] CY-3
TEST CY-3
715 10/14/1994 S-1 [/,G,/,Q,/,G][YY,E,D,TT,YY,E] SILVER

716 10/14/1994 S-2 [/,G,/,Q,/,G][YY,E,D,TT,YY,E] SILVER

717 10/14/1994 S-3 [/,G,/,Q,/,G][YY,E,D,TT,YY,E] SILVER

718 10/14/1994 S-4 [/,G,/,Q,/,G][YY,E,D,TT,YY,E] SILVER

719 10/14/1994 S-5 [/,G,/,Q,/,G][YY,E,D,TT,YY,E] SILVER

720 10/14/1994 S-6 [/,G,/,Q,/,G][YY,E,D,TT,YY,E] SILVER

721 10/14/1994 S-7 [/,G,/,Q,/,G][YY,E,D,TT,YY,E] SILVER

722 10/14/1994 S-1 [/,G,/,Q,/,G][YY,E,D,TT,YY,E] SILVER

723 10/14/1994 S-2 [/,G,/,Q,/,G][YY,E,D,TT,YY,E] SILVER

724 10/14/1994 S-3 [/,G,/,Q,/,G][YY,E,D,TT,YY,E] SILVER

725 10/14/1994 S-4 [/,G,/,Q,/,G][YY,E,D,TT,YY,E] SILVER

726 10/14/1994 S-5 [/,G,/,Q,/,G][YY,E,D,TT,YY,E] SILVER

727 10/14/1994 S-6 [/,G,/,Q,/,G][YY,E,D,TT,YY,E] SILVER

728 10/14/1994 S-7 [/,G,/,Q,/,G][YY,E,D,TT,YY,E] SILVER

729 10/18/1994 STD [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

730 10/18/1994 STD [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER
NABH4
731 10/18/1994 STD [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

732 10/18/1994 STD [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

733 10/18/1994 STD [YY:500,2K,4K,8K,16K][YY:500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER

734 10/24/1994 2581 [TB,G,TT,TB,G,TT][E,YY,Q,E,YY,Q] SILVER

735 10/24/1994
[YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

736 10/24/1994
[YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

737 10/26/1994
[YY:500,1k,2k,4k,8k,16k][G:500,1K,2K,4K,8K,16K,32] SILVER

738 10/26/1994
[YY:500,1k,2k,4k,8k,16k][G:500,1K,2K,4K,8K,16K,32] SILVER

739 10/26/1994
[YY:500,1k,2k,4k,8k,16k][G:500,1K,2K,4K,8K,16K,32] SILVER

740 10/26/1994
[YY:500,1k,2k,4k,8k,16k][G:500,1K,2K,4K,8K,16K,32] SILVER

741 10/26/1994
[YY:500,1k,2k,4k,8k,16k][G:500,1K,2K,4K,8K,16K,32] SILVER

742 11/1/1994 2603 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][E,E,E,E,E,E] SILVER

743 11/1/1994 2603 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][E,E,E,E,E,E] SILVER

744 11/1/1994 2603 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][E,E,E,E,E,E] SILVER

745 10/26/1994 3482 [AG:100,400,1600,6400,25600,1000000][200,800,3200,12800,51200,/] SILVER

746 10/26/1994 3483 [AG:100,400,1600,6400,25600,1000000][200,800,3200,12800,51200,/] SILVER

747 10/26/1994 348334813478
SILVER
NO PAPERWORK
748 11/8/1994 3482 [B,G,Q,B,G,Q][YY,E,/,YY,E,/] SILVER
B RUN AT 1:4K
749 11/8/1994 3483 [B,G,Q,B,G,Q][YY,E,/,YY,E,/] SILVER
B RUN AT 1:4K
750 11/8/1994 S-8 [DASP,G,Q,D,YY,E][YY,E,TT,DASP,G,TT] SILVER

751 11/8/1994 S-9 [MUS:100,2001600,6400,25600,1024000][200,800,3200,12800,51200,/] SILVER

752 11/9/1994 SINGLE CELL [YY,YY,YY,YY,YY,/,/][E,E,E,E,/,/] SILVER
CELLS RUN AT VARYING CONCENTRATIONS
753 11/9/1994 SINGLE CELL [/,/,/,/,/,/][YY,YY,YY,YY,/,/] SILVER
CELLS RUN AT VARYING CONCENTRATIONS
754 11/10/1994 S-10 [YY,G,Q,/,E,TT][E,TT,D,YY,G,/] SILVER

755 11/10/1994 S-11 [YY,G,Q,/,E,TT][E,TT,D,YY,G,/] SILVER

756 11/10/1994 S-12 [YY,G,Q,/,E,TT][E,TT,D,YY,G,/] SILVER

757 11/10/1994 S-13 [YY,G,Q,/,E,TT][E,TT,D,YY,G,/] SILVER

758 11/14/1994 S-14 [YY,G,Q,/,E,TT][E,TT,D,YY,G,/] SILVER

759 11/14/1994 S-15 [YY,G,Q,/,E,TT][E,TT,D,YY,G,/] SILVER

760 11/14/1994 S-16 [YY,G,Q,/,E,TT][E,TT,D,YY,G,/] SILVER

761 11/14/1994 S-17 [YY,G,Q,/,E,TT][E,TT,D,YY,G,/] SILVER

762 11/18/1994 SINGLE CELL
SILVER
NO PRIMARY
763 11/18/1994 SINGLE CELL [YY,YY,YY,YY,YY,YY][E,E,E,E,E,E] SILVER

764 11/22/1994 3478-1 [DASP,G,Q,D,YY,Q][YY,E,TT,DASP,G,TT] SILVER
HZ
765 11/22/1994 3478-4 [DASP,G,Q,D,YY,Q][YY,E,TT,DASP,G,TT] SILVER
HZ
766 11/22/1994 3478-7 [DASP,G,Q,D,YY,Q][YY,E,TT,DASP,G,TT] SILVER
HZ
767 11/22/1994 3478–10 [DASP,G,Q,D,YY,Q][YY,E,TT,DASP,G,TT] SILVER
HZ
768 11/22/1994 3478-13 [DASP,G,Q,D,YY,Q][YY,E,TT,DASP,G,TT] SILVER
HZ
769 11/30/1994 SINGLE CELL [YY,YY,YY,/,/,/][E,E,E,/,/,/] DAB
VECTA STAIN ELITE KIT
770 12/5/1994 341434133412 [E,Q,R,G,TT,D][TT,D,YY,E,Q,/] SILVER

771 12/5/1994 341434163413 [E,Q,R,G,TT,D][TT,D,YY,E,Q,/] SILVER

772 12/16/1994 STD [E:200,400,800,16003200,6400][G:200,400,800,1600,3200] SILVER
POLYLYSINE STD
773 12/20/1994 STD [E:1K,2K,4K,8K,16K,32K][G:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
POLYLYSINE STD
774 12/20/1994 3478-6 [DASP,G,DASP,TT,DASP,G][YY,E,/,Q,E,YY] SILVER
HZ
775 12/20/1994 3478-9 [DASP,G,DASP,TT,DASP,G][YY,E,/,Q,E,YY] SILVER
HZ
776 12/20/1994 3478-12 [DASP,G,DASP,TT,DASP,G][YY,E,/,Q,E,YY] SILVER
HZ
777 12/20/1994 3357-8 [/,E,TT,D,S,/][YY,G,Q,A,R,/] SILVER
HZ
778 12/20/1994 3359-60 [/,E,TT,D,S,/][YY,G,Q,A,R,/] SILVER
HZ
779 12/20/1994 3361-62 [/,E,TT,D,S,/][YY,G,Q,A,R,/] SILVER
HZ
780 12/20/1994 3475-69 [/,E,TT,D,S,/][YY,G,Q,A,R,/] SILVER
HZ
781 12/23/1994 2603 [GSH#1:200,400,800,1600,3200,6400][GSH#2:200,400,800,1600,3200] SILVER
TEST BLEED OUT #2 @1:400 BEST
782 12/23/1994 2603 [GSH#3:200,400,800,1600,3200,6400][GSH#1:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
#3 @1:600
783 12/23/1994 2603 [GSH#2:200,400,800,1600,3200,6400][GSH#3:200,400,800,1600,3200] SILVER
6/10/1994
784 12/23/1994 2603 [GSH#1:200,400,800,1600,3200,6400][GSH#2:200,400,800,1600,3200] SILVER
5/20/1994
785 12/23/1994 2603 [GSH#3:200,400,800,1600,3200,6400][GSH#1:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
#3 FROM 5-20-94,#1 from 4-29-94
786 12/23/1994 2603 [GSH#2:200,400,800,1600,3200,6400][GSH#3:200,400,800,1600,3200] SILVER
32 from 4/29/94 #3 from 4/29/94
787 12/23/1994 2603 [GSSG#1:200,400,800,1600,3200,6400][GSSG#2:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
BLEEDOUT
788 12/23/1994 2603 [GSSG#1:200,400,800,1600,3200,6400][GSSG#2:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
BOTH FROM 6-10-94,USE #2 @800
789 12/23/1994 2603 [GSSG#1:200,400,800,1600,3200,6400][GSSG#2:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
BOTH FROM 5-20-94
790 12/26/1994 2603 [GSSG#1:200,400,800,1600,3200,6400][GSSG#2:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
BOTH FROM 4-29-94
791 12/26/1994 2603 [J,J,J,J,J,J][J,J,J,J,J,,J] SILVER
BLOCK WITH J
792 12/26/1994 2603 [J,J,J,J,J,J][J,J,J,J,J,,J] SILVER
BLOCK WITH GSSG
793 12/26/1994 2603 [GSSG,GSSG,GSSG,GSSG,GSSG,GSSG][GSSG,GSSG,GSSG,GSSG,GSSG,GSSG] SILVER
BLOCK WITH GSH
794 12/26/1994 2603 [GSSG,GSSG,GSSG,GSSG,GSSG,GSSG][GSSG,GSSG,GSSG,GSSG,GSSG,GSSG] SILVER
BLOCK WITH GSSG
795 1/6/1995 2603 [S:50,100,200,400,800,1600][3200,6400,12800,25600,51200,102400] SILVER

796 1/12/1995 STD [E:200,400,800,16003200,6400][G:200,400,800,1600,3200] SILVER

797 1/20/1995 S-18 [B,B,B,B,B,B][YY,G,E,YY,G,E] SILVER
B RUN AT 800, AND 1600
798 1/20/1995 S-19 [B,B,B,B,B,B][YY,G,E,YY,G,E] SILVER
B RUN AT 800, AND 1600
799 1/20/1995 S-20 [B,B,B,B,B,B][YY,G,E,YY,G,E] SILVER
B RUN AT 800, AND 1600
800 1/2/1995 S-21 [B,B,B,B,B,B][YY,G,E,YY,G,E] SILVER
B RUN AT 800, AND 1600
801 1/26/1995 S-18 [B,/,B,/,B,/][YY,G,E,YY,G,E] CY3

802 1/26/1995 S-18 [B,/,B,/,B,/][YY,G,E,YY,G,E] DAB

803 1/26/1995 S-18 [B,/,B,/,B,/][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

804 1/26/1995 S-19 [B,/,B,/,B,/][YY,G,E,YY,G,E] CY3

805 1/26/1995 S-19 [B,/,B,/,B,/][YY,G,E,YY,G,E] DAB

806 1/26/1995 S-19 [B,/,B,/,B,/][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

807 1/30/1995 S-20 [B,/,B,/,B,/][YY,G,YY,E,G,E] CY3

808 1/30/1995 S-20 [B,/,B,/,B,/][YY,G,YY,E,G,E] SILVER

809 1/30/1995 S-21 [B,/,B,/,B,/][YY,G,YY,E,G,E] CY3

810 1/30/1995 S-21 [B,/,B,/,B,/][YY,G,YY,E,G,E] SILVER

811 1/30/1995 S-22 [B,/,B,/,B,/][YY,G,YY,E,G,E] CY3

812 1/30/1995 S-22 [B,/,B,/,B,/][YY,G,YY,E,G,E] SILVER

813 1/30/1995 S-23 [B,/,B,/,B,/][YY,G,YY,E,G,E] CY3

814 1/30/1995 S-23 [B,/,B,/,B,/][YY,G,YY,E,G,E] SILVER

815 1/30/1995 S-24 [B,/,B,/,B,/][YY,G,YY,E,G,E] CY3

816 1/30/1995 S-24 [B,/,B,/,B,/][YY,G,YY,E,G,E] SILVER

817 2/1/1995 S-26 [B,/,B,/,B,/][YY,G,E,YY,G,E] CY3

818 2/1/1995 S-26 [B,/,B,/,B,/][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

819 2/1/1995 S-27 [B,/,B,/,B,/][YY,G,E,YY,G,E] CY3

820 2/1/1995 S-27 [B,/,B,/,B,/][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

821 2/1/1995 S-28 [B,/,B,/,B,/][YY,G,E,YY,G,E] CY3

822 2/1/1995 S-28 [B,/,B,/,B,/][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

823 2/1/1995 S-29 [B,/,B,/,B,/][YY,G,E,YY,G,E] CY3

824 2/1/1995 S-29 [B,/,B,/,B,/][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

825 2/1/1995 S-30 [B,/,B,/,B,/][YY,G,E,YY,G,E] CY3

826 2/1/1995 S-30 [B,/,B,/,B,/][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

827 2/13/1995
[B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

828 2/13/1995 3659 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

829 2/13/1995 3669 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

830 2/13/1995 3660 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

831 2/13/1995 3661 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

832 2/13/1995 3663 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

833 2/13/1995 3665 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

834 2/13/1995 3666 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

835 2/13/1995 3667 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

836 2/22/1995 S-19 [AGU1:100,1K,GUA:1001K,MGU1:100,1K][AGU2:100,1K,GUA2100,1K,MGU2:1OO,1K] SILVER

837 2/22/1995 S-20 [AGU1:100,1K,GUA:1001K,MGU1:100,1K][AGU2:100,1K,GUA2100,1K,MGU2:1OO,1K] SILVER

838 2/22/1995 S-22 [AGU1:100,1K,GUA:1001K,MGU1:100,1K][AGU2:100,1K,GUA2100,1K,MGU2:1OO,1K] SILVER

839 2/22/1995 2603 [C:100,200,400,800,1600,3200][YY,E,G,R,R,R] SILVER

840 2/22/1995 2603 [C:100,200,400,800,1600,3200][YY,E,G,R,R,R] SILVER

841 2/22/1995 2603 [C:100,200,400,800,1600,3200][YY,E,G,R,R,R] SILVER

842 3/7/1995 S-43 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

843 3/7/1995 S-44 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

844 3/7/1995 S-51 [DASP,G,DASP,TT,DASP,G][YY,E,/,Q,E,YY] SILVER

845 3/7/1995 S-52 [DASP,G,DASP,TT,DASP,G][YY,E,/,Q,E,YY] SILVER

846 3/7/1995 S-53 [DASP,G,DASP,TT,DASP,G][YY,E,/,Q,E,YY] SILVER

847 3/13/1995 S-45 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

848 3/13/1995 S-46 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

849 3/13/1995 S-47 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

850 3/13/1995 S-48 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

851 3/13/1995 S-49 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

852 3/13/1995 S-50 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

853 3/15/1995 S-45 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

854 3/15/1995 S-46 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

855 3/15/1995 S-47 [GU,TT,GU,TT,GU,TT,][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

856 3/15/1995 S-48 [GU,TT,GU,TT,GU,TT,][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

857 3/15/1995 S-49 [GU,TT,GU,TT,GU,TT,][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

858 3/15/1995 S-50 [GU,TT,GU,TT,GU,TT,][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

859 3/23/1995 STD [E:1K,2K,4K,8K,16K,32K][G:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER

860 3/28/1995 S-43 [B:100,200,400,800,1600,B][B:100,200,400,800,1600,/] SILVER
TEST AFF.PURIFIED B
861 4/6/1995 S-20 [MGUA:50,100,200,400,800,MG][GUA:50,100,200,400,800,GUAN] SILVER
TEST AFF.PURIFIED MGUA,GUA
862 4/6/1995 STD [YY:500,1K,2K,4K,8K,16K][32K,64K,/,/,/,/] SILVER

863 4/7/1995 S-31 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

864 4/7/1995 S-32 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

865 4/7/1995 S-33 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

866 4/7/1995 S-34 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

867 4/7/1995 S-35 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

868 4/7/1995 S-36 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

869 4/10/1995 S-31 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

870 4/10/1995 S-32 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

871 4/10/1995 S-33 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

872 4/10/1995 S-34 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

873 4/10/1995 S-35 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

874 4/10/1995 S-36 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

875 4/11/1995 STD [YY:500,1K,2K,4K,8K,16K][32K,64K,/,/,/,/] SILVER

876 4/11/1995 2603 [CIT,CIT,CIT,CIT,CIT,CIT][CIT,CIT,CIT,CIT,CITCIT] SILVER
USE # 3 AT 1:500
877 4/12/1995 S-37 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

878 4/12/1995 S-38 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

879 4/12/1995 S-39 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

880 4/12/1995 S-40 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

881 4/12/1995 S-41 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

882 4/12/1995 S-42 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

883 4/12/1995 FISHER CAT [NULL,E,D,R,D,E][YY,G,TT,A,TT,YY] SILVER
DIDN’T DEOSMICATE
884 4/12/1995 FISHER CAT [NULL,E,D,R,D,E][YY,G,TT,A,TT,YY] SILVER
DIDN’T DEOSMICATE
885 4/18/1995 S-55 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

886 4/18/1995 S-56 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

887 4/18/1995 S-57 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

888 4/18/1995 S-58 [YY,E,TT,YY,E,T][G,Q,R,G,Q,R] SILVER

889 4/26/1995 CAT [NULL,E,D,R,D,E][YY,G,TT,A,TT,YY] SILVER

890 4/26/1995 CAT [NULL,E,D,R,D,E][YY,G,TT,A,TT,YY] SILVER

891 4/26/1995 STD [YY:500,1K,2K,4K,8K,16K][32K,64K,/,/,/,/] SILVER

892 5/9/1995 S-51 [DASP,G,DASP,TT,DASP,G][YY,E,/,Q,E,YY] SILVER

893 5/10/1995 STD [B:500,1K,2K,4K,8K,16][32K,64K,/,/,/,/] SILVER

894 5/10/1995 STD[ [B:500,1K,2K,4K,8K,16][32K,64K,/,/,/,/] SILVER

895 5/24/1995 STD [B:500,1K,2K,4K,8K,16][32K,64K,/,/,/,/] SILVER

896 6/5/1995 S-43 [B:100,200,400,800,1600,B][B:100,200,400,800,1600,/] SILVER
TEST AFF. PURIFIED B
897 6/7/1995 2639 [NULL,G,TT,D,R,S][YY,E,Q,J,CIT,NULL] SILVER

898 6/7/1995 2639 [NULL,G,TT,D,R,S][YY,E,Q,J,CIT,NULL] SILVER

899 6/7/1995 STD [E:500,1K,2K,4K,8K,16K][E:500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER

900 6/12/1995 3699 [YY,E,Q,YY,E,Q][G,D,TT,G,D,TT] SILVER

901 6/12/1995 2639 [NULL,A:200,400,800,1600,3200][YY,E,G,YY,E,G] SILVER

902 6/12/1995 2639 [J:200,400,800,1600,3200][YY,GSSG:200,400,800,1600,3200] SILVER

903 6/19/1995 2639 [YY,E,D,A,NULL,G][G,TT,Q,J,YY,E] SILVER

904 6/19/1995 2639 [YY,E,D,A,NULL,G][G,TT,Q,J,YY,E] SILVER

905 6/19/1995 2639 [YY,E,D,A,NULL,G][G,TT,Q,J,YY,E] SILVER

906 6/19/1995 STD [YY:500,1K,2K,4K,8K,16K][E:500,1K,2K,4K,8K,16K]] SILVER

907 6/21/1995 STD [D:500,1K,2K,4K,8K,16][G:500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER

908 6/21/1995 STD [Q:500,1K,2K,4K,8K,16K][TT:500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER

909 6/22/1995 2863 [YY,TT,J,D,NULL,G][E,G,Q,A,YY,E] SILVER

910 6/22/1995 2863 [YY,TT,J,D,NULL,G][E,G,Q,A,YY,E] SILVER

911 6/22/1995 2863 [YY,TT,J,D,NULL,G][E,G,Q,A,YY,E] SILVER

912 6/22/1995 2863 [YY,TT,J,D,NULL,G][E,G,Q,A,YY,E] SILVER

913 6/22/1995 2863 [YY,TT,J,D,NULL,G][E,G,Q,A,YY,E] SILVER

914 6/23/1995 2863-2 [YY,TT,J,D,NULL,G][E,G,Q,A,YY,E] SILVER

915 6/23/1995 2863-5 [YY,TT,J,D,NULL,G][E,G,Q,A,YY,E] SILVER

916 6/23/1995 2863-8 [YY,TT,J,D,NULL,G][E,G,Q,A,YY,E] SILVER

917 6/23/1995 2863-11 [YY,TT,J,D,NULL,G][E,G,Q,A,YY,E] SILVER

918 6/23/1995 2863-13 [YY,TT,J,D,NULL,G][E,G,Q,A,YY,E] SILVER

919 6/27/1995 STD [E,NABH4,NABH4,DTT,DTT,DTT][J,NABH4,NABH4,DTT,DTT,DTT] SILVER

920 6/27/1995 2639 [E,E,E,E,E,E][J,J,J,J,J,J] SILVER
SEE NOTES TREATED WITH DTT AND NABH4
921 6/29/1995 STD [YY:500,1K,2K,4K,8K,16K][E:500,1K,2K,4K,8K,16K]] SILVER

922 6/29/1995 STD [D:500,1K,2K,4K,8K,16][G:500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER

923 6/29/1995 STD [Q:500,1K,2K,4K,8K,16K][TT:500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER

924 6/29/1995 2366 [E,E,E,E,E,E][J,J,J,J,J,J] SILVER
REPEAT OF 919-920
925 6/25/1995 2603 [E,E,E,E,E,E][J,J,J,J,J,J] SILVER
REPEAT OF 919-920
926 6/25/1995 2603 [E,E,E,E,E,E][J,J,J,J,J,J] SILVER
REPEAT OF 919-920
927 7/10/1995 3126 [J:200,200,200,J:2K,2K,2K][E,YY,G,E,YY,/] SILVER
RAT
928 7/10/1995 2964 [J:200,200,200,J:2K,2K,2K][E,YY,G,E,YY,/] SILVER
CAT
929 7/10/1995 576 [J:200,200,200,J:2K,2K,2K][E,YY,G,E,YY,/] SILVER
FERRET
930 7/10/1995 3058 [J:200,200,200,J:2K,2K,2K][E,YY,G,E,YY,/] SILVER
MONKEY
931 7/10/1995 2553 [J:200,200,200,J:2K,2K,2K][E,YY,G,E,YY,/] SILVER
FROG
932 7/10/1995
[J:200,200,200,J:2K,2K,2K][E,YY,G,E,YY,/] SILVER
TIGER SALAMANDER
933 7/10/1995 2503 [J:200,200,200,J:2K,2K,2K][E,YY,G,E,YY,/] SILVER
RHESUS
934 7/10/1995 2505 [J:200,200,200,J:2K,2K,2K][E,YY,G,E,YY,/] SILVER
HUMAN
935 7/12/1995 2639 [E,E,E,E,E,E][J,J,J,J,J,J] SILVER
TREATED WITH DTT
936 7/12/1995 2639 [E,E,E,E,E,E][J,J,J,J,J,J] SILVER
TREATED WITH DTT
937 7/12/1995 2639 [E,E,E,E,E,E][J,J,J,J,J,J] SILVER

938 7/17/1995 STD [YY:500,1K,2K,4K,8K,16K][32K,64K,/,/,/,/] SILVER
DEXTRAN
939 7/27/1995 CAT HZ-1 [NULL,D,E,TT,D,E][A,YY,G,Q,TT,NULL] SILVER

940 7/27/1995 CAT HZ-4 [NULL,D,E,TT,D,E][A,YY,G,Q,TT,NULL] SILVER

941 7/27/1995 CAT HZ-7 [NULL,D,E,TT,D,E][A,YY,G,Q,TT,NULL] SILVER

942 7/27/1995 CAT HZ-10 [NULL,D,E,TT,D,E][A,YY,G,Q,TT,NULL] SILVER

943 7/27/1995 CAT HZ-13 [NULL,D,E,TT,D,E][A,YY,G,Q,TT,NULL] SILVER

944 7/27/1995 CAT HZ-16 [NULL,D,E,TT,D,E][A,YY,G,Q,TT,NULL] SILVER

945 7/27/1995 CAT HZ-19 [NULL,D,E,TT,D,E][A,YY,G,Q,TT,NULL] SILVER

946 7/27/1995 CAT HZ-22 [NULL,D,E,TT,D,E][A,YY,G,Q,TT,NULL] SILVER

947 7/31/1995 STD [YY:500,1K,2K,4K,8K,16K][32K,/,/,/,/,/] SILVER

948 8/4/1995 2964-1 [NULL,D,E,TT,D,E][A,YY,G,Q,YY,NULL] SILVER

949 8/4/1995 2964-4 [NULL,D,E,TT,D,E][A,YY,G,Q,YY,NULL] SILVER

950 8/4/1995 2964-7 [NULL,D,E,TT,D,E,][A,YY,G,Q,YY,NULL] SILVER

951 8/4/1995 2964-10 [NULL,D,E,TT,D,E][A,YY,G,Q,YY,NULL] SILVER

952 8/4/1995 2694-13 [NULL,D,E,TT,D,E][A,YY,G,Q,YY,NULL] SILVER

953 8/4/1995 2964-16 [NULL,D,E,TT,D,E][A,YY,G,Q,YY,NULL] SILVER

954 8/4/1995 2964-19 [NULL,D,E,TT,D,E][A,YY,G,Q,YY,NULL] SILVER

955 8/4/1995 2964-22 [NULL,D,E,TT,D,E][A,YY,G,Q,YY,NULL] SILVER

956 8/7/1995 STD [YY:500,1K,2K,4K,8K,16K][32K,/,/,/,/,/] SILVER

957 8/8/1995 2964-25 [NULL,D,E,TT,D,E][A,YY,G,Q,YY,NULL] SILVER

958 8/8/1995 2964-28 [NULL,D,E,TT,D,E][A,YY,G,Q,YY,NULL] SILVER

959 8/8/1995 2964-31 [NULL,D,E,TT,D,E][A,YY,G,Q,YY,NULL] SILVER

960 8/8/1995 2964-34 [NULL,D,E,TT,D,E][A,YY,G,Q,YY,NULL] SILVER

961 8/14/1995 STD [/,YY:500,1K,2K,4K,8K][16K,32K,/,/,/,/] SILVER

962 8/17/1995 3703 [YY,E,Q,YY,E,Q][G,D,TT,G,D,TT] SILVER
ZEBRAFISH
963 8/17/1995 3703 [YY,E,Q,YY,E,Q][G,D,TT,G,D,TT] SILVER
ZEBRAFISH
964 8/22/1995 3710 [YY:50,1K,2K,4K,8K,16][YY:32K,/,/,/,/,/] SILVER

965 8/22/1995 3711 [YY:50,1K,2K,4K,8K,16][YY:32K,/,/,/,/,/] SILVER

966 9/5/1995 STD [YY:50,1K,2K,4K,8K,16][YY:32K,/,/,/,/,/] SILVER

967 9/7/1995 S-43 [B:800,B:400,800,1600,3200,6400][R:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
TEST DIFFERENT B BLEEDS
968 9/19/1995 S-59 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

969 9/19/1995 S-60 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

970 9/19/1995 S-61 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

971 9/19/1995 S-62 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

972 9/19/1995 S-63 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

973 9/21/1995 S-59 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

974 9/21/1995 S-60 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

975 9/21/1995 S-61 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

976 9/21/1995 S-62 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

977 9/21/1995 S-63 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

978 9/25/1995 S-59 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

979 9/25/1995 S-60 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

980 9/25/1995 S-61 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

981 9/25/1995 S-62 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

982 9/25/1995 S-63 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

983 9/28/1995 S-64 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

984 9/28/1995 S-65 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

985 9/28/1995 S-66 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

986 9/28/1995 S-67 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

987 9/28/1995 S-68 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

988 10/3/1995 3754 [TT,E,G,A,/,/][D,YY,Q,/,/,/] SILVER

989 10/3/1995 3758 [TT,E,G,A,/,/][D,YY,Q,/,/,/] SILVER

990 10/3/1995 3712 [TT,E,G,A,/,/][D,YY,Q,/,/,/] SILVER

991 10/3/1995 2603 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

992 10/5/1995 S-64 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

993 10/5/1995 S-65 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

994 10/5/1995 S-66 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

995 10/5/1995 S-67 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

996 10/5/1995 S-68 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

997
NO SLIDE 997
998 10/9/1995 S-69 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,TT,G,E] SILVER

999 10/9/1995 S-70 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,TT,G,E] SILVER

1000 10/9/1995 S-71 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,TT,G,E] SILVER

1001 10/9/1995 S-72 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,TT,G,E] SILVER

1002 10/9/1995 3796 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,TT,G,E] SILVER

1003 10/9/1995 3778 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,TT,G,E] SILVER

1004 10/10/1995 S-73 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

1005 10/10/1995 S-74 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

1006 10/10/1995 S-75 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

1007 10/10/1995 S-76 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

1008 10/11/1995 S-64 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

1009 10/11/1995 S-65 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

1010 10/11/1995 S-66 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

1011 10/11/1995 S-67 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

1012 10/11/1995 S-68 [TT,E,YY,T,E,YY][Q,G,J,Q,G,J] SILVER

1013 10/12/1995 3754 [G,E,TT,A,/,/][D,YY,Q,/,/,/] SILVER

1014 10/12/1995 3758 [G,E,TT,A,/,/][D,YY,Q,/,/,/] SILVER

1015 10/12/1995 3762 [G,E,TT,A,/,/][D,YY,Q,/,/,/] SILVER

1016 10/12/1995 3754 [G,E,TT,A,/,/][D,YY,Q,/,/,/] SILVER

1017 10/12/1995 3758 [G,E,TT,A,/,/][D,YY,Q,/,/,/] SILVER

1018 10/12/1995 3762 [G,E,TT,A,/,/][D,YY,Q,/,/,/] SILVER

1019 10/15/1995 3766 [G,E,TT,A,/,/][D,YY,Q,/,/,/] SILVER

1020 10/15/1995 3770 [G,E,TT,A,/,/][D,YY,Q,/,/,/] SILVER

1021 10/15/1995 3774 [G,E,TT,A,/,/][D,YY,Q,/,/,/] SILVER

1022 10/18/1995 3766 [G,E,TT,A,/,/][D,YY,Q,/,/,/] SILVER

1023 10/18/1995 3770 [G,E,TT,A,/,/][D,YY,Q,/,/,/] SILVER

1024 10/18/1995 3774 [G,E,TT,A,/,/][D,YY,Q,/,/,/] SILVER

1025 10/18/1995 3766 [G,E,TT,A,/,/][D,YY,Q,/,/,/] SILVER

1026 10/18/1995 3770 [G,E,TT,A,/,/][D,YY,Q,/,/,/] SILVER

1027 10/18/1995 3774 [G,E,TT,A,/,/][D,YY,Q,/,/,/] SILVER

1028 10/19/1995 S-83 [YY,E,TT,YY,E,TT][G,D,Q,G,D,Q] SILVER

1029 10/19/1995 S-84 [YY,E,TT,YY,E,TT][G,D,Q,G,D,Q] SILVER

1030 10/19/1995 3815 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1031 10/19/1995 3821 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1032 10/19/1995 3827 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1033 10/19/1995 3815 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1034 10/19/1995 3821 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1035 10/19/1995 3827 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1036 10/19/1995 3815 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1037 10/19/1995 3821 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1038 10/19/1995 3827 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1039 10/19/1995 3841 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1040 10/19/1995 3846 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1041 10/19/1995 3851 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1042 10/19/1995 3841 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1043 10/19/1995 3846 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1044 10/19/1995 3851 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1045 10/19/1995 3841 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1046 10/19/1995 3846 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1047 10/19/1995 3851 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1048 10/19/1995 3856 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1049 10/19/1995 3861 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1050 10/19/1995 3866 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1051 10/19/1995 3856 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1052 10/19/1995 3861 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1053 10/19/1995 3866 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1054 10/19/1995 3856 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1055 10/19/1995 3861 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1056 10/19/1995 3866 [G,E,TT,A,D,YY][D,YY,Q,G,E,T] SILVER

1057 10/27/1995 S-43 [[B,B,B,B,B,B][B,B,/,/,/,/] SILVER
TEST EZ SEP AND AFFINITY PURIFIED B
1058 10/29/1995 3780-1 [TT,B,TT,B,TT,B][E,YY,G,E,YY,G] SILVER

1059 10/29/1995 3780-7 [TT,B,TT,B,TT,B][E,YY,G,E,YY,G] SILVER

1060 10/29/1995 3780-14 [TT,B,TT,B,TT,B][E,YY,G,E,YY,G] SILVER

1061 10/29/1995 3783-1 [TT,B,TT,B,TT,B][E,YY,G,E,YY,G] SILVER

1062 10/29/1995 3783-7 [TT,B,TT,B,TT,B][E,YY,G,E,YY,G] SILVER

1063 11/1/1995 3786-1 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1064 11/1/1995 3786-4 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1065 11/1/1995 3786-7 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1066 11/1/1995 3786-10 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1067 11/1/1996 3786-13 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1068 11/1/1995 3786-16 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1069 11/2/1995 3780-2 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1070 11/2/1995 3780-5 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1071 11/2/1995 3780-8 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1072 11/2/1995 3780-11 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1073 11/2/1995 3780-13 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1074 11/2/1995 3780-18 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1075 11/2/1995 3780-21 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1076 11/2/1995 3780-24 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1077 11/6/1995 3783-2 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1078 11/6/1995 3783-4 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1079 11/6/1995 3783-8 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1080 11/6/1995 3783-11 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1081 11/6/1995 3783-14 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1082 11/6/1995 3783-17 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1083 11/6/1995 3783-20 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1084 11/7/1995 3871 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1085 11/7/1995 3871 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1086 11/7/1995 3872 [LAC:200,400,800,1600,3200,6400][LAC:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
TOP ROW ANIMAL #1,BOTTOM #2
1087 11/7/1995 3872 [LAC:200,400,800,1600,3200,6400][/,/,/,/,/,/,] SILVER
TOP ROW ANIMAL #3
1088 11/15/1995 3872 [LAC#1,LAC#2,LAC#3,YY,E,/][LAC#1,LAC#2,LAC#3,/,/,/] SILVER

1089 11/21/1995 3872 [LAC,LAC,LAC,LAC,LAC,LAC][LAC,LAC,LAC,LAC,LAC,LAC] SILVER
BLOCKED BY GLUTAMATE
1090 11/21/1995 3872 [LAC,LAC,LAC,LAC,LAC,LAC][LAC,LAC,LAC,LAC,LAC,LAC] SILVER
BLOCKED BY EDC
1091 11/27/1995 3872 [LAC,LAC,LAC,LAC,LAC,LAC][LAC,LAC,LAC,LAC,LAC,LAC] SILVER
BLOCKED BY PYRUVATE
1092 11/27/1995 3872 [LAC,LAC,LAC,LAC,LAC,LAC][LAC,LAC,LAC,LAC,LAC,LAC] SILVER
BLOCKED BY SUCC. ACID
1093 11/27/1995 2603 [LAC:200,400,800,1600,3200,6400][12,800,25,600,51,200,102,400,204,800,409,600] SILVER
RUN OUT ANIMAL #3
1094 12/5/1995 S-85 [E,E,E,E,E,E][YY,TT,YY,TT,YY,TT] SILVER

1095 12/6/1995 S-86 [B,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1096 12/6/1995 2603 [B,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1097 12/13/1995 587-3 [B,B,B,B,B,B][TT,/,TT,/,TT,/] SILVER

1098 12/13/1995 587-8 [B,B,B,B,B,B][TT,/,TT,/,TT,/] SILVER

1099 12/13/1995 587-10 [B,B,B,B,B,B][TT,/,TT,/,TT,/] SILVER

1100 12/13/1995 587-15 [B,B,B,B,B,B][TT,/,TT,/,TT,/] SILVER

1101 12/13/1995 587-20 [B,B,B,B,B,B][TT,/,TT,/,TT,/] SILVER

1102 12/13/1995 587-25 [B,B,B,B,B,B][TT,/,TT,/,TT,/] SILVER

1103 12/13/1995 587-13 [B,B,B,B,B,B][TT,/,TT,/,TT,/] SILVER

1104 12/13/1995 3936-1 [B,B,B,B,B,B][TT,/,TT,/,TT,/] SILVER

1105 12/13/1995 3936-2 [B,B,B,B,B,B][TT,/,TT,/,TT,/] SILVER

1106 12/13/1995 3936-3 [B,B,B,B,B,B][TT,/,TT,/,TT,/] SILVER

1107 12/13/1995 3937-3 [B,B,B,B,B,B][TT,/,TT,/,TT,/] SILVER

1108 12/13/1995 3937-4 [B,B,B,B,B,B][TT,/,TT,/,TT,/] SILVER

1109 12/13/1995 2603 [YY:500,1K,2K,4K,8K,16K][G:500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER
TEST AFFINITY PURIFIED ANTIBODIES
1110 12/13/1995 2603 [YY:N,10,100,1:1,1:1,1:1][G:N,10,10,1:1,1:1,1:1] SILVER
TEST FLOW-THROUGH FROM COLUMNS
1111 12/13/1995 2603 [YY,/,YY,GYYE,][G,/,G,G,Y,E] SILVER
TEST AFF.PURIFIED AND MIDDLESEX CUT
1112 12/18/1995 2603 [YY:2K,4K,8K,G:1K,2K,4K,][E:2K,4K,8K,YY4K,G2K,E4K] SILVER
TEST AFFINITY PURIFIED AND NEW SERA
1113 12/20/1995 S-102 [A,D,E,G,J,Q][R,S,TT,X,YY,/] SILVER

1114 12/20/1995 S-103 [A,D,E,G,J,Q][R,S,TT,X,YY,/] SILVER

1115 12/20/1995 S-104 [A,D,E,G,J,Q][R,S,TT,X,YY,/] SILVER

1116 12/20/1995
[LAC:500,1K,2K,4K,8K,16K][YY,E,G,TT,Q,J] SILVER

1117 12/20/1995 S-88,9 [B,B,B,B,B,B][TB,TT,TT,TT,TT,TB] SILVER

1118 12/20/1995 S-88,12 [B,B,B,B,B,B][TB,TT,TT,TT,TT,TB] SILVER

1119 1/2/1996
[LAC,LAC,LAC,LAC,LAC,LAC][LAC,LAC,LAC,LAC,LAC,LAC] SILVER
BLOCKED WITH EDC-GLUTAMATE
1120 1/2/1996
[LAC,LAC,LAC,LAC,LAC,LAC][LAC,LAC,LAC,LAC,LAC,LAC] SILVER
BLOCKED WITH EDC-LAC
1121 1/2/1996 S-106 [TB,B,B,B,B,TB][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1122 1/2/1996 S-107 [TB,B,B,B,B,TB][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1123 1/2/1996 S-108 [TB,B,B,B,B,TB][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1124 1/2/1996 S-109 [TB,B,B,B,B,TB][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1125 1/2/1996 S-110 [TB,B,B,B,B,TB][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1126 1/2/1996 S-111 [TB,B,B,B,B,TB][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1127 1/9/1996 S-105 [LAC:500,1K,2K,4K,8K,16K][LAC:500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER
TEST BLEED-OUT,TOP#1,BOTTOM#2
1128 1/9/1996 S-105 [LAC:500,1K,2K,4K,8K,16K,][/,/,/,/,/,/] SILVER
TEST BLEED-OUT ANIMAL #3
1129 1/9/1996 2603 [YY:200,400,800,1600,3200,6400][MSYY:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
TOP=AFFINITY PURIFIED,BOTTOM=MIDDLESEX CUT
1130 1/9/1996 2603 [PB#1:200,400,800,1600,3200,6400][/,/,/,/,/,/] SILVER

1131 1/10/1996 S -102 [A:1K,2K,4K,8K,16K,32K][E,D,Q,J,G,TT] SILVER

1132 1/10/1996 S-103 [A:1K,2K,4K,8K,16K,32K][E,D,Q,J,G,TT] SILVER

1133 1/10/1996 S-106 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1134 1/10/1996 S-112 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1135 1/10/1996 S-113 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1136 1/10/1996 S-114 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1137 1/10/1996 S-115 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1138 1/14/1996 S-112 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1139 1/14/1996 S-113 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1140 1/14/1996 S-114 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1141 1/14/1996 S-115 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1142 1/14/1996 4052 [NULL,A,B,D,E,G][J,Q,R,TT,J,NULL] SILVER
LIVER
1143 1/14/1996 4053 [NULL,A,B,D,E,G][J,Q,R,TT,J,NULL] SILVER
KIDNEY
1144 1/14/1996 4054 [NULL,A,B,D,E,G][J,Q,R,TT,J,NULL] SILVER
MUSCLE
1145 1/14/1996 4057 [NULL,A,B,D,E,G][J,Q,R,TT,J,NULL] SILVER
INTESTINE
1146

1147 1/16/1996 S-105 [LAC:4K,8K,16K,32K,64K,128K][LAC:4K,8K,16K,32K,64K,128K] SILVER
TOP=ANIMAL#1,BOTTOM=#2
1148 1/16/1996 S-105 [LAC:4K,8K,16K,32K,64K,128K][/,/,/,/,/,/] SILVER
TOP=ANIMAL#3
1149 1/16/1996 2603 [YY:50,100,200,400,800,1600][MSYY:2K,4K,/,/,/,/] SILVER

1150 1/30/1996 2603 [ORN:200,400,800,1600,3200,6400][ORN:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
TOP=ANIMAL#1,BOTTOM=ANIMAL#2
1151 1/30/1996 2603 [PPB200,400,800,1600,3200,6400][200,400,800,1600,3200,6400] SILVER

1152 1/30/1996 2603 [YY,MSYY2K,MSYY4K,N,50,N][50,N,50,200,400,800] SILVER
TEST AFFINITY FLOW-THROUGH AND ELUTIONS
1153 1/30/1996 2603 [1600,3200,200,400,800,1600][3200,200,400,800,1600,3200] SILVER
TEST GLYCINE ELUTIONS
1154 2/1/1996 4053 [NULL,J,Q,NULL,J,Q][E,TT,D,E,TT,D] SILVER

1155 2/1/1996 4054 [NULL,E,TT,NULL,E,TT][A,Q,G,A,Q,G] SILVER

1156 2/5/1996 4053 [NULL,J,Q,NULL,J,Q][E,TT,D,E,TT,D] SILVER

1157 2/5/1996 4054 [NULL,E,TT,NULL,E,TT][A,Q,G,A,Q,G] SILVER

1158 2/7/1996 2603 [ORN:200,400,800,2600,3200,6400][ORN:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
TOP=ANIMAL#1,BOTTOM#2
1159 2/9/1996 S-118 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1160 2/9/1996 S-119 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1161 2/9/1996 S-120 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1162 2/9/1996 S-121 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1163 2/9/1996 S-122 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1164 2/12/1996 4053 [NULL,J,Q,NULL,J,Q][E,TT,D,E,TT,D] SILVER

1165 2/12/1996 4054 [NULL,E,TT,NULL,E,TT][A,Q,G,A,Q,G] SILVER

1166 2/16/1996 4101 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1167 2/16/1996 4098 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1168 2/16/1996 4094 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1169 2/16/1996 4094N [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1170 2/16/1996 4090 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1171 2/21/1996 2603 [UUYY:100,200,400,800,1600,3200][YY,YY,FT,FT,FT,FT] SILVER
TEST UUGABA AND FLOW-THROUGH
1172 2/21/1996 2603 [UUYY:100,200,400,800,1600,3200][UUYY:100,200,400,800,1600,3200] SILVER

1173 2/28/1996 2603 [2X,2X,2X,2X,/,UUYY][4X,4X,4X,4X,4X,YY] SILVER
TEST UUYY
1174 2/28/1996 4107 [ORN:200,400,800,1600,3200,6400][ORN:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
TOP ROW=ANIMAL#1,BOTTOM ROW=#2
1175 2/28/1996 4108 [ORN:200,400,800,1600,3200,6400][ORN:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
TOP ROW=ANIMAL#1,BOTTOM ROW=#2
1176 3/2/1996 4091 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1177 3/2/1996 4095 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1178 3/2/1996 4099 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1179 3/7/1996 S-104 [YY,G,E,YY,G,E][LYS:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER

1180 3/7/1996 4107 [NULL,D,G,Q,O,X][A,E,J,R,TT,YY] SILVER

1181 3/7/1996 4108 [NULL,D,G,Q,O,X][A,E,J,R,TT,YY] SILVER

1182 3/7/1996 2603 [E:100,200,400,800,1600,3200][NEAT,E/,/,/,/] SILVER
TEST E ELUTION
1183 3/7/1996 4131 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1184 3/7/1996 4132 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1185 3/7/1996 4133 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1186 3/11/1996 S-123 [NULL,B,B,B,B,B][E,TT,YY,E,TT,YY] SILVER

1187 3/11/1996 S-124 [NULL,B,B,B,B,B][E,TT,YY,E,TT,YY] SILVER

1188 3/11/1996 S-125 [NULL,B,B,B,B,B][E,TT,YY,E,TT,YY] SILVER

1189 3/11/1996 S-126 [NULL,B,B,B,B,B][E,TT,YY,E,TT,YY] SILVER

1190 3/11/1996 S-127 [NULL,B,B,B,B,B][E,TT,YY,E,TT,YY] SILVER

1191 3/11/1996 4137 [NULL,B,B,B,B,B][E,TT,YY,E,TT,YY] SILVER

1192 3/18/1996DESTROYED
1193 3/20/1996 2603 [E:50,100,200,400,800,1600][3200,6400,E,UUYY,/,/] SILVER
REPEAT OF 1192
1194 3/21/1996 2603 [UUYY:200,400,800,1600,3200,6400][12,800,25600,51200,102800,409600] SILVER

1195 3/21/1996 2603 [UUYY:200,400,800,1600,3200,6400][12,800,25600,51200,102800,409600] SILVER
SUCCESSFUL IgG PREP
1196 3/21/1996 2603 [UUYY:200,400,800,1600,3200,6400][12,800,25600,51200,102800,409600] SILVER
UUYY MIDDLESEX PREP
1197 3/21/1996 4159 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1198 3/21/1996 4163 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1199 3/21/1996 4164 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1200 3/26/1996 2603 [PB1:N,100,200,PB2:N,100,200][PB3:N,100,200,PB4:N,100,200] SILVER

1201 3/26/1996 2603 [G1:100,200,400,800,1600,3200][G2:100,200,400,800,1600,3200] SILVER

1202 3/26/1996 2603 [G3:100,200,400,800,1600,3200][G4:100,200,400,800,1600,3200] SILVER

1203 3/26/1996 2603 [PPB4:N,100,200,Y,SUP:N,100][200,400,800,1600,3200,/] SILVER

1204 4/4/1996 2603 [G1:100,200,400,800,1600,3200][G2:100,200,400,800,1600,3200] SILVER

1205 4/4/1996 2603 [G3:100,200,400,800,1600,3200][G4:100,200,400,800,1600,3200] SILVER

1206 4/4/1996 2603 [E:100,200,400,800,1600,3200][E,YY,/,/,/,/] SILVER

1207 4/4/1996 4102L [ORN:400,800,1600,3200,6400,12800][YY,TT,E,Q,R,X] SILVER

1208 4/4/1996 4102R [ORN:400,800,1600,3200,6400,12800][YY,TT,E,Q,R,X] SILVER

1209 4/4/1996 4107 [ORN:400,800,1600,3200,6400,12800][YY,TT,E,Q,R,X] SILVER

1210 4/4/1996 4108 [ORN:400,800,1600,3200,6400,12800][YY,TT,E,Q,R,X] SILVER

1211 4/4/1996 4109 [ORN:400,800,1600,3200,6400,12800][YY,TT,E,Q,R,X] SILVER

1212 4/4/1996 4114 [ORN:400,800,1600,3200,6400,12800][YY,TT,E,Q,R,X] SILVER

1213 4/4/1996 4115 [ORN:400,800,1600,3200,6400,12800][YY,TT,E,Q,R,X] SILVER

1214 4/4/1996 4116 [ORN:400,800,1600,3200,6400,12800][YY,TT,E,Q,R,X] SILVER

1215 4/4/1996 4117 [ORN:400,800,1600,3200,6400,12800][YY,TT,E,Q,R,X] SILVER

1216 4/4/1996 S-128 [NULL,G,D,TT,X,G][YY,E,Q,R,YY,E] SILVER

1217 4/4/1996 S-129 [NULL,G,D,TT,X,G][YY,E,Q,R,YY,E] SILVER

1218 4/4/1996 S-130 [B,B,B,B,B,B][YY,G,E,TT,YY,E] SILVER

1219 4/4/1996 3796 [NULL,DASP,R,DASP,X,DASP][YY,G,E,TT,Q,D] SILVER

1220 4/4/1996 S-131 [NULL,ORN:800,1600,3200,6400,12800][YY,TT,E,Q,R,X] SILVER

1221 4/8/1996 4196 [CR,CR,CR,CR,CR,CR][G,G,G,G,G,G] SILVER
CALRETININ…RUN @ 1:125
1222 4/8/1996 4196 [CR,CR,CR,CR,CR,CR][G,YY,G,YY,G,YY] SILVER
CALRETININ…RUN @ 1:125
1223 4/8/1996 4196 [CR,CR,CR,CR,CR,CR][G,TT,E,G,TT,E] SILVER
CALRETININ…RUN @ 1:125
1224 4/9/1996 4178 [[B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER
NOT HERE
1225 4/9/1996 4178 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER
NOT HERE
1226 4/9//96 4178 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER
NOT HERE
1227 4/9/1996 151 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER
NOT HERE
1228 4/9/1996 152


MIKE’S LAB
1229 4/9/1996 153


MIKE’S LAB
1230 4/10/1996 2603 [YY,G,E,YY,G,E][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1231 4/10/1996 2603 [YY,G,E,YY,G,E][YY,G,E,YY,G,E] SILVER
NANOPROBE GOLD AND SILVER
1232 4/12/1996MONKEY CR,G
1233 4/12/1996MONKEY CR,G
1234 4/12/1996MONKEY CR,G
1235 4/15/1996 2603 [YY,G,E,YY,G,E][YY,G,E,YY,G,E] SILVER
OUR SILVER
1236 4/15/1996 2603 [YY,G,E,YY,G,E][YY,G,E,YY,G,E] SILVER
NANOPROBE GOLD AND SILVER
1237 4/13/1996 4178-12 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER
HZ
1238 4/13/1996 4178-26 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER
HZ
1239 4/19/1996 2603 [YY:100,200,400,800,1600,3200][YY,NEAT,/,/,/,/] SILVER
TEST YY ELUTION
1240 5/1/1996 4184A [NULL,E,D,TT,A,E][YY,G,Q,J,YY,G] SILVER
ZEBRAFISH
1241 5/1/1996 4184A [NULL,E,D,TT,A,E][YY,G,Q,J,YY,G] SILVER
ZEBRAFISH
1242 5/1/1996 4186A [NULL,E,D,TT,A,E][YY,G,Q,J,YY,G] SILVER
ZEBRAFISH
1243 5/1/1996 4186A [NULL,E,D,TT,A,E][YY,G,Q,J,YY,G] SILVER
ZEBRAFISH
1244 5/1/1996 2603 [UUYY:NEAT,100,200,400,800,1600][3200,YY,/,/,/,/] SILVER

1245 5/1/1996 2603 [E500,E1K,E2K,E4K,E8K,E16K][G500,G1K,G2K,G4K,G8K,G16] SILVER
TEST AFF. PURIFIED FROZEN ANTIBODIES
1246 5/9/1996 4197-17 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER
HZ
1247 5/9/1996 4197-13 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER
HZ
1248 5/9/1996 4197-20 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER
HZ
1249 5/9/1996 2603 [UUY:NEAT,100,200,400,800,1600][YY,/,/,/,/,/] SILVER

1250 5/9/1996 4103 [NULL,ORN:800,1600,3200,6400,12800][YY,TT,E,Q,R,J] SILVER
LIVER
1251 5/9/1996 4110 [NULL,ORN:800,1600,3200,6400,12800][YY,TT,E,Q,R,J] SILVER
LIVER
1252 5/9/1996 4118 [NULL,ORN:800,1600,3200,6400,12800,][YY,TT,E,Q,R,J] SILVER
LIVER
1253 5/9/1996 4198-3 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER
HZ
1254 5/9/1996 4198-6 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER
HZ
1255 5/9/1996 4198-8 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER
HZ
1256 5/9/1996 4207-2 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER
HZ
1257 5/12/1996 4207-1 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER
HZ
1258 5/12/1996 4208V2 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1259 5/12/1996 4202V3 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1260 5/13/1996 4104 [NULL,ORN:800,1600,3200,6400,12800][YY,TT,E,Q,R,J] SILVER

1261 5/13/1996 4111 [NULL,ORN:800,1600,3200,6400,12800][YY,TT,E,Q,R,J] SILVER

1262 5/13/1996 4119 [NULL,ORN:800,1600,3200,6400,12800][YY,TT,E,Q,R,J] SILVER

1263 5/13/1996 4105 [NULL,ORN:800,1600,3200,6400,12800][YY,TT,E,Q,R,J] SILVER

1264 5/13/1996 4112 [NULL,ORN:800,1600,3200,6400,12800][YY,TT,E,Q,R,J] SILVER

1265 5/13/1996 4120 [NULL,ORN:800,1600,3200,6400,12800][YY,TT,E,Q,R,J] SILVER

1266 5/16/1996 2639
SILVER
RM TEMP ANTIBODIES DAY 30
1267 5/16/1996 2639 [E,G,TT,YY,D,J][E,G,TT,YY,D,J] SILVER
RM TEMP ANTIBODIES DAY 30
1268 5/16/1996 2603 [YY:NEAT,100,200,400,800,1600][3200,6400,YY,/,/,/] SILVER

1269 5/12/1996 4207-V3 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER
CNQX AGB
1270 5/12/1996 4207-V2 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER
CNQX AGB
1271 5/12/1996 4207-H5 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER
CNQX AGB
1272 5/12/1996 4207-H8 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER
CNQX AGB
1273 5/20/1996 4106 [NULL,ORN800,1600,3200,6400,12800,][YY,TT,E,Q,R,J] SILVER

1274 5/20/1996 4113 [NULL,ORN800,1600,3200,6400,12800,][YY,TT,E,Q,R,J] SILVER

1275 5/20/1996 4121 [NULL,ORN800,1600,3200,6400,12800,][YY,TT,E,Q,R,J] SILVER

1276 5/22/1996 4208 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1277 5/22/1996 4208 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1278 5/28/1996 4115 [NULL,ORN800,1600,3200,6400,12800,][YY,TT,E,Q,R,J] SILVER

1279 5/28/1996 4116 [NULL,ORN800,1600,3200,6400,12800,][YY,TT,E,Q,R,J] SILVER

1280 5/28/1996 4117 [NULL,ORN800,1600,3200,6400,12800,][YY,TT,E,Q,R,J] SILVER

1281 6/3/1996 S-133 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1282 6/3/1996 S-134 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1283 6/3/1996 S-135 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1284 6/3/1996 S-136 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1285 6/3/1996 S-137 [G,D,TT,G,G,D][E,YY,J,A,E,YY] SILVER

1286 6/11/1996 S-138 [G,D,TT,G,G,D][E,YY,J,A,E,YY] SILVER

1287 6/11/1996 S-137 [G,D,TT,Q,G,D][E,YY,J,A,E,YY] SILVER

1288 6/11/1996 S-138 [G,D,TT,Q,G,D][E,YY,J,A,E,YY] SILVER

1289 6/11/1996 2639 [G,D,TT,Q,G,D][E,YY,J,A,E,YY] SILVER

1290 6/17/1996 2639 [D1K,D2K,D4K,D1K,D2K,D4K][YY1K,YY4K,YY8K,YY1K,YY2K,YY8K] SILVER
SIGNATURE 1ST BLEED ANIMALS 1 AND 2
1291 6/17/1996 2639 [G1K,G4K,G8K,G1K,G4K,G8K][E1K,E4K,E8K,E1K,E4K,E8K] SILVER
SIGNATURE 1ST BLEED ANIMALS 1 AND 2
1292 6/17/1996 2639 [J1K,J4K,J8K,J1K,J4K,J8K][Q1K,Q4K,Q8K,Q1K,Q4K,Q8K] SILVER
SIGNATURE 1ST BLEED ANIMALS 1 AND 2
1293 6/17/1996 2639 [TT1K,TT4K,TT8K,TT1K,TT4K,TT8K][D,YY,G,E,J,Q] SILVER
TOP ROW SIGNATURE
1294 6/17/1996 2639 [TT,Q100,200,400,800,Q2100][200,400,800,/,/,/] SILVER

1295 6/19/1996 2639 [E,G,TT,YY,D,J][E,G,TT,YY,D,J] SILVER
DAY 60 FOR RM TEMP AB.
1296 6/19/1996 2639 [E,G,TT,YY,D,J][E,G,TT,YY,D,J] SILVER
DAY 0
1297 6/19/1996 2639 [E,G,TT,YY,D,J][E,G,TT,YY,D,J] SILVER
DAY 7
1298 6/19/1996 2639 [E,G,TT,YY,D,J][E,G,TT,YY,D,J] SILVER
DAY 11
1299 6/19/1996 2639 [E,G,TT,YY,D,J][E,G,TT,YY,D,J] SILVER
DAY 14
1300 6/19/1996 2639 [E,G,TT,YY,D,J][E,G,TT,YY,D,J] SILVER
DAY 15
1301 6/19/1996 2639 [E,G,TT,YY,D,J][E,G,TT,YY,D,J] SILVER
DAY 16
1302 6/19/1996 2639 [[L:500,1K,2K,4K,8K,16K][J:500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER
TOP ROW ANIMAL #1,BOTTOM IS #2
1303 6/22/1996 4252 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1304 6/22/1996 4253 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1305 6/22/1996 4246 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1306 6/22/1996 4247 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1307 6/22/1996 2639 [D,E,G,TT,YY,J][D,E,G,TT,YY,J] SILVER
TOP ROW:45C, BOTTOM 4C
1308 6/26/1996 S-139 [G,E,TT,Q,D,YY][D,YY,J,G,E,TT] SILVER

1309 6/26/1996 S-140 [G,E,TT,Q,D,YY][D,YY,J,G,E,TT] SILVER

1310 6/26/1996 S-141 [G,E,TT,Q,D,YY][D,YY,J,G,E,TT] SILVER

1311 6/26/1996 S-142 [G,E,TT,Q,D,YY][D,YY,J,G,E,TT] SILVER

1312 6/26/1996 S-143 [G,E,TT,Q,D,YY][D,YY,J,G,E,TT] SILVER

1313 6/26/1996 S-144 [G,E,TT,Q,D,YY][D,YY,J,G,E,TT] SILVER

1314 6/26/1996 S-145 [G,E,TT,Q,D,YY][D,YY,J,G,E,TT] SILVER

1315 6/26/1996 S-146 [G,E,TT,Q,D,YY][D,YY,J,G,E,TT] SILVER

1316 6/27/1996 2639 [TT2K,4K,8K,16K,32K,64K][TT2K,4K,8K,16K,32K,64K] SILVER
TOP ROW ANIMAL#1,BOTTOM#2
1317 6/27/1996 2639 [E2K,4K,8K,16K,32K,64][E2K,4K,8K,16K,32K,64K] SILVER
TOP ROW ANIMAL#1,BOTTOM#2
1318 6/27/1996 2639 [Q2K,4K,8K,16K,32K,64K][Q2K,4K,8K,16K,32K,64] SILVER
TOP ROW ANIMAL#1,BOTTOM#2
1319 6/27/1996 2639 [YY2K,4K,8K,16K,32K,64K][YY2K,4K,8K,16K,32K,64K] SILVER
TOP ROW ANIMAL#1,BOTTOM#2
1320 6/27/1996 4203 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1321 6/27/1996 4204 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1322 6/27/1996 4205 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1323 6/27/1996 4206 [B,E,B,E,B,E][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER

1324 7/8/1996 2639 [D,E,G,TT,YY,J][D,E,G,TT,YY,J] SILVER

1325 7/9/1996 S-149 [G,E,TT,Q,D,YY][D,YY,J,G,E,TT] SILVER

1326 7/9/1996 S-150 [G,E,TT,Q,D,YY][D,YY,J,G,E,TT] SILVER

1327 7/9/1996 2639 [D2K,4K,8K,16K,32K,64][D2K,4K,8K,16K,32K,64] SILVER
TOP ROW ANIMAL#1,BOTTOM#2
1328 7/9/1996 2639 [YY2K,4K,8K,16K,32K,64K][YY2K,4K,8K,16K,32K,64K] SILVER
TOP ROW ANIMAL#1,BOTTOM#2
1329 7/9/1996 2639 [G2K,4K,8K,16K,32K,64][G2K,4K,8K,16K,32K,64K] SILVER
TOP ROW ANIMAL#1,BOTTOM#2
1330 7/9/1996 2639 [E2K,4K,8K,16K,32K,64][E2K,4K,8K,16K,32K,64K] SILVER
TOP ROW ANIMAL#1,BOTTOM#2
1331 7/9/1996 2639 [J2K,4K,8K,16K,32K,64K][J2K,4K,8K,16K,32K,64] SILVER
TOP ROW ANIMAL#1,BOTTOM#2
1332 7/9/1996 2639 [Q2K,4K,8K,16K,32K,64K][Q2K,4K,8K,16K,32K,64] SILVER
TOP ROW ANIMAL#1,BOTTOM#2
1333 7/9/1996 2639 [TT2K,4K,8K,16K,32K,64K][TT2K,4K,8K,16K,32K,64K] SILVER
TOP ROW ANIMAL#1,BOTTOM#2
1334 7/9/1996 S-147 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1335 7/9/1996 S-148 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1336 7/11/1996 S-151


RALPH
1337 7/11/1996 S-152


RALPH
1338 7/11/1996 S-153


RALPH
1339 7/11/1996 S-154


RALPH
1340 7/17/1996 S-102 [D,G,J,Q,TT,YY][E,E,E,E,E,E] SILVER

1341 7/17/1996 S-104 [D,G,J,Q,TT,YY][E,E,E,E,E,E] SILVER

1342 7/17/1996 2639 [D,D,D,E,E,E][G,G,G,J,J,J] SILVER

1343 7/17/1996 2639 [Q,Q,Q,/,/,/][YY,YY,YY,/,/,/]


1344 7/17/1996 2639 [D,E,G,J,Q,YY][NULL,/,/,/,/,] CY-3

1345 7/17/1996 2639 [D,E,G,J,Q,YY][NULL,/,/,/,/,] SILVER

1346 7/19/1996 2639 [TT,TT,TT,TT,TT,TT][YY,YY,YY,YY,YY,NULL] SILVER
SILVER DILUTION SERIES
1347 7/19/1996 2639 [D,E,G,TT,YY,J][D,E,G,TT,YY,J] SILVER
DAY 0, IgG
1348 7/19/1996 2639 [D,E,G,TT,YY,J][D,E,G,TT,YY,J] SILVER
DAY 7
1349 7/19/1996 2639 [D,E,G,TT,YY,J][D,E,G,TT,YY,J] SILVER
DAY 11
1350 7/19/1996 2639 [D,E,G,TT,YY,J][D,E,G,TT,YY,J] SILVER
DAY14
1351 7/19/1996 2639 [D,E,G,TT,YY,J][D,E,G,TT,YY,J] SILVER
DAY 16
1352 7/19/1996 2639 [D,E,G,TT,YY,J][G,G,G,G,/,/] SILVER
AFFINITY PURIFIED G
1353 7/23/1996 2639 [GAD200,400,800,1600,3200,6400][D,E,G,J,Q,YY] CY-3

1354 7/23/1996 2603 [GAD200,400,800,1600,3200,6400][D,E,G,J,Q,YY] CY-3

1355 7/23/1996 4201 [GAD200,400,800,1600,3200,6400][D,E,G,J,Q,YY] CY-3

1356 7/30/1996 2639 [D:2K,4K,8K,16K,32K,64][E:8K16K,32K,64K,128K,256K] SILVER

1357 7/30/1996 2639 [G:2K,4K,8K,16K,32K,64][G:2K,4K,8K,16K,32K,64K SILVER
TOP #1,BOTTOM#2
1358 7/30/1996 2639 [J:4K,8K,16K,32K,64K,128K][Q:4K,8K,16K,32K,64K,128] SILVER

1359 7/30/1996 2639 [TT:8K,16K,32K,64K,128K,256K][YY:8K,16K,32K,64K,128K,256K] SILVER

1360 7/30/1996 2639
SILVER
GSH AND GSSG BLOCKING EXPERIMENT..REM
1361 7/30/1996 S-160 [G,E,TT,Q,D,YY][D,YY,J,G,E,TT] SILVER

1362 7/30/1996 S-161 [G,E,TT,Q,D,YY][D,YY,J,G,E,TT] SILVER

1363 7/30/1996 S-162 [G,E,TT,Q,D,YY][D,YY,J,G,E,TT] SILVER

1364 7/30/1996 S-163 [G,E,TT,Q,D,YY][D,YY,J,G,E,TT] SILVER

1365 7/30/1996 S-166 [G,E,TT,Q,D,YY][D,YY,J,A,E,TT] SILVER

1366 7/30/1996 S-167 [G,E,TT,Q,D,YY][D,YY,J,A,E,TT] SILVER

1367 8/6/1996 S-156 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1368 8/6/1996 S-157 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1369 8/6/1996 S-158 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1370 8/6/1996 S-159 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1371 8/6/1996 2639 [E,G,TT,YY,D,J]E,G,TT,YY,D,J] SILVER
DEPX DAY 64
1372 8/6/1996 2639 [UUYY:200,400,8001600,3200,6400][UUYY:NEAT,NEAT,NEAT,NEAT,NEAT,12,800] SILVER
AFFINITY PURIFIED FROM 7-19-96
1373 8/7/1996 4369 [NULL,2ND AB. CONTOL,B,B,E,G][TT,YY,D,J,Q,ARG] SILVER

1374 8/7/1996 4370 [NULL,2ND AB. CONTOL,B,B,E,G][TT,YY,D,J,Q,ARG] SILVER

1375 8/7/1996 4371 [NULL,2ND AB. CONTOL,B,B,E,G][TT,YY,D,J,Q,ARG] SILVER

1376 8/13/1996 2639 [YY,G,E,J,TT,D][YY,G,E,J,TT,D] SILVER

1377 8/13/1996 2639 [YY,G,E,J,TT,D][YY,G,E,J,TT,D] SILVER

1378 8/25/1996 2639
SILVER
REM
1379 8/25/1996 2639 [NULL,E,J,T,D,G][D,G,Q,YY,E,D] SILVER
SII TEST
1380 8/25/1996 2639 [NULL,E,J,TT,A,R]D,G,Q,YY,O,S][ SILVER

1381 8/25/1996 2639 [NULL,E,J,TT,A,R]D,G,Q,YY,O,S][ SILVER

1382 8/25/1996 2639 [NULL,E,J,TT,A,R]D,G,Q,YY,O,S][ SILVER

1383 8/25/1996 2639 [NULL,E,J,TT,A,R]D,G,Q,YY,O,S][ SILVER

1384 8/25/1996 2639 [NULL,E,J,TT,A,R]D,G,Q,YY,O,S][ SILVER

1385 8/25/1996 4446 [NULL,B,B,B,B,B,][E,G,J,Q,R,TT] SILVER
BLOT CLOTS
1386 8/25/1996 4447 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,R,TT] SILVER
BLOT CLOTS
1387 8/25/1996 4448 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,R,TT] SILVER
BLOT CLOTS
1388 8/25/1996 4449 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,R,TT] SILVER
BLOT CLOTS
1389 8/25/1996 S-169 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1390 8/25/1996 S-170 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1391 8/25/1996 S-171 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1392 9/12/1996 2639 [YY,G,E,J,TT,BUFFER][YY,G,E,J,TT,BUFFER] SILVER

1393 9/16/1996 3058 [NULL,E,J,TT,D,G][YY,G,Q,YY,E,J] SILVER
MONKEY
1394 9/16/1996 2964 [NULL,E,J,TT,D,G][YY,G,Q,YY,E,J] SILVER
CAT
1395 9/16/1996 2653 [NULL,E,J,TT,D,G][YY,G,Q,YY,E,J] SILVER
FROG
1396 9/16/1996 2505 [NULL,E,J,TT,D,G][YY,G,Q,YY,E,J] SILVER
HUMAN
1397 9/16/1996 TIGER SAL [NULL,E,J,TT,D,G][YY,G,Q,YY,E,J] SILVER
TIGER SAL.
1398 9/16/1996 2653 [NULL,E,J,TT,D,G][YY,G,Q,YY,E,J] SILVER
FROG
1399 9/16/1996 3176 [NULL,E,J,TT,D,G][YY,G,Q,YY,E,J] SILVER
RAT
1400 9/16/1996 576 [NULL,E,J,TT,D,G][YY,G,Q,YY,E,J] SILVER
FERRET
1401 9/16/1996 PLANT [NULL,E,J,TT,/,/][D,G,Q,YY,/,/,] SILVER
PRE BLEEDS
1402 9/16/1996 PLANT [NULL,E,J,TT,/,/][D,G,Q,YY,/,/,] SILVER
PRE BLEEDS
1403 9/16/1996 PLANT [NULL,E,J,TT,A,R][D,G,Q,YY,O,S] SILVER

1404 9/16/1996 PLANT [NULL,E,J,TT,A,R][D,G,Q,YY,O,S] SILVER

1405 9/16/1996 PLANT [NULL,E,J,TT,A,R][D,G,Q,YY,O,S] SILVER

1406 9/16/1996 S-173 [NULL,B,B,B,B,B][E,YY,G,E,YY,G] SILVER

1407 9/16/1996 S-174 [NULL,B,B,B,B,B][E,YY,G,E,YY,G] SILVER

1408 9/16/1996 S-175 [NULL,B,B,B,B,B][E,YY,G,E,YY,G] SILVER

1409 9/17/1996 2639 [YY,G,E,J,TT,BUFFER][YY,G,E,J,TT,BUFFER] SILVER
TOP AT RT,BOTTOM 4 DEGREES
1410 9/23/1996 S-178 [YY,G,E,YY,G,E][YY,G,E,YY,G,E] SILVER
TEST FIXATION
1411 9/23/1996 S-179 [YY,G,E,YY,G,E][YY,G,E,YY,G,E] SILVER
TEST FIXATION
1412 9/23/1996 S-180 [YY,G,E,YY,G,E][YY,G,E,YY,G,E] SILVER
TEST FIXATION
1413 9/23/1996 2639 [CYS:200,400,800,1600,3200,6400][CYS:200,400,800,1600,3200] SILVER
TOP ROW ANIMAL #1,BOTTOM#2 1ST BLEED
1414 9/23/1996 2639 [LEU:200,400,800,1600,3200,6400][LEU:200,400,800,1600.3200,6400] SILVER
TOP ROW ANIMAL #1,BOTTOM#2 1ST BLEED
1415 9/23/1996 2639 [K:200,400,800.1600,3200,6400][K:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
TOP ROW ANIMAL #1,BOTTOM#2 1ST BLEED
1416 10/9/1996 2639 [E,G,TT,YY,D,J][E,G,TT,YY,D,J] SILVER
DAY 128 DEPX
1417 10/14/1996 2639 [C:200,400,800,1600,3200,6400][K:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER

1418 10/14/1996 2639 [W:200,400,800,1600,3200,6400][Y:200,400,800,1600,3200,6400][ SILVER
W=TRYPTOPHAN,Y=TYROSINE, ANIMAL #2
1419 10/14/1996 2639 [T:200,400,800,1600,3200,6400][L:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
T-THREONINE,L=LEUCINE…ANIMAL #1
1420 10/17/1996 S-183 [YY,G,E,YY,G,E][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1421 10/17/1996 S-184 [YY,G,E,YY,G,E][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1422 10/17/1996 S-185 [YY,G,E,YY,G,E][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1423 10/17/1996 2639 [D,E,G,TT,YY,J][D,E,G,TT,YY,J] SILVER
DAY 180 FROM RT ANTIBODIES
1424 10/21/1996 S-102 [C:200,400,800,1600,3200,6400][K:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
ANIMAL #2
1425 10/21/1969 S-102 [W:200,400,800,1600,3200,6400][Y:200,400,800,1600,3200,6400][ SILVER
ANIMAL #2
1426 10/21/1996 S-102 [T:200,400,800,1600,3200,6400][L:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
ANIMAL # 1
1427 10/21/1996 S-183 [YY,G,E,YY,G,E][YY,G,E,YY,G,E] SILVER
TOP ROW AFF.PURIFIED,BOTTOM SERA
1428 10/21/1996 S-184 [YY,G,E,YY,G,E][YY,G,E,YY,G,E] SILVER
TOP ROW AFF.PURIFIED,BOTTOM SERA
1429 10/21/1996 S-185 [YY,G,E,YY,G,E][YY,G,E,YY,G,E] SILVER
TOP ROW AFF.PURIFIED,BOTTOM SERA
1430 10/21/1996 2639 [E:500,1K,2K,4K,8K,E][G:200,400,800,1600,3200,G] SILVER
TEST AFFINITY PURIFIED STORED AB.
1431 10/21/1996 4480 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1432 10/23/1996 2639 [E:500,1K,2K,4K,8K,E][G:200,400,800,1600,3200,YY] SILVER
TEST AFFINITY PURIFIED STORED AB
1433 10/23/1996 S-186 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,] SILVER
KATHRYN
1434 10/29/1996 S-187 [NULL,B,B,B,B,B,][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1435 10/29/1996 S-188 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1436 10/29/1996 S-189 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1437 10/29/1996 S-190 [D,G,Q,YY,CYS,A][E,J,TT,S,TYR,NULL] SILVER

1438 10/31/1996 S-187 [NULL,B,B,B,B,B][R:500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER

1439 10/31/1996 S-189 [NULL,B,B,B,B,B][R:500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER

1440 10/31/1996 S-190 [S:200,400,800,R:500,1K,2K][THR:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER

1441 11/7/1996 2639 [YY:N,200,400,800,1600,3200][6400,YY,YYIK,2K,4K] SILVER
TEST AFFINITY PURIFIED VS MIDDLESEX PREP
1442 11/18/1996 S-191 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1443 11/18/1996 S-192 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,TT,Q,D] SILVER

1444 11/18/1996 S-193 [NULL,B,YY,B,E,YY][E,R,G,R,G,R] SILVER

1445 11/18/1996 S-194 [NULL,R,R,R,R,R][B,E,G,YY,E,G] SILVER

1446 11/19/1996 S-195 [NULL,R,R,R,R,R][B,E,G,YY,E,G] SILVER

1447 11/19/1996 4419 [NULL,E,J,TT,YY,Q][D,G,Q,YY,TT,J] SILVER

1448 11/19/1996 4420 [NULL,E,J,TT,YY,Q][D,G,Q,YY,TT,J] SILVER

1449 11/19/1996 4421 [NULL,E,J,TT,YY,Q][D,G,Q,YY,TT,J] SILVER

1450 11/19/1996 4422 [NULL,E,J,TT,YY,Q][D,G,Q,YY,TT,J] SILVER

1451 12/2/1996 S-197 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1452 12/2/1996 S-198 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1453 12/2/1996 S-199 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1454 12/5/1996 2639 [PAPAIN,P,P,P,YY,YY][P,P,P,P,YY,YY] SILVER
PAPAIN
1455 12/12/1996 2639 [Y:100,200,400,800,1600,3200][YY,Y,/,/,/,/,] SILVER
PAPAIN
1456 12/26/1996 4092 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1457 12/26/1996 4096R [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1458 12/26/1996 4096N [B.TT.B.TT.B.TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1459 12/26/1996 4100 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1460 12/26/1996 4131 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1461 12/26/1996 4132 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1462 12/26/1996 4133 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1463 12/26/1996 4163 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1464 12/26/1996 4164 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1465 12/26/1996 4165 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1466 1/2/1997 S-202 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1467 1/2/1997 S-203 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1468 1/2/1997 S-204 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1469 1/2/1997 S-205 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1470 1/2/1997 S-207 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1471 1/2/1997 S-208 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1472 1/2/1997 S-206 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1473 1/2/1997 S-209 [B,TT,B,TT,B,TT][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1474 1/9/1997 2639 [YY:N,50,100,200,400,800][N,/,/,/,/,/] CY-3

1475 1/23/1997 S-69 [B,E,B,TT,B,NULL][NULL,G,J,YY,Q,NULL] SILVER

1476 1/23/1997 S-70 [B,E,B,TT,B,NULL][NULL,G,J,YY,Q,NULL] SILVER

1477 1/23/1997 S-210 [B,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1478 1/23/1997 S-211 [B,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1479 1/23/1997 S-212 [DASP,DASP,DASP,DASP,DASP,DASP][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1480 1/1/2397 S-213 [DASP,DASP,DASP,DASP,DASP,DASP][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1481 1/23/1997 2639 [CY3,CY3,CY3,CY3,CY3,CY3,CY3][CY3,CY3,CY3,CY3,CY3,CY3] CY3

1482 1/23/1997 2639 [YY:200,400,800,1600,3200,6400][Y:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
AFFINITY PURIFIED Y
1483 1/28/1997 S-204 1 WEEK EXPOSURE

STANDARD ARG,STANDARD DEVELOPMENT
1484 1/28/1997 S-205 1 WEEK EXPOSURE

STANDARD ARG,STANDARD DEVELOPMENT
1485 1/28/1997 S-207 1WEEK EXPOSURE

STANDARD ARG,STANDARD DEVELOPMENT
1486 1/28/1997 S-208 1 WEEK EXPOSURE

STANDARD ARG,STANDARD DEVELOPMENT
1487 1/28/1997 S-204 2 WEEK EXPOSURE

STANDARD ARG,STANDARD DEVELOPMENT
1488 1/28/1997 S-205 2 WEEK EXPOSURE

STANDARD ARG,STANDARD DEVELOPMENT
1489 1/28/1997 S-207 2 WEEK EXPOSURE

STANDARD ARG,STANDARD DEVELOPMENT
1490 1/28/1997 S-208 2 WEEK EXPOSURE

STANDARD ARG,STANDARD DEVELOPMENT
1491 1/28/1997 S-204 3 WEEK EXPOSURE

STANDARD ARG,STANDARD DEVELOPMENT
1492 1/28/1997 S-205 3 WEEK EXPOSURE

STANDARD ARG,STANDARD DEVELOPMENT
1493 1/28/1997 S-207 3 WEEK EXPOSURE

STANDARD ARG,STANDARD DEVELOPMENT
1494 1/28/1997 S-208 3 WEEK EXPOSURE

STANDARD ARG,STANDARD DEVELOPMENT
1495 1/29/1997 2639 CY-3YY:NEAT,50,100,200,400,800][1600,3200,NEAT,/,/,/] CY-3
CY-3 YY
1496 2/4/1997 CAT HZ 26 [D,E,G,J,TT,YY][A,B,C,DD,K,L] SILVER
CAT HZ 26, deos
1497 2/4/1997 CAT HZ 27 [D,E,G,J,TT,YY][A,B,C,DD,K,L] SILVER
CAT HZ 27, deos
1498 2/4/1997 CAT HZ 28 [D,E,G,J,TT,YY][A,B,C,DD,K,L] SILVER
CAT HZ 28, deos
1499 2/5/1997 2639 [CY3YY:250,500,1K,250,500,1K][/,/,/,/,/,/,] CY3
CY-3 YY
1500 2/5/1997 2639 [NEAT,50,100,200,400,800][1600,3200,NEAT,/,/,/] CY2
CY-2 E
1501 2/5/1997 2639 [CY3YY:250,500,1K,250,500,1K][CY2E:NEAT,50,100,200,400,800]]

CY-3 YY,CY-2E TEST DIFFERENT STORAGE CONDITIONS
1502 2/12/1997 2639 [CY3E:NEAT,50,100,200,400,800][1600,3200,6400,/,/,/] CY3
CY-3E
1503 2/26/1997 2639 [CY3YY250,500,1K,250,500,1K][CY3YY:250,500,1K,CY2E:100,200,400] CY
TEST DIFFERENT STORAGE CONDITIONS
1504 2/26/1997 2639 [CY3YY:250,500,1K,250,500,1K][/,/,/,/,/,/,] CY3
TEST DIFFERENT STORAGE CONDITIONS
1505 3/4/1997 2639 [CY2J:NEAT,50,100,200,400,800][1600,3200,6400,/,/,/,] CY2

1506 3/5/1997 S-222 [DASP,DASP,DASP,DASP,DASP,DASP][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1507 3/5/1997 S-223 [DASP,DASP,DASP,DASP,DASP,DASP][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1508 3/5/1997 S-224 [DASP,DASP,DASP,DASP,DASP,DASP][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1509 3/5/1997 S-225 [DASP,DASP,DASP,DASP,DASP,DASP][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1510 3/12/1997 2639 [CY3J:NEAT,50,100,200,400,800][1600,3200,6400,/,/,/,] CY3

1511 3/19/1997 2639
CY3
TEST STORAGE CONDITIONS
1512 3/19/1997 2639
CY3
TEST STORAGE CONDITIONS
1513 3/19/1997 2639
CY3
TEST STORAGE CONDITIONS
1514 3/19/1997 2639
CY3
TEST STORAGE CONDITIONS
1515 3/19/1997 2639 [CY3YY:250,500,1K,250,500,1K][CY3YY:250,500,1K] CY3
CY3YY STORED 8WKS AT -20
1516 4/3/1997 S-226 [R,R,R,R,R,R,NULL][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1517 4/3/1997 S-227 [R,B,R,B,R,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1518 4/3/1997 S-228 [E,E,E,E,E,E][D,G,Q,TT,YY,NULL] SILVER

1519 4/3/1997 S-229 [E,E,E,E,E,E][D,G,Q,TT,YY,NULL] SILVER

1520 4/3/1997 S-230 [DASP,DASP,DASP,DASP,DASP,NULL][D,E,G,Q,TT,YY] SILVER

1521 4/3/1997 S-231 [DASP,DASP,DASP,DASP,DASP,NULL][D,E,G,Q,TT,YY] SILVER

1522 4/1/1997 2639 [NEAT,50,100,200,400,800][1600,3200,NEAT,/,/,/] CY-3
CY-3 YY
1523 4/10/1997 S-43 [B:50,100,200,400,800,1600][B:50,100,200,400,800,1600] CY-3
TOP:NO BLOCK,BOTTOM:BLOCKED 1%GS
1524 4/10/1997 S-43 [B:50,100,200,400,800,1600][B:50,100,200,400,800,1600] CY-3
TOP:BLOCKED WITH RABBIT IgG:BOTTOM:NO BLOCK
1525 4/10/1997 2639 [E:50,100,200,400,8001600][E:50,100,200,400,800,1600] CY-3
AB ABSORB FREE CY-3 DYE USING TRIS
1526 4/20/1997 2639 [E:50,100,200,400,8001600][E:50,100,200,400,800,1600] CY-3
TOP:BLOCKED WITH GS BOTTOM:BLOCKED WITH IgG
1527 4/11/1997 S-138


CARL’S EXPERIMENT
1528 4/11/1997 S-138


CARL’S EXPERIMENT
1529 4/14/1997 S-137 [BCY-3:50,100,200,400,800,1600][/,/,/,/,/,/] CY-3
USE THE 1:50 DILUTION
1530 4/14/1997 2639 [CY3E:50,100,200,400,800,1600][/,/,/,/,/,/] CY-3
BSA ADDED TO CY3-E PREP
1531 4/15/1997 4519 [D,G,Q,A,C,R][E,J,TT,S,TT,YY] SILVER

1532 4/15/1997 4520 [D,G,Q,A,C,R][E,J,TT,S,TT,YY] SILVER

1533 4/15/1997 4521 [D,G,Q,A,C,R][E,J,TT,S,TT,YY] SILVER

1534 4/15/1997 4522 [D,G,Q,A,C,R][E,J,TT,S,TT,YY] SILVER

1535 4/15/1997 4523 [D,G,Q,A,C,R][E,J,TT,S,TT,YY] SILVER

1536 4/14/1997 4525 [B,B,B,B,B,B][D,E,G,J,Q,TT] SILVER

1537 4/14/1997 4526 [B,B,B,B,B,B][D,E,G,J,Q,TT] SILVER

1538 4/21/1997 4721 -1


CAN’T FIND SHEET
1539 4/21/1997 4721-6 [B,R,B,R,B,R][NULL,E,TT,YY,E,TT] SILVER

1540 4/23/1997
[D,D,D,D,D,D,][E,E,E,E,E,E] SILVER
CHECK SHEET FOR BLOCK INFO RALPH’S EXPERIMENT
1541 4/23/1997
[D,D,D,D,D,D,][E,E,E,E,E,E] SILVER
CHECK SHEET FOR BLOCK INFO RALPH’S EXPERIMENT
1542 4/23/1997
[D,D,D,D,D,D,][E,E,E,E,E,E] SILVER
CHECK SHEET FOR BLOCK INFO RALPH’S EXPERIMENT
1543 4/23/1997
[D,D,D,D,D,D,][E,E,E,E,E,E] SILVER
CHECK SHEET FOR BLOCK INFO RALPH’S EXPERIMENT
1544 4/23/1997 S-232 [NULL,GU,GU,GU,GU,GU][B,R,E,G,TT,YY] SILVER

1545 4/23/1997 S-233 [NULL,GU,GU,GU,GU,GU][B,R,E,G,TT,YY] SILVER

1546 4/23/1997 2639 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][E,E,E,E,E,E] SILVER
TEST CY-3 WITH SILVER
1547 2/23/1997 2639 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][E,E,E,E,E,E] SILVER
TEST CY-3 WITH SILVER
1548 4/23/1997 2639 [CY3TT:50,100,200,400,800,1600][CY3G:50,100,200,400,800,1600] CY-3

1549 4/24/1997 S-234 [NULL,R,R,R,R,R,R][E,G,TT,YY,E,G] SILVER

1550 4/24/1997 S-235 [NULL,R,R,R,R,R,R][E,G,TT,YY,E,G] SILVER

1551 4/24/1997 S-236 [NULL,R,E,,R,YY,R][YY,B,G,B,G,B] SILVER

1552 4/24/1997 S-237 [NULL,R,E,,R,YY,R][YY,B,G,B,G,B] SILVER

1553 4/28/1987 S-232 [NULL,GU,GU,GU,GU,GU][B,R,E,G,TT,YY] SILVER

1554 4/28/1997 S-233 [NULL,GU,GU,GU,GU,GU][B,R,E,G,TT,YY] SILVER

1555 4/28/1997 4724-8


MISSING
1556 4/28/1997 4724-10


MISSING
1557 4/28/1998 4720-3 [NULL,R,R,R,R,R,R][E,TT,YY,E,K,YY] SILVER

1558 4/28/1997 4720-12 [NULL,R,R,R,R,R,R][E,G,YY,E,K,YY] SILVER

1559 4/28/1997 2639 [B,B,B,R,R,R,][GU,GU,GU,/,/,/] SILVER

1560 4/30/1997 2639 [CY3E:50,100,200,CY2E:25,50,100][CY3YY:50,100,200,CY3E:20,100,200] CY-3
TEST DIFFERENT DATES OF CY PREPS
1561 4/30/1997 2639 [CY3Y:50,100,200,400,800,1600][CY2YY:50,100,200,400,800,1600] CY-3
CY3YY 1-29-97 USE @ 1:500
1562 5/1/1997 4531CSJ [NULL,E,TT,J,J,J][D,G,Q,YY,R,B] SILVER

1563 5/1/1997 4531C [NULL,E,TT,J,J,J][D,G,Q,YY,R,B] SILVER

1564 5/1/1997 4531RET [NULL,E,TT,J,J,J][D,G,Q,YY,R,B] SILVER

1565 5/6/1997 2639 [CY3G:50,100,200,400,800,1600][NEAT,/,/,/,/,/,/] CY-3

1566 6/3/1997 2639 [CY3 GSH:50,100,200,400,800,1500][NEAT,/,/,/,/,/,] CY-3
FROM 6-3-97
1567 6/3/1997 2639 [YY,G,E,TT,YY,G][E,TT,YY,G,E,TT] SILVER

1568 6/9/1997 2639 [CY3G:50,100,200,400,800,1600][NEAT,/,/,/,/,/,/] CY-3
FROM 5-6-97
1569 6/10/1997 2639 [J,J,J,J,J,J][J,J,J,J,J,J] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH GSH,BOTTOM GSSG
1570 6/11/1997 2639 [J,J,J,J,J,J][J,J,J,J,J,J] SILVER
BLOCKED WITH GSH
1571 6/11/1997 2639 [J,J,J,J,J,J][J,J,J,J,J,J] SILVER
BLOCKED WITH GSSG
1572 6/16/1997 2639 [J,J,J,J,J,J][J,J,J,J,J,J] SILVER
BLOCKED WITH GSH
1573 6/16/1997 2639 [J,J,J,J,J,J][J,J,J,J,J,J] SILVER
BLOCKED WITH GSSG
1574 6/18/1997 2639 [CY3J,CY3J,CY3J,CY3J,CY3J,CY3J][CY3J,CY3J,CY3J,CY3J,CY3J,CY3J] CY-3
BLOCKED WITH GSH
1575 6/18/1997 2639 [CY3J,CY3J,CY3J,CY3J,CY3J,CY3J][CY3J,CY3J,CY3J,CY3J,CY3J,CY3J] CY-3
BLOCKED WITH GSSG
1576 6/19/1997 S-238


MISSING
1577 6/19/1997 S-239


MISSING
1578 6/25/1997 2639 [CY3D:50,100,200,400,800,1600][CY3Q:50,100,200,400,800,1600] CY-3

1579 6/30/1997 2639 [CY3Q:50,100,200,400,800,1600][/,/,/,/,/,/] CY-3

1580 7/2/1997 4781-10 [TB,J,TT,J,TT,J][YY,G,E,YY,G,E] SILVER
WORMS
1581 7/2/1997 4781-14 [TB,J,TT,J,TT,J][YY,G,E,YY,G,E] SILVER
WORMS
1582 7/2/1997 4781-18 [TB,J,TT,J,TT,J][YY,G,E,YY,G,E] SILVER
WORMS
1583 7/7/1997 2639 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
TOP MAGGIE AB,BOTTOM IS ROBERT’S
1584 7/8/1997 S-133 [B:500,1K,1K,2K,4K,8K][B:500,1K,1K,2K,4K,8K] SILVER
TOP IS ANIMAL #1,BOTTOM IS ANIMAL #2
1585 7/14/1997 2639 [YY,G,E,TT,Q,J][YY,G,E,TT,Q,J] SILVER
TEST WATER:TOP LASATER LAB, BOTTOM IS OURS
1586 7/17/1997 S-240 [TB,B,B,B,B,B][YY,G,E,TT,YY,G] SILVER

1587 7/17/1997 S-241 [TB,B,B,B,B,B][YY,G,E,TT,YY,G] SILVER

1588 7/17/1997 2639 [YY,G,E,TT,Q,J][YY,G,E,TT,Q,J] SILVER

1589 7/17/1997 2639 [YY,G,E,TT,Q,J][YY,G,E,TT,Q,J] SILVER

1590 7/20/1997 S-242 [MUSC:200,400,800,1600,3200,6400][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1591 7/20/1997 S-248 [NULL,E,J,TT,D,G][D,G,Q,YY,J,E] SILVER

1592 7/22/1997 S-243 [NULL,B,B,B,B,B][YY,G,E,Q,TT,J] SILVER

1593 7/23/1997 S-244 [NULL,B,B,B,B,B][YY,G,E,Q,TT,J] SILVER

1594 7/23/1997 S-245 [NULL,B,B,B,B,B][YY,G,E,Q,TT,J] SILVER

1595 7/23/2029 S-246 [NULL,B,B,B,B,B][YY,G,E,Q,TT,J] SILVER

1596 7/23/1997 S-247 [NULL,B,B,B,B,B][YY,G,E,Q,TT,J] SILVER

1597 8/4/1997 2639 [CY3YY:NEAT,50,100,200,400,800,1600,3200] SILVER
SILVER AND CY-3
1598 8/5/1997 2639 [CY3YY:3200,6400,12800,25600,YY

FROM1-29-97
1599 8/6/1997 2639 [CY2E,CY2E,CY2E,CY2E,CY2E,CY2E][OGYY:50,200,400,800,CY3YY,//] CY-3
NABH4 AFTER DPLX. OG=OREGON GREEN
1600 8/6/1997 4820 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
DEOS. EXPERIMENT
1601 8/6/1997 4820 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
DEOS. EXPERIMENT
1602 8/7/1997 2639 [EY,EY,EY,EY,YG,YG][YY,YY,G,G,G,G CY-3
FIRST ROW…DOUBLE LABEL
1603 8/7/1997 2639 [CY2E,CY2E,CY3TT,CY3TT,CY3J,CY3J][NULL,CY3YY,CY3YY,CY3YY,CY3E,CY3E] CY-3

1604 8/20/1997 2639 [CY2YY:NEAT,25,50,100,200,400][800,1600,CY3G,CY3G,CY2E,CY3TT]C

NABH4 AND INCUBATE IN THE DARK
1605 8/21/1997 2639 [OG:NEAT,25,50,100,200,400][800,1600,3200,/,/,/] OG
OREGON GREEN
1606 8/21/1997 S-249 [E,E,E,E,E,E][D,Q,J,D,Q,J] SILVER

1607 8/21/1997 S-250 [E,E,E,E,E,E][D,Q,J,D,Q,J] SILVER

1608 8/26/1997 4820 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

1609 8/26/1997 4820 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

1610 9/5/1997 2639 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

1611 9/5/1997 2639 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

1612 9/5/1997 2639 [E,G,YY,E,YY,YY][E.G.YY.E.YY.YY] CHROMATAGS
TEST RED AND GREEN ANTIBODIES
1613 9/8/1997 4838 [YY,G,Q,/,YY,/][E,J,TT,/,TB,/]


1614 9/8/1997 2639 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
BLOCKED PROPIONALDEHYDE
1615 9/8/1997 2639 [E,E,E,E,E,E][E,E,E,E,E,E] SILVER
BLOCKED PROPIONALDEHYDE
1616 9/10/1997
[TT,TT,TT,TT,TT,TT][TT,TT,TT,TT,TT,TT] SILVER
TOP BLOCKED WITH TT,BOTTOM BLOCKED WITH E
1617 9/10/1997
[G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER
TOP BLOCKED WITH G,BOTTOM WITH D
1618 9/10/1997
[E,E,E,E,E,E][E,E,E,E,E,E] SILVER
TOP BLOCKED WITH E,BOTTOM WITH TT
1619 9/10/1997
[D,D,D,D,D,D][D,D,D,D,D,D] SILVER
TOP BLOCKED WITH D, BOTTOM WITH G
1620 9/15/1997 2639 [CY3YY:NEAT,10,20,40,80,160][320,640,1280,2560,NEAT,/] CY-3

1621 9/22/1997 2639 [CY3YY:NEAT,10,20,40,80,160][320,640,1280,2560,NEAT,/] CY-3
1:40 IS BEST
1622 9/23/1997 2639 [OGYY:NEAT,10,20,40,80,160][320,640,1280,2560,NEAT,/] OG
OREGON GREEN YY NO CONCENTRATION
1623 9/23/1997 2639 [E-AMCA:NEAT,10,20,40,80,160][320,640,1280,2560,NEAT,/]


1624 9/24/1997 2639 [OGYY:25,50,100,200,400,800][EAMCA:25,50,100,200,400,800] OG,AMCA
NO NABH4
1625 9/24/1997 2639 [OGYY:25,50,100,200,400,800][EAMCA:25,50,100,200,400,800] OG,AMCA
TREAT WITH NABH4
1626 9/27/1997 4843 [CY3B:50 AND OGYY:100][CY3B:50 AND OGYY:100] OG AND CY-3
DOUBLE LABEL
1627 9/27/1997 4843 [CY3B,CY3B,CY3B,CY3B,CY3BCY3B][CY3B,CY3B,CY3B,CY3B.CY3B,CY3B] CY-3

1628 9/27/1997 4843 [CY3YY,CY3YY,CY3YY,CY3YY,CY3YY,CY3YY][CY3YY,CY3YY,CY3YY,CY3YY,CY3YY,CY3YY] CY-3

1629 9/27/1997 4842 [CY3B:50 AND OGYY:100][CY3B:50 AND OGYY:100] OG AND CY-3
DOUBLE LABEL
1630 9/27/1997 4842 [CY3B,CY3B,CY3B,CY3B,CY3BCY3B][CY3B,CY3B,CY3B,CY3B.CY3B,CY3B] CY-3

1631 9/27/1997 4842 [CY3YY,CY3YY,CY3YY,CY3YY,CY3YY,CY3YY][CY3YY,CY3YY,CY3YY,CY3YY,CY3YY,CY3YY] CY-3

1632 10/1/1997 2639 [EAMCA:NEAT,25,50,100,200,400][800,1600,NEAT,/,/,/] SILVER

1633 10/1/1997 4548 [B,B,B,B,B,B][YY,G,E,J,E,YY] SILVER

1634 10/1/1997 4846 [B,B,B,B,B,B][YY,G,E,J,E,YY] SILVER

1635 10/1/1997 4847 [B,B,B,B,B,B][YY,G,E,J,E,YY] SILVER

1636 10/7/1997 S-251 [B,B,B,B,B,B][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1637 10/7/1997 S-252 [B,B,B,B,B,B][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1638 10/7/1997 S-253 [B,B,B,B,B,B][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1639 10/7/1997 S-254 [B,B,B,B,B,B][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1640 10/7/1997 S-255 [B,B,B,B,B,B][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1641 10/7/1997 S-256 [B,B,B,B,B,B][YY,G,E,YY,G,E] SILVER
NO 4894
1642 10/7/1997 S-257 [B,B,B,B,B,B][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1643 10/7/1997 S-258 [B,B,B,B,B,B][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

1644 10/9/1997 4857-17 [/,/,/,/,E,E,][/,/,/,/,G,YY] SILVER
HZ CX HIPPO
1645 10/9/1997 4857-18 [/,/,/,/,E,E,][/,/,/,/,G,YY] SILVER
HZ CX HIPPO
1646 10/13/1997 YY-PA-HA [1,2,4,8,16,32][64,128,256,512,1024,2048] SILVER

1647 10/13/1997 YY-HA [1,2,4,8,16,32][64,128,256,512,1024,2048] SILVER

1648 10/14/1997 4857.18 [NULL,E,YY,D,TT,NULL][D,TT,Q,E,YY,E] SILVER
CX HIPPO
1649 10/14/1997 4857.18 [NULL,E,YY,D,TT,NULL][D,TT,Q,E,YY,E] SILVER
CX HIPPO
1650 10/14/1997 4844 [NULL,E,YY,D,TT,NULL][D,TT,Q,E,YY,E] SILVER
CX HIPPO
1651 10/14/1997 4857.17 [NULL,R,X,ORN,LYS,THR][A,CY,TYR,S,LEU,TRP] SILVER

1652 10/15/1997 2639 [1,2,4,8,16,32][64,128,256,512,1024,2048] SILVER

1653 10/15/1997 2639 [1,2,4,8,16,32][64,128,256,512,1024,2048] SILVER

1654 10/15/1997 2639 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

1655 10/16/1997 4861 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

1656 10/16/1997 E565X [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN,DEOS. X 60 MIN
1657 10/20/1997
[YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

1658 10/20/1997
[E,E,E,E,E,E][E,E,E,E,E,E] SILVER

1659 10/20/1997
[YY:1K,2K,4K,8K,16K,32K][64K,128K,256K,512K,1024,2048K] SILVER

1660 10/21/1997 4861 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

1661 10/22/1997 E565D [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN
1662 10/22/1997 E565H [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN
1663 10/22/1997 E565L [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN
1664 10/22/1997 E565P [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN
1665 10/22/1997 E565T [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN
1666 10/27/1997 E563D [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN
1667 10/27/1997 E563H [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN
1668 10/27/1997 E563L [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN
1669 10/27/1997 E563P [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN
1670 10/27/1997 E563T [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN
1671 10/27/1997 E563X [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN
1672 10/27/1997 E563ZZ [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN
1673 10/29/1997 E564D [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN
1674 10/29/1997 E564H [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN
1675 10/29/1997 E564L [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN
1676 10/29/1997 E564P [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN
1677 10/29/1997 E564T [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN
1678 10/29/1997 E564X [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN
1679 10/29/1997 E564ZZ [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
PERLMAN
1680 11/5/1997 4923 [NULL,B,B,B,B,B,][E,G,YY,J,E,YY] SILVER

1681 11/5/1997 4921 [NULL,B,B,B,B,B,][E,G,YY,J,E,YY] SILVER

1682 11/5/1997 4922 [NULL,B,B,B,B,B,][E,G,YY,J,E,YY] SILVER

1683 11/17/1997 2639 [TT,TT,TT,TT,TT,TT][Q,Q,Q,Q,Q,Q,] SILVER
COMPETITION BOCKED WITH D
1684 11/17/1997 2639 [G,G,G,G,G,G,G][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
COMPETITION BLOCKED WITH G
1685 11/17/1997 2639 [TT,TT,TT,TT,TT,TT][E,E,E,E,E,E] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH G
1686 11/17/1997 2639 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER
COMPETITION BLOCKED WITH YY
1687 11/17/1997 2639 [E,E,E,E,E,E,][A,A,A,A,A,A,] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH YY
1688 11/17/1997 2639 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER
COMPETITION BLOCKED WITH E
1689 11/17/1997 2639 [E,E,E,E,E,E][D,D,D,D,D,D,] SILVER
COMPETITION BLOCKED WITH E
1690 11/17/1997 2639 [E,E,E,E,E,E,]D,D,D,D,D,D] SILVER
COMPETITION BLOCKED WITH D
1691 11/17/1997
[NULL,E,YY,Q,YY,G][D,G,J,TT,D,E] SILVER

1692 11/17/1997
[NULL,E,YY,Q,YY,G][D,G,J,TT,D,E] SILVER

1693 11/19/1997 2639 [G,G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G,G] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH G,BOTTOM YY
1694 11/19/1997 2639 [G,G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G,G] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH TT,BOTTOM E
1695 11/19/1997 2639 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH YY,BOTTOM G
1696 11/19/1997 2639 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH E,BOTTOM A
1697 11/19/1997 2639 [E,E,E,E,E,E][E,E,E,E,E,E] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH YY,BOTTOM G
1698 11/19/1997 2639 [E,E,E,E,E,E][E,E,E,E,E,E] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH E,BOTTOM D
1699 11/19/1997 2639 [D,D,D,D,D,D][D,D,D,D,D,D] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH E, BOTTOM WITH D
1700 11/19/1997 2639 [D,D,D,D,D,D][D,D,D,D,D,D] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH TT,BOTTOM WITH Q
1701 11/24/1997 4957-1 [TB,G,Q,TB,G,Q][E,YY,J,E,YY,J] SILVER
WORMS
1702 11/24/1997 4957-4 [TB,G,Q,TB,G,Q][E,YY,J,E,YY,J] SILVER
WORMS
1703 11/24/1997 4957-7 [TB,G,Q,TB,G,Q][E,YY,J,E,YY,J] SILVER
WORMS
1704 11/24/1997 4957-10 [TB,G,Q,TB,G,Q][E,YY,J,E,YY,J] SILVER
WORMS
1705 11/24/1997 4957-13 [TB,G,Q,TB,G,Q][E,YY,J,E,YY,J] SILVER
WORMS
1706 11/24/1997 4957-16 [TB,G,Q,TB,G,Q][E,YY,J,E,YY,J] SILVER
WORMS
1707 11/24/1997 4957-19 [TB,G,Q,TB,G,Q][E,YY,J,E,YY,J] SILVER
WORMS
1708 11/24/1997 4957-22 [TB,G,Q,TB,G,Q][E,YY,J,E,YY,J] SILVER
WORMS
1709 11/24/1997 S-259 [TB,B,B,B,B,B][E,G,YY,J,E,G] SILVER

1710 11/24/1997 S-260 [TB,B,B,B,B,B][E,G,YY,J,E,G] SILVER

1711 11/24/1997 S-261 [TB,B,B,B,B,B][E,G,YY,J,E,G] SILVER

1712 11/24/1997 S-262 [TB,B,B,B,B,B][E,G,YY,J,E,G] SILVER

1713 11/24/1997 S-263 [TB,B,B,B,B,B][E,G,YY,J,E,G] SILVER

1714 12/1/1997 2639 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH B-ALA,BOTTOMYY
1715 12/1/1997 2639 [Q,Q,Q,Q,Q,Q][E,E,E,E,E,E] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH Q,BOTTOM E
1716 12/1/1997 2639 [Q,Q,Q,Q,Q,Q,][Q,Q,Q,Q,Q,Q] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH D,BOTTOM R
1717 12/1/1997 2639 [TT,TT,TT,TT,TT,TT][TT,TT,TT,TT,TT,TT] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WTHTT,BOTTOM WITH E
1718 12/1/1997 2639 [TT,TT,TT,TT,TT,TT][TT,TT,TT,TT,TT,TT] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH D,BOTTOM YY
1719 12/1/1997 2639 [R,R,R,R,R,R][R,R,R,R,R,R] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH R,BOTTOM WITH Q
1720 12/1/1997 2639 [R,R,R,R,R,R][R,R,R,R,R,R] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH B,BOTTOM WITH E
1721 12/1/1997 2639 [J,J,J,J,J,J][J,J,J,J,J,J] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH J,BOTTOM WITH Q
1722 12/1/1997 2639 [J,J,J,J,J,J][J,J,J,J,J,J] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH E,BOTTOM WITH G
1723 12/1/1997 2639 [J,J,J,J,J,J][/,/,/,/,/,/] SILVER
COMPETITION BLOCKED WITH CYSTEINE
1724 12/1/1997 S-257 [B,B,B,B,B,B,][B,B,B,B,B,B,] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH B,NOTTOM WITH R
1725 12/1/1997 S-257 [B,B,B,B,B,B,][B,B,B,B,B,B,] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH Q,BOTTOM E
1726 12/1/1997 2639 [D,D,D,D,D,D][D,D,D,D,D,D] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH D,BOTTOM WITH D-ASP
1727 12/1/1997 2639 [DD,DD,DD,DD,DD,DD,][DD,DD,DD,DD,DD,DD] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH D,BOTTOM WITH D-ASP
1728 12/8/1997 S-213 [DD,DD,DD,DD,DD,DD,][DD,DD,DD,DD,DD,DD] SILVER
COMPETITION TOP BLOCKED WITH D,BOTTOM WITH D-ASP
1729 12/16/1997 S-257 [B,B,B,B,B,B,][B,B,B,B,B,B,] SILVER
RUN OUT AGB BLOCKING EXPERIMENT
1730 1/15/1998 4531 [NULL,J,J,J,J,J][E,Q,G,TT,D,R] SILVER
JUNCTION EXPERIMENT WITH N-ACETYLCYSTEINE
1731 1/15/1998 4531 [NULL,J,J,J,J,J][E,Q,G,TT,D,R] SILVER
JUNCTION EXPERIMENT WITH N-ACETYLCYSTEINE
1732 1/15/1998 4531 [NULL,J,J,J,J,J][E,Q,G,TT,D,R] SILVER
JUNCTION EXPERIMENT WITH N-ACETYLCYSTEINE
1733 1/15/1998 2639 [NEAT,20,40,80,160,320][640,/,/,/,/,/] CY3
TEST CY3-YY
1734 1/15/1998 4958 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

1735 1/15/1998 4958 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

1736 1/15/1998 4958 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

1737 1/15/1998 4958 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

1738 1/21/1998 4531A [NULL,J,J,J,J,J][E,Q,G,TT,D,R] SILVER

1739 1/21/1998 4531B [NULL,J,J,J,J,J][E,Q,G,TT,D,R] SILVER

1740 1/21/1998 2639 [NEAT,20,40,80,160,320][640,/,/,/,/,/] SILVER

1741 1/28/1998 4531B1 [NULL,E,J,TT,J,NULL][D,G,Q,R,CIT,ORN] SILVER

1742 1/28/1998 4531B2 [NULL,E,J,TT,J,NULL][D,G,Q,R,CIT,ORN] SILVER

1743 1/28/1998 4531B4 [NULL,E,J,TT,J,NULL][D,G,Q,R,CIT,ORN] SILVER

1744 12/28/1997 2639 [YY:2K,4K,8K,16K,32K,64K][128K,256K,512K,1024K,2048K,YY] SILVER
SIGNATURE YY BLEED-OUT#1 7-22-96
1745 12/28/1997 2639 [YY:2K,4K,8K,16K,32K,64K][128K,256K,512K,1024K,2048K,YY] SILVER
SIGNATURE YY 3RD BLEED #2 7-1-96
1746 1/29/1998 4958 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

1747 1/29/1998 4958 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

1748 1/29/1998 4958 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

1749 1/29/1998 4958 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

1750 1/29/1998 4959 [Q,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

1751 1/29/1998 4959 [Q,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

1752 1/29/1998 4959 [Q,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

1753 2/3/1998 S-264 [NULL,E,J,TT,J,NULL][D,G,Q,YY,Q,CYS] SILVER

1754 2/3/1998 S-265 [NULL,E,J,TT,J,NULL][D,G,Q,YY,Q,CYS] SILVER

1755 2/3/1998 S-266 [NULL,E,J,YY,J,NULL][D,G,Q,YY,Q,CYS] SILVER

1756 2/3/1998 S-267 [NULL,E,J,TT,J,NULL][D,G,Q,YY,Q,CYS] SILVER

1757 2/4/1998 S-264 [NULL,E,J,TT,J,NULL][D,G,Q,YY,Q,CYS] SILVER
32C H20 BATH X 6.5 MIN
1758 2/4/1998 S-265 [NULL,E,J,TT,JJ,NULL][D,G,Q,YY,Q,CYS] SILVER
32C H20 BATH X 6.5 MIN
1759 2/4/1998 S-266 [NULL,E,J,TT,J,NULL][D,G,Q,YY,Q,CYS] SILVER
32C H20 BATH X 6.5 MIN
1760 2/4/1998 S-267 [NULL,E,J,TT,J,NUL][D,G,Q,YY,Q,CYS] SILVER
32C H20 BATH X 6.5 MIN
1761 2/8/1998 4724-7 [NULL,B,R,B,R,B][J,E,G,YY,TT,J] SILVER
HZ 30 uM KA r/b rabbit
1762 2/8/1998 4724-9 [NULL,B,R,B,R,B][J,E,G,YY,TT,J] SILVER
HZ 30 uM KA r/b rabbit
1763 2/12/1998 2639 [ADP:200,400,800,1600,3200,6400][ATP:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
#1
1764 2/12/1998 2639 [ADP:200,400,800,1600,3200,6400][ATP:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER
#2
1765 2/10/1998 4821T-1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1766 2/10/1998 4821T-2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1767 2/10/1998 4821B-1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1768 2/10/1998 4821B-2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1769 2/10/1998 4822-T1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1770 2/10/1998 4822-T2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1771 2/10/1998 4822-B1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1772 2/10/1998 4822-B2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1773 2/16/1998 4825-T1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1774 2/16/1998 4825-T2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1775 2/16/1998 4825-B1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1776 2/16/1998 4825-B2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1777 2/18/1998 4823T-1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1778 2/18/1998 4823T-2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1779 2/18/1998 4823B-1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1780 2/18/1998 4823B-2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1781 2/18/1998 4824T-1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1782 2/18/1998 4824T-2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1783 2/18/1998 4824B-1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1784 2/18/1998 4824B-2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1785 2/19/1998 S-257 [GB1:200,400,800,1600,3200,6400][GP1:200,400,800,1600,3200] SILVER

1786 2/19/1998 S-257 [GE1:200,400,800,1600,3200,6400][GS1:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER

1787 2/19/1998 S-257 [GA1:200,400,800,1600,3200,6400][B1:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER

1788 2/19/1998 S-257 [B2:200,400,80,1600,3200,6400][B,B,/,/,/,/,] SILVER

1789 2/19/1998 2639 [GB1:200,400,800,1600,3200,6400][GP1:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER

1790 2/19/1998 2639 [GE1:200,400,800,1600,3200,6400][GS1:200,400,800,1600,3200,6400] SILVER

1791 2/19/1998 2639 [GA1:200,400,800,1600,3200,6400][/,/,/,/,/,/,/] SILVER

1792 2/26/1998 4958-1 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

1793 2/26/1998 4958-2 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

1794 2/26/1998 4958-3 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

1795 2/26/1998 4959-1 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

1796 2/26/1998 4959-2 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

1797 2/26/1998 4959-3 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

1798 3/4/1998 2603 [ADP1:500,1K,2K,4K,8K,16][ADP2:500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER

1799 3/4/1998 2603 [ADP1:500,1K,2K,4K,8K,16][ADP2:500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER

1800 3/4/1998 S-270 [HT1:500,1K,2K,4K,8K,16K][HT2:500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER

1801 3/4/1998 S-257 [B1:500,1K,2K,4K,8K,16K][B2,B2,B2,B2,B2,B2] SILVER

1802 3/4/1998 2639 [ADP1:500,1K,2K,4K,8K,16][ADP2:500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER

1803 3/4/1998 2639 [ATP1:500,1K,2K,4K,8K,16][ATP2:500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER

1804 3/4/1998 S-257 [GA1:500,1K,2K,4K,8,16K][GA2:500,1K,2K,4K,8K,16K,] SILVER

1805 3/4/1998 S-257 [GB1:500,1K,2K,4K,8,16][GB2:500,1K,2K,4K,8K,16] SILVER

1806 3/4/1998 S-257 [GP1:500,1K,2K,4K,8K,16][GP2:500,1K,2K,4K,8K,16K,] SILVER

1807 3/4/1998 S-257 [GE1:500,1K,2K,4K,8K,16K][GE2,500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER

1808 3/4/1998 S-257 [GS1:500,1K,2K,4K,8K,16K][GS2:500,1K,2K,4K,8K,16] SILVER

1809 3/4/1998 S-268 [GA1:500,1K,2K,4K,8K,16K,][GA2:500,1K,2K,4K,8K,16] SILVER

1810 3/4/1998 S-268 [GB1:500,1K,2K,4K,8K,16K][GB2:500,1K,2K,4K,8K,16] SILVER

1811 3/4/1998 S-269 [GE1:500,1K,2K,4K,8K,16K][GE2,500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER

1812 3/4/1998 S-268 [GP1:500,1K,2K,4K,8K,16][GP2:500,1K,2K,4K,8K,16K,] SILVER

1813 3/4/1998 S-269 [GS1:500,1K,2K,4K,8K,16K][GS2:500,1K,2K,4K,8K,16] SILVER

1814 3/4/1998 2603 [TH50,100,200,400,800,1600][/,/,/,/,/,/] SILVER

1815 3/4/1998 2603 [TH100,200,400,800,SERO1600,TH1600][S50,100,200,800,1600,RH50] SILVER

1816 3/9/1998 4822C1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1817 3/9/1998 4822C2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1818 3/9/1998 4822P1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1819 3/9/1998 4822P2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1820 3/8/1998 2639 [TH:4K,8K,16K,32K,64K,128K][HT2:4K,8K,16K,32,64,128K] SILVER

1821 3/9/1998 2639 [TH100,200,400,800,SERO,1600][S50,S100,S200,S400,S800,TH50] SILVER

1822 3/9/1998 2639 [TRYP.HY.:50,100,200,400,800,1600][/,/,/,/,/,/,] SILVER

1823 3/10/1998 4822R1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1824 3/10/1998 4822R2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1825 3/10/1998 4823P1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1826 3/10/1998 4823P2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1827 3/10/1998 4823P3 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1828 3/12/1998 S-271 [NULL,B,B,B,B,B,][E,G,J,YY,E,YY] SILVER

1829 3/12/1998 S-272 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,YY,E,YY] SILVER

1830 3/12/1998 S-273 [NULL,B,B,B,B,B,][E,G,J,YY,E,YY] SILVER

1831 3/12/1998 S-274 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,YY,E,YY] SILVER

1832 3/12/1998 S-2751833 3/12/1998 S-2761834 3/18/1998 S-278 [NULL,E,J,TT,R,TT][D,G,Q,YY,B,YY] SILVER

1835 3/18/1998 S-279 [NULL,E,J,TT,R,TT][D,G,Q,YY,B,YY] SILVER

1836 3/18/1998 S-280 [NULL,E,J,TT,R,TT][D,G,Q,YY,B,YY] SILVER

1837 3/18/1998 S-281 [NULL,E,J,TT,R,TT][D,G,Q,YY,B,YY] SILVER

1838 3/18/1998 S-282 [NULL,E,J,TT,R,TT][D,G,Q,YY,B,YY] SILVER

1839 3/18/1998 S-283 [NULL,E,J,TT,R,TT][D,G,Q,YY,B,YY] SILVER

1840 3/18/1998 S-284 [NULL,E,J,TT,R,TT][D,G,Q,YY,B,YY] SILVER

1841 3/18/1998 4823C1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1842 3/18/1998 4823C1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1843 3/18/1998 4823C2 [NULL,B,B,B,B,B,][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1844 3/18/1998 4823C2 [NULL,B,B,B,B,B,][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1845 3/18/1998 4825R1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,TT,Q,TT,YY] SILVER

1846 3/18/1998 4825R2 [NULL,B,B,B,B,B,][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1847 3/24/1998 S-284 [?5,.50,100,100,200,2ND CONTROL][50,50,100,100,200,2ND CONTROL] SILVER
IRINA’S ANTIBODIES
1848 3/24/1998 S-284 [TH:50,100,200,400,800,1600][TRYP.H.50,100,200,400,800,1600] SILVER

1849 3/24/1998 S-283 [TH:50,100,200,400,800,1600][TRYP.H.50,100,200,400,800,1600] SILVER

1850 3/25/1998 2639 [YY:4K,8K,16,32K,64K,128K][256K,512K,1024K,2048K,4096K,8196K] SILVER
SIG.YY BLEED-OUT #1
1851 3/26/1998 S-257 [B2:50,1K,2K,4K,8K,16K][/,/,/,/,/,/] SILVER
SIG. B #2 3-23-98 3RD BLEED
1852 3/26/1998 2639 [ATP1:500,1K,2K,4K,8K,16][ATP2:500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER
SIG. ATP1,2 3-23-98 3RD BLEED
1853 3/26/1998 2603 [ATP1:500,1K,2K,4K,8K,16][ATP2:500,1K,2K,4K,8K,16K] SILVER

1854 3/26/1998 2639 [ATP1:500,1K,2K,4K,8K,16][/,/,/,/,/,/,/] SILVER

1855 3/26/1998 2603 [ADP:500,1K,2K,4K,8K,16K][/,/,/,/,/,/,] SILVER

1856 3/26/1998 S-283 [TH:50,100,200,400,800,1600][TRYP.H.50,100,200,400,800,1600] CY-3

1857 3/26/1998 S-283 [TH:50,100,200,400,800,1600][TRYP.H.50,100,200,400,800,1600] SILVER

1858 3/26/1998 S-284 [TH:50,100,200,400,800,1600][TRYP.H.50,100,200,400,800,1600] CY-3

1859 3/26/1998 S-284 [TH:50,100,200,400,800,1600][TRYP.H.50,100,200,400,800,1600] SILVER

1860 3/26/1998 S-285 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

1861 3/30/1998 4822-2BT1-1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1862 3/30/1998 4822-2BT-2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1863 3/30/1998 4822-2X2-1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1864 3/30/1998 4822-2X2-1 NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1865 3/30/1998 4822BT2-1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1866 3/30/1998 4822BT2-2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1867 3/30/1998 4825-2BT1-1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1868 3/30/1998 4825-2BT-2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1869 3/30/1998 4958-1 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER
RAT HC
1870 3/30/1998 4958-2 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER
RAT HC
1871 3/30/1998 4958-3 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER
RAT HC
1872 3/30/1998 4959-1 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER
RAT HC
1873 3/30/1998 4959-2 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER
RAT HC
1874 3/30/1998 4959-3 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER
RAT HC
1875 3/30/1998 2639 [YY:100,200,400,800,1600,3200][6400,100,100] SILVER
SIG YY #1 BLEEDOUT
1876 4/1/1998 4823-2TT3-1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1877 4/1/1998 4823-2TT3-2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1878 4/1/1998 4823-2BT2-1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1879 4/198 4823-2BT2-2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1880 4/1/1998 4825-5TT1-1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1881 4/1/1998 4825-5TT1-2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1882 4/2/1998 4823-2BT1-1 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1883 4/2/1998 4823-2BT1-2 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1884 4/6/1998 S-257 [B2:500,1K,2K,4K,8K,16K][/,/,/,/,/,/] SILVER
B-2 3-31-98 BLEED-OUT
1885 4/9/1998 5083 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,TT,J,Q] SILVER

1886 4/9/1998 5084 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,TT,J,Q] SILVER

1887 4/9/1998 5085 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,TT,J,Q] SILVER

1888 4/13/1998 5083 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,TT,J,Q] SILVER

1889 4/13/1998 5084 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,TT,J,Q] SILVER

1890 4/13/1998 5085 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,TT,J,Q] SILVER

1891 4/13/1998 2639 [SYN1:100,200,400,800,1600,3200][6400,/,,/,/,/,/,/] SILVER
IRINA EXPERIMENT
1892 4/14/1998 5086 [NULL,E,J,TT,/,YY][D,G,Q,YY,/,2ND CONTROL] SILVER

1893 4/14/1998 5091 [NULL,E,J,TT,/,YY][D,G,Q,YY,/,2ND CONTROL] SILVER

1894 4/14/1998 5096 [NULL,E,J,TT,/,YY][D,G,Q,YY,/,2ND CONTROL] SILVER

1895 4/14/1998 5101 [NULL,E,J,TT,/,YY][D,G,Q,YY,/,2ND CONTROL] SILVER

1896 4/14/1998 2639 [Y,Y,Y,Y,Y,Y][Y,Y,Y,Y,Y,Y] SILVER
TOP: BRYAN’S YY BOTTOM :NEW SIG.YY
1897 4/15/1998 5086 [Y,Y,Y,Y,Y,Y][Y,Y,Y,Y,Y,Y] SILVER
TOP: BRYAN’S YY BOTTOM :NEW SIG.YY
1898 4/16/1998 2603 [ADP:500,1K,2K,4K,8K,16K][/,/,/,/,/,/,] SILVER
BLEED-OUT
1899 4/16/1998 2639 [ADP:500,1K,2K,4K,8K,16K][/,/,/,/,/,/,] SILVER
BLEED-OUT
1900 4/16/1987 2603 [ATP1:500,1K,2K,4K,8K,16][ATP2:500,1K,2K,4K16K,8K] SILVER
BLEED-OUT
1901 4/16/1998 2639 [ATP1:500,1K,2K,4K,8K,16K][ATP2:500,1K,2K,4K,16K,8K]S SILVER
BLEED-OUT
1902 4/20/2000 2639 [YY,YY,50,100,200,400][/,/,/,/,/,/,] SILVER
TEST YY
1903 4/20/1998 2639 [200.400,800,1600,3200,6400][12800,25600,51200,102400,204800,2ND] SILVER

1904 4/22/1998 2603 [ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,][ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,ADP] SILVER
COMPETITION ADP TOP ROW,ATP BOTTOM ROW
1905 4/22/1998 2603 [ATP,ATP,ATP,ATP,ATP,ATP][ATP,ATP,ATP,ATP,ATP,ATP] SILVER
COMPETITION ADP TOP ROW,ATP BOTTOM ROW
1906 4/22/1998 2603 [ATP,ATP,ATP,ATP,ATP,ATP][ATP,ATP,ATP,ATP,ATP,ATP] SILVER
COMPETITION ADP TOP ROW,ATP BOTTOM ROW
1907 4/23/1998 2603 [ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,][ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,ADP] SILVER
COMPETITION ADP TOP ROW,ATP BOTTOM ROW
1908 4/27/1998 4531 [NULL,E,Q,E,Q,NULL][D,J,TT,YY,G,R] SILVER
5 MIN IS TOO DARK!
1909 4/27/1998 4531CSV [NULL,E,Q,E,Q,NULL][D,J,TT,YY,G,R] SILVER
5 MIN IS TOO DARK
1910 4/27/1998 4531 C [NULL,E,Q,E,Q,NULL][D,J,TT,YY,G,R] SILVER
5 MIN IS TOO DARK
1911 4/29/1998 RET [NULL,E,Q,E,Q,NULL][D,J,TT,YY,G,R] SILVER
4 MIN
1912 4/29/1998 CSJ [NULL,E,Q,E,Q,NULL][D,J,TT,YY,G,R] SILVER
4 MIN
1913 4/29/1998 C [NULL,E,Q,E,Q,NULL][D,J,TT,YY,G,R] SILVER
4 MIN
1914 4/30/1998 5080 [NULL,E,Q,E,J,E][D,G,TT,YY,D,YY] SILVER

1915 4/30/1998 5081 [NULL,E,Q,E,J,E][D,G,TT,YY,D,YY] SILVER

1916 4/30/1998 5082 [NULL,E,Q,E,J,E][D,G,TT,YY,D,YY] SILVER

1917 5/4/1998 5078 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1918 5/4/1998 5078 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1919 5/4/1998 5078 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1920 5/4/1998 5078 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1921 5/4/1998 5077 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1922 5/4/1998 5077 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1923 5/4/1998 5077 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1924 5/4/1998 5077 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

1925 5/4/1998 5080 [NULL,E,Q,E,J,E][D,G,TT,YY,D,YY] SILVER

1926 5/4/1998 5081 [NULL,E,Q,E,J,E][D,G,TT,YY,D,YY] SILVER

1927 5/4/1998 5082 [NULL,E,Q,E,J,E][D,G,TT,YY,D,YY] SILVER

1928 5/13/1998 5080 [NULL,E,Q,NULL,E,Q][YY,TT,D,YY,TT,D] SILVER
LGN
1929 5/13/1998 5081 [NULL,E,Q,NULL,E,Q][YY,TT,D,YY,TT,D] SILVER
LGN
1930 5/13/1998 5082 [NULL,E,Q,NULL,E,Q][YY,TT,D,YY,TT,D] SILVER
LGN
1931 5/13/1998 4924D [NULL,E,J,D,E,NULL][YY,G,Q,TT,YY,G] SILVER

1932 5/13/1998 4924V [NULL,E,J,D,E,NULL][YY,G,Q,TT,YY,G] SILVER

1933 5/13/1998 5137 [NULL,E,J,D,E,NULL][YY,G,Q,TT,YY,G] SILVER

1934 5/13/1998 5138A [NULL,E,J,D,E,NULL][YY,G,Q,TT,YY,G] SILVER

1935 5/13/1998 5152-1 [NULL,B,B,B,B,,NULL][E,YY,TT,E,YY,TT] SILVER
HZ AGB cat
1936 5/13/1998 5152-2 [NULL,B,B,B,B,NULL][E,YY,TT,E,YY,TT] SILVER
HZ AGB cat
1937 5/13/1998 5152-3 [NULL,B,B,B,B,,NULL][E,YY,TT,E,YY,TT] SILVER
HZ AGB cat
1938 5/26/1998 2639 [Q,Q,Q,Q,Q,Q,][Q,Q,Q,Q,Q,Q,] SILVER
Q COMPETITION:Q TOP ROW,dQ BOTTOM ROW
1939 5/26/1998 2639 [E,E,E,E,E,E][E,E,E,E,E,E] SILVER
E COMPETITION:E ON TOP ROW,dE ON BOTTOM ROW
1940 5/26/1998 2639 [D,D,D,D,D,D][D,D,D,D,D,D] SILVER
D COMPETITION:E ON TOP ROW,dE ON BOTTOM
1941 5/26/1998 2639 [D-ASP,D-ASP,D-ASP,D-ASP,D-ASP,D-ASP][D-ASP,D-ASP,D-ASP,D-ASP,D-ASP,D-ASP] SILVER
D-ASP COMPETITION E ON TOP ROW,DE ON BOTTOM
1942 5/26/1998 2603 [ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,][ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,ADP] SILVER
ADP COMPETITION ADP ON TOP,CYTIDINE ON BOTTOM
1943 5/26/1998 2603 [ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,][ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,ADP] SILVER
ADP COMPETITION ADP ON TOP,THYMIDINE ON BOTTOM
1944 5/26/1998 2603 [ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,][ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,ADP] SILVER
ADP COMPETITION AQDP ON TOP,URIDINE ON BOTTOM
1945 6/1/1998 5139 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,TT,YY,E] SILVER

1946 6/1/1998 5140 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,TT,YY,E] SILVER

1947 6/1/1998 5141 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,TT,YY,E] SILVER

1948 6/1/1998 5142 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,TT,YY,E] SILVER

1949 6/1/1998 5143 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,TT,YY,E] SILVER

1950 6/1/1998 5144 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,TT,YY,E] SILVER

1951 6/1/1998 5145 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,TT,YY,E] SILVER

1952 6/1/1998 5146 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,TT,YY,E] SILVER

1953

1954 6/3/1998 2639 [Q,Q,Q,Q,Q,Q,][Q,Q,Q,Q,Q,Q,] SILVER
Q COMPETITION L-GLUTAMINE TOP,D-GLUTAMINE BOTTOM
1955 6/3/1998 2639 [E,E,E,E,E,E][E,E,E,E,E,E] SILVER
E COMPETITION L GLUTAMINE ON TOP,D-GLUTAMINE ON BOTTOM
1956 6/3/1998 2639 [D,D,D,D,D,D][D,D,D,D,D,D] SILVER
D COMPETITION L-GLUTAMINE ON TOP,D-GLUTAMINE ON BOTTOM
1957 6/3/1998 2639 [D-ASP,D-ASP,D-ASP,D-ASP,D-ASP,D-ASP][D-ASP,D-ASP,D-ASP,D-ASP,D-ASP,D-ASP] SILVER
D-ASP COMPETITION L-GLUTAMINE ON TOP,D-GLUTAMINE ON BOTTOM
1958 6/3/1998 2639 [ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,][ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,ADP] SILVER
ADP COMPETITION ADP ON TOP,ADENINE ON BOTTOM
1959 6/18/1998 2639 [J,J,G,G,G,G,][YY,YY,TT,TT,YY,YY] CY-3
AB. COUPLED WITH CY-3
1960 6/18/1998 2639 [E,E,YY,YY,E,E][/,/,/,/,/,/,] CY-3
AB.COUPLED WITH CY-3
1961 6/18/1998 S-257 [B,B,/,/,/,/,][/,/,/,/,/,/,] CY-3
AB.COUPLED WITH CY-3
1962 6/30/1998 2603 [ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,][ADP,ADP,ADP,ADP,ADP,ADP] SILVER
ADP COMPETITION ADP ON TOP,ADENINE ON BOTTOM
1963 7/9/1998 5159 [NULL,E,J,TT,J,ADP][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER

1964 7/9/1998 5159 [NULL,E,J,TT,J,ADP][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER

1965 7/17/1998 5159 [NULL,E,J,TT,J,ADP][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER

1966 7/17/1998 5198 [NULL,E,J,TT,J,ADP][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER

1967 7/22/1998 4924V1-5 [NULL,E,J,TT,J,E][D,G,Q,YY,G,Q] SILVER
HZ
1968 7/22//98 4924V1-15 [NULL,E,J,TT,J,E][D,G,Q,YY,G,Q] SILVER
HZ
1969 7/22/1998 4924V1-20 [NULL,E,J,TT,J,E][D,G,Q,YY,G,Q] SILVER
HZ
1970 7/22/1998 4924V2-10 [NULL,E,J,TT,J,E][D,G,Q,YY,G,Q] SILVER
HZ
1971 7/22/1998 4924V2-15 [NULL,E,J,TT,J,E][D,G,Q,YY,G,Q] SILVER
HZ
1972 7/22/1998 4924V2-17 [NULL,E,J,TT,J,E][D,G,Q,YY,G,Q] SILVER
HZ
1973 7/22/1998 4924V4-10 [NULL,E,J,TT,J,E][D,G,Q,YY,G,Q] SILVER
HZ
1974 7/22/1998 4924V4-20 [NULL,E,J,TT,J,E][D,G,Q,YY,G,Q] SILVER
HZ
1975 7/22/1998 4924V5-5 [NULL,E,J,TT,J,E][D,G,Q,YY,G,Q] SILVER
HZ
1976 7/22/1998 4924V5-10 [NULL,E,J,TT,J,E][D,G,Q,YY,G,Q] SILVER
HZ
1977 7/22/1998 4924V5-15 [NULL,E,J,TT,J,E][D,G,Q,YY,G,Q] SILVER
HZ
1978 7/22/1998 4924V6-5 [NULL,E,J,TT,J,E][D,G,Q,YY,G,Q] SILVER
HZ
1979 7/22/1998 4924V6-10 [NULL,E,J,TT,J,E][D,G,Q,YY,G,Q] SILVER
HZ
1980 7/22/1998 4924V6-15 [NULL,E,J,TT,J,E][D,G,Q,YY,G,Q] SILVER
HZ
1981 7/22/1998 4924V7-2 [NULL,E,J,TT,J,E][D,G,Q,YY,G,Q] SILVER
HZ
1982 7/22/1998 4924V7-5 [NULL,E,J,TT,J,E][D,G,Q,YY,G,Q] SILVER
HZ
1983 7/22/1998 4924V7-10 [NULL,E,J,TT,J,E][D,G,Q,YY,G,Q] SILVER
HZ
1984 7/22/1998 4924V8-2 [NULL,E,J,TT,J,E][D,G,Q,YY,G,Q] SILVER
HZ
1985 7/22/1998 4924V8-5 [NULL,E,J,TT,J,E][D,G,Q,YY,G,Q] SILVER
HZ
1986 7/28/1998 2639 [D,/,E,/G,/][/,Q,/,TT,/,/] SILVER

1987 7/28/1998
[B,B,B,B,B,B,B][B,B,B,B,B,B,B]

TEST OLD AND NEW AB.
1988 7/29/1998 5167 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1989 7/29/1998 5167 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1990 7/29/1998 5166 [NULL,B,B,B,B,B,][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1991 7/29/1998 5166 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1992 7/29/1998 5169 [NULL,B,B,B,B,B,][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1993 7/29/1998 5170 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1994 7/29/1998 5172 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1995 7/29/1998 5173 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1996 8/12/1998 5175 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1997 8/12/1998 5176 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1998 8/12/1998 5177 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

1999 8/12/1998 5178 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2000 8/12/1998 5179 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2001 8/12/1998 5170 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2002 8/17/1998 S-286 [NULL,B,B,B,B,B][YY,G,E,TT,YY,E] SILVER

2003 8/17/1998 S-257 [NULL,B,B,B,B,B][YY,G,E,TT,YY,E] SILVER

2004 8/18/1998 5185 [A,D,E,G,J,K][A,D,E,G,J,K] SILVER

2005 8/18/1998 5187 [A,D,E,G,J,K][A,D,E,G,J,K] SILVER

2006 8/18/1998 5185 [L,CYS,CIT,ORN,Q,R][L,CYS,CIT,ORN,Q,R] SILVER

2007 8/18/1998 5187 [L,CYS,CIT,ORN,Q,R][L,CYS,CIT,ORN,Q,R] SILVER

2008 8/18/1998 5185 [SER,THR,W,TYR,ATP,ADP][SER,THR,W,TYR,ATP,ADP] SILVER

2009 8/18/1998 5187 [SER,THR,W,TYR,ATP,ADP][SER,THR,W,TYR,ATP,ADP] SILVER

2010 8/18/1998 5185 [YY,TT,B,/,/,/][YY,TT,B,/,/,/] SILVER

2011 8/18/1998 5187 [YY,TT,B,/,/,/][YY,TT,B,/,/,/] SILVER

2012 8/20/1998 5181 [NULL,B,B,B,B,B][YY,G,E,Q,TT,YY] SILVER

2013 8/20/1998 5182 [NULL,B,B,B,B,B][YY,G,E,Q,TT,YY] SILVER

2014 8/28/1998 5189 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2015 8/28/1998 5190 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2016 8/28/1998 5191 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2017 8/28/1998 5192 [NULL,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2018 9/10/1998 2603 [NULL,YY,G,E,TT,Q][J,D,YY,G,E,TT] SILVER

2019 9/10/1998 5225 YY,E, NO PRIMARY,NO SECONDARY SILVER
FROZEN
2020 9/10/1998 5225 YY,E, NO PRIMARY,NO SECONDARY SILVER
FROZEN
2021 9/15/1998 5226 [YY,E,YY,E,YY,E][SECOND ONLY] SILVER
PARTNER WITH 2019,2020
2022 9/15/1998 2603 [TH100,200,400,800,1600,2ND][TH100,200,400,800,1600,2ND] SILVER

2023 9/22/1998 2603 {YY,YY,YY,YY,YY,YY,][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

2024 9/22/1998 2603 [TH50,100,200,400,800,1600][TH50,100,200,400,800,1600] SILVER

2025 9/28/1998 5231 [/,/,/,/,/,/][YY-CY3,YY-CY3,YY-CY3,YY-CY3,YY-CY3,YY-CY3] CY3

2026 9/23/1998 5227 [NULL,B,TH,B,TH,B][TH,YY,G,TH,YY,G] SILVER

2027 9/23/1998 5227 [NULL,B,TH,B,TH,B][TH,YY,G,TH,YY,G] SILVER

2028 9/23/1998 5227 [NULL,B,TH,B,TH,B][TH,YY,G,TH,YY,G] SILVER

2029 9/29/1998 5227 [NULL,B,TH,B,TH,B][TH,YY,G,TH,YY,G] SILVER

2030 9/29/1998 5227 [NULL,B,TH,B,TH,B][TH,YY,G,TH,YY,G] SILVER

2031 9/29/1998 5227 [NULL,B,TH,B,TH,B][TH,YY,G,TH,YY,G] SILVER

2032 9/29/1998 5231 [TB,TB,TB,TB,TB,TB][YYCY3,YYCY3,YYCY3.YYCY3.YYCY3.YYCY3] CY3
BOTTOM ROW WAS DEOSMICATED
2033 9/29/1998 5231 [TB,TB,TB,TB,TB,TB,][Y,Y,Y,Y,/,/,] SILVER
BOTTOM ROW WAS DEOSMICATED
2034 9/30/1998 2603 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] HRP
TSA YY
2035 9/30/1998 2603 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] HRP
TSA YY
2036 10/1/1998 5231 [TB,TB,TB,TB,TB,TB][YYCY3,YYCY3,YYCY3.YYCY3.YYCY3.YYCY3] CY3
BOTTOM ROW WAS DEOSMICATED
2037 10/5/1998 S-291 [NULL,E,J,E,TT,E][DASP,G,Q,D,YY,DASP] SILVER

2038 10/5/1998 S-292 [NULL,E,J,E,TT,E][DASP,G,Q,D,YY,DASP] SILVER

2039 10/5/1998 5231 [/,/,/,/,/,/,][/,/,/,/,/,/,] CY3
DEOSMICATION, DEPLASTISIZE TEST
2040 10/6/1998 S-293 [NULL,B,TH,B,TH,B][TH,YY,G,TH,YY,G] SILVER

2041 10/6/1998 S-293 [NULL,B,TH,B,TH,B][TH,YY,G,TH,YY,G] SILVER

2042 10/7/1998 S-291 [NULL,E,J,E,J,TT,E][DASP,G,Q,DASP,YY,DASP SILVER

2043 10/7/1998 S-292 [NULL,E,J,E,J,TT,E][DASP,G,Q,DASP,YY,DASP SILVER

2044 10/7/1998 2603 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
TEST BIOTIN STOCH,AND VECTSTAIN KIT
2045 10/13/1998 5293 [NULL,B,TH,B,TH,B][TH,YY,G,TH,YY,G] SILVER
COULD BE 5292…CHECK WITH CARL
2046 10/13/1998 5293 [NULL,B,TH,B,TH,B][TH,YY,G,TH,YY,G] SILVER
COULD BE 5292…CHECK WITH CARL
2047 10/13/1998 5293 [NULL,B,TH,B,TH,B][TH,YY,G,TH,YY,G] SILVER
COULD BE 5292…CHECK WITH CARL
2048 10/13/1998 5293 [NULL,B,TH,B,TH,B][TH,YY,G,TH,YY,G] SILVER
COULD BE 5292…CHECK WITH CARL
2049 10/13/1998 2603 [TH,TH,YY,TH,TH,YY][TH,TH,YY,TH,TH,YY] SILVER
TEST STAINING
2050 10/14/1998 2603 [TH,TH,TH,TH,TH,YY][TH,TH,TH,TH,TH,YY] SILVER

2051 10/14/1998 2603 [TH,TH,TH,TH,TH,YY][TH,TH,TH,TH,TH,YY] SILVER

2052 10/13/1998 2063 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

2053 10/16/1998 5196 [NULL,B,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2054 10/16/1998 5197 [NULL,B,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2055 10/16/1998 5193 [NULL,B,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2056 10/16/1998 5194 [NULL,B,B,B,B,B,B][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2057 10/16/1998 5195 [NULL,B.B.B.B.B.B.][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2058 10/19/1998 5284 [YY.YY.YY.YY.YY.YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2059 10/19/1998CARL’S EXPERIMENT
2060 10/19/1998CARL’S EXPERIMENT
2061 10/19/1998CARL’S EXPERIMENT
2062 10/19/1998CARL’S EXPERIMENT
2063 10/19/1998CARL’S EXPERIMENT
2064 10/19/1998CARL’S EXPERIMENT
2065 10/19/1998CARL’S EXPERIMENT
2066 10/19/1998CARL’S EXPERIMENT
2067 10/27/1998 2603 [TH500,TH1K,TH2K,TH4K,TH8K,YY][TH50,TH1K,TH2K,TH4K,TH8K,YY] SILVER

2068 10/20/1998 2603 [TH500,TH1K,TH2K,TH4K,TH8K,YY][/,/,/,/,/,/] CY3

2069 10/21/1998 5283 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][/,/,/,/,/,/,] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2070 10/21/1998 5284 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][/,/,/,/,/,/,] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2071 10/21/1998 5285 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][/,/,/,/,/,/,] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2072 10/21/1998 5241-7 [B,E,J,B,YY,E][R,G,TT,R,G,TT] SILVER
5 mM R, 5 mM AGB 50 uM KA Rabbit retina
2073 10/21/1998 5241-9 [B,E,J,B,YY,E][R,G,TT,R,G,TT] SILVER
5 mM R, 5 mM AGB 50 uM KA Rabbit retina
2074 10/21/1998 5241-13 [B,E,J,B,YY,E][R,G,TT,R,G,TT] SILVER
5 mM R, 5 mM AGB 50 uM KA Rabbit retina
2075 10/21/1998 5241-20 [B,E,J,B,YY,E][R,G,TT,R,G,TT] SILVER
5 mM R, 5 mM AGB 50 uM KA Rabbit retina
2076 10/21/1998 5242-10 [B,E,J,B,YY,E][R,G,TT,R,G,TT] SILVER
5 mM R, 5 mM AGB 1 mM NMDA Rabbit retina
2077 10/21/1998 5242-15 [B,E,J,B,YY,E][R,G,TT,R,G,TT] SILVER
5 mM R, 5 mM AGB 1 mM NMDA Rabbit retina
2078 10/21/1998 5242-20 [B,E,J,B,YY,E][R,G,TT,R,G,TT] SILVER
5 mM R, 5 mM AGB 1 mM NMDA Rabbit retina
2079 10/21/1998 5242-28 [B,E,J,B,YY,E][R,G,TT,R,G,TT] SILVER
5 mM R, 5 mM AGB 1 mM NMDA Rabbit retina
2080 10/21/1998 5287 [D,E,D,E,D,E][G,J,Q,TT,YY,/] SILVER
STANDARD
2081 10/22/1998 2639 [TH500,TH1K,TH2K,TH4K,TH8K,YY][TH500,TH1K,TH2K,TH4K,TH8K,YY] CY3
TH MONOCLONAL
2082 10/22/1998 S-283 [TH500,TH1K,TH2K.TH4K,TH8K,YY][TH500,TH1K,TH2K,YH4K,TH8K,YY] CY3
TH MONOCLONAL
2083 10/22/1998 S-284 [TH500,TH1K,TH2K,TH4K,TH8K,YY][TH500,TH1K,TH2K,TH4K,TH8K,YY] CY3
TH MONOCLONAL
2084 10/22/1998 2639 [TH500,TH1K,TH2K,TH4K,TH8K,YY][TH500,TH1K,TH2K,TH4K,TH8K,YY] SILVER
TH MONOCLONAL
2085 10/22/1998 S-283 [TH500,TH1K,TH2K,TH4K,TH8K,YY][TH500,TH1K,TH2K,TH4K,TH8K,YY] SILVER
TH MONOCLONAL
2086 10/22/1998 S-284 [TH500,TH1K,TH2K,TH4K,TH8K,YY][TH500,TH1K,TH2K,TH4K,TH8K,YY] SILVER
TH MONOCLONAL
2087 10/22/1998 5284 [YY,YY,YY,YY,YY,YY,][YY,YY,YY,YY,YY,YY,] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2088 10/22/1998 2603 [YY,YY,YY,YY,YY,YY,][YY,YY,YY,YY,YY,YY,] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2089 10/26/1998 2639 [TH4K,8K,16K,32K,64K,YY][TH128K,256K,512K,1024K,2NDAB,YY CY3

2090 10/26/1998 S-282 [TH4K,8K,16K,32K,64K,YY][TH128K,256K,512K,1024K,2NDAB,YY CY3

2091 10/26/1998 S-283 [TH4K,8K,16K,32K,64K,YY][TH128K,256K,512K,1024K,2NDAB,YY CY3

2092 10/26/1998 5285 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][/,/,/,/,/,/,] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2093 10/26/1998 5285 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][/,/,/,/,/,/,] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2094 10/26/1998 2603 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][/,/,/,/,/,/,] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2095 10/27/1998 5283
CY3
CARL’S EXPERIMENT
2096 10/27/1998 2603
CY3
CARL’S EXPERIMENT
2097 10/28/1998 2603 [Q,E,TT,YY,D,G][J,E,TT,YY,D,G] SILVER

2098 10/28/1998 ULTRATHIN [D,G,Q,YY,G,YY][E,J,TT,E,J,TT] SILVER

2099 10/28/1998 ULTRATHIN [D,G,Q,YY,G,YY][E,J,TT,E,J,TT] SILVER

2100 10/28/1998 5283


CARL’S EXPERIMENT
2101 10/28/1998 5285


CARL’S EXPERIMENT
2102 10/28/1998 2603


CARL’S EXPERIMENT
2103 10/28/1998 2639 [TH,TH,TH,TH,TH,YY][TH,TH,TH,TH,TH,YY] SILVER
NO BLOCK
2104 10/28/1998 S-283 [TH,TH,TH,TH,TH,YY][TH,TH,TH,TH,TH,YY] SILVER
NO BLOCK
2105 10/28/1998 S-284 [TH,TH,TH,TH.TH.YY][TH,TH,TH,TH,TH,YY] SILVER
NO BLOCK
2106 10/29/1998 5281 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][/,/,/,/,/,/,] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2107 10/29/1998 5286 [YY,YY,YY,YY,YY,YY,][/,/,/,/,/,/] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2108 10/29/1998 2603 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][/,/,/,/,/,/,] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2109 11/2/1998 2047 [TH,TH,TH,TH,TH,YY][B,B,B,B,B,Y] CY3
TH POLY
2110 11/2/1998 4198 [TH>>>>>][B,YY,G,B,YY,G] CY3
HZ, CY3 SA, BEAUTIFUL! Koi LE AGB + saline ioinj
2111 11/3/1998 2603 [YY,YY,YY,///][//////] CY3
TEST NEW G/R/-CY3 ON 2603; CY3 ON TOP ROW ONLY
2112 11/3/1998 5281 [YY,YY,YY,///][//////] CY3
TEST NEW G/R/-CY3 ON MK-GF TISSUE; CY3 ON TOP ROW ONLY
2113 11/3/1998 5282 [YY,YY,YY,///][//////] CY3
TEST NEW G/R/-CY3 ON MK-GF TISSUE; CY3 ON TOP ROW ONLY
2114 11/3/1998 2639 TH100,>>>>,YY][TH100,>>>/,YY] SILVER
SA, TH POLY
2115 11/3/1998 S 283 TH100,>>>>,YY][TH100,>>>/,YY] SILVER
SA, TH POLY
2116 11/3/1998 S 284 TH100,>>>>,YY][TH100,>>>/,YY] SILVER
SA, TH POLY
2117 11/8/1998 5198 [NULL,B>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2118 11/8/1998 5199 [NULL,B>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2119 11/8/1998 5200 [NULL,B>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2120 11/8/1998 5201 [NULL,B>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2121 11/8/1998 5202 [NULL,B>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2122 11/8/1998 5203 [NULL,B>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2123 11/8/1998 5204 [NULL,B>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2124 11/8/1998 5205 [NULL,B>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2125 11/8/1998 5206 [NULL,B>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2126 11/8/1998 5207 [NULL,B>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2127 11/8/1998 5208 [NULL,B>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2128 11/8/1998 5209 [NULL,B>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2129 11/8/1998 5210 [NULL,B>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2130 11/8/1998 5211 [NULL,B>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2131 11/8/1998 5212 [NULL,B>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2132 11/10/1998 2639 [D,G,Q,YY,R,O][E,J,TT,X,S,B] SILVER
ULTRATHIN SECTIONS
2133 11/10/1998 2639 [D,G,Q,YY,R,O][E,J,TT,X,S,B] SILVER
ULTRATHIN SECTIONS
2134 11/16/1998 2603 [SS100,1K,5K,10K,50K,YY][[SS100,1K,5K,10K,50K,YY] SILVER

2135 11/16/1998 2639 [SS100,1K,5K,10K,50K,YY][[SS100,1K,5K,10K,50K,YY] SILVER

2136 11/17/1998 5201 [NULL,R>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2137 11/17/1998 5202 [NULL,R>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2138 11/17/1998 5203 [NULL,R>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2139 11/17/1998 5204 [NULL,R>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2140 11/17/1998 5205 [NULL,R>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2141 11/17/1998 5206 [NULL,R>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2142 11/17/1998 5207 [NULL,R>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2143 11/17/1998 5208 [NULL,R>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2144 11/17/1998 5209 [NULL,R>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2145 11/17/1998 5210 [NULL,R>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2146 11/17/1998 5211 [NULL,R>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2147 11/17/1998 5212 [NULL,R>>>>][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2148 11/18/1998 2603 [SS5K,10K,10K,20K,20K,YY][SS5K,10K,10K,20K,20K,YY] CY3
SA
2149 11/18/1998 2639 [SS5K,10K,10K,20K,20K,YY][SS5K,10K,10K,20K,20K,YY] CY3
SA
2150 11/19/1998 2639 E[40nm,120nm,200nm,///][80nm,160nm,240nm,///] SILVER

2151 11/98/98 2639 [E40nm,E120nm,EBLANK,YY40nm,YY120nm,YY200nm][E80nm,E160nm,E(200nm+240nm),YY80nm,YY160nm,YY240nm] SILVER

2152 11/19/1998 2603 [SS5K,10K,10K,20K,20K,YY][SS5K,10K,10K,20K,20K,YY] CY3
SA
2153 11/19/1998 2639 [SS5K,10K,10K,20K,20K,YY][SS5K,10K,10K,20K,20K,YY] CY3
SA
2154 11/19/1998 2603 [SS5K,10K,10K,20K,20K,YY][SS5K,10K,10K,20K,20K,YY] CY3
SA
2155 11/19/1998 2639 [SS5K,10K,10K,20K,20K,YY][SS5K,10K,10K,20K,20K,YY] CY3
SA, DEOS
2156 11/20/1998 5300 [NULL,E,Q,E,J,E,][D,G,TT,YY,D,YY] SILVER

2157 11/20/1998 5301 [NULL,E,Q,E,J,E,][D,G,TT,YY,D,YY] SILVER

2158 11/20/1998 5302 [NULL,E,Q,E,J,E,][D,G,TT,YY,D,YY] SILVER

2159 11/20/1989 5304 [NULL,E,Q,E,J,E][D,G,TT,YY,D,YY] SILVER

2160 11/20/1998 5305 [NULL,E,Q,E,J,E][D,G,TT,YY,D,YY] SILVER

2161 11/20/1998 5306 [NULL,E,Q,E,J,E][D,G,TT,YY,D,YY] SILVER

2162 11/20/1998 5307 [NULL,E,Q,E,J,E][D,G,TT,YY,D,YY] SILVER

2163 11/20/1998 5300-1 NULL,NULL,E,,E,Q,Q][NULL,NULL,E,E,Q,Q] SILVER

2164 11/20/1998 5300-2 [E,E,J,J,E,E][E,E,J,J,E,E] SILVER

2165 11/20/1998 5300-3 [D,D,G,G,TT,TT][D,D,G,G,TT,TT] SILVER

2166 11/20/1998 5300-4 [YY,YY,D,D,YY,YY][YY,YY,D,D,YY,YY,] SILVER

2167 11/20/1998 2306 [SP100,SP500,SP1K,SP5K,SP10K,YY100][SP100,SP500,SP1K,SP5K,SP10K,YY100] CY3
SA CY3
2168 11/20/1998 2639 [SP100,SP500,SP1K,SP5K,SP10K,YY100][SP100,SP500,SP1K,SP5K,SP10K,YY100] CY3
SA CY3
2169 11/24/1998 4198-10 [SP100,500,1K,5K,10K20K][YY,G,B,YY,G,B] CY3
SA CY3 HZ, koi AGB + saline ioinj
2170 11/24/1998 4198-11 [SP100,500,1K,5K,10K20K][YY,G,B,YY,G,B] CY3
SA CY3 HZ, koi AGB + saline ioinj
2171 11/24/1998 4198-7 [TH100,B,TH100,B,TH100,B,][YY,G,TT,YY,G,E] SILVER
HZ,GOLD S.A., koi AGB + saline ioinj
2172 11/24/1998 4198-12 [TH100,B,TH100,B,TH100,B,][YY,G,TT,YY,G,E] SILVER
HZ,GOLD S.A., koi AGB + saline ioinj
2173 11/24/1998 5281 [/,/,/,/,/YY][/,/,/,/,/,/] CY3
REMOVAL OF SILVER CHROMATE
2174 11/24/1998 5286 [/,/,/,/,/,YY][/,,/,/,/,/,/] CY3
REMOVAL OF SILVER CHROMATE
2175 11/30/1998 5152 [NULL,E,Q,E,J,E][D,G,TT,YY,D,YY] SILVER

2176 11/30/1998 5323 [NULL,E,Q,E,J,E][D,G,TT,YY,D,YY] SILVER

2177 11/30/1998 5231 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] CY3
SUBSTITUTION OF CHROMATIC DYE FOR SILVER CHROMATE
2178 11/30/1998 5286 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] CY3
SUBSTITUTION OF CHROMATIC DYE FOR SILVER CHROMATE
2179 12/1/1998 5231 [SILVER CHROMATE][CONTROL]

CARL’S EXPERIMENT
2180 12/1/1998 5283 [SILVER CHROMATE][CONTROL]

CARL’S EXPERIMENT
2181 12/2/1998 S-294 [B,R,B,R,B,R][YY,G,E,YY,G,E] SILVER
EXCELLENT RUN
2182 12/2/1998 S-295 [B,R,B,R,B,R][YY,G,E,YY,G,E] SILVER
EXCELLENT RUN
2183 12/8/1998 S-294 [B,R,B,R,B,R][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

2184 12/8/1998 S-295 {B,R,B,R,B,R][YY,G,E,YY,G,E] SILVER

2185 12/8/1998 5283 [YY,YY,YY,GAR,GAR,GAR][YY,YY,YY,GAR,GAR,GAR] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2186 12/8/1998 2603 [YY,YY,YY,GAR,GAR,GAR][YY,YY,YY,GAR,GAR,GAR] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2187 12/9/1998 5281 [YY,YY,YY,/,/,/][Y,Y,Y,/,/,/,] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2188 12/9/1998 5282 [YY,YY,YY,/,/,/][Y,Y,Y,/,/,/,] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2189 12/9/1998 5311 [NULL,B,B,B,B,B][YY,G,E,TT,G,YY] SILVER
RIGHT
2190 12/9/1998 5311 [NULL,B,B,B,B,B][YY,G,E,TT,G,YY] SILVER
LEFT
2191 12/14/1998 5313 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2192 12/14/1998 5313 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2193 12/17/1998 5281 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][/,/,/,/,/,/,] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2194 12/17/1998 5281 [YY,YY,YY,YY,YY,YY,][/,/,/,/,/,/,] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2195 12/17/1998 S-282 [CHAT1:500,1K,2K,4,8,,16K][CHAT100,200,400,800,1600,3200] SILVER
TOP ROW:AB143,BOTTOM ROW AB144
2196 12/21/1998 S-284 [CHAT1:500,1K,2K,4,8,,16K][CHAT100,200,400,800,1600,3200] SILVER
TOP ROW RABBIT,BOTTOM ROW GOAT
2197 1/13/1999 S-296 [B,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

2198 1/13/1999 S-297 [B,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

2199 1/13/1999 S-298 [B,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

2200 1/13/1999 S-299 [E,Q,D,E,Q,D,][DE,DQ,DD,DE,DQ,DD] SILVER

2201 1/13/1999 S-300 [E,Q,D,E,Q,D,][DE,DQ,DD,DE,DQ,DD] SILVER

2202 1/13/1999 S-301 [E,Q,D,E,Q,D,][DE,DQ,DD,DE,DQ,DD] SILVER

2203 1/17/1999 5110 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

2204 1/17/1999 5110 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

2205 1/17/1999 5329 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

2206 1/17/1999 5330 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

2207 1/17/1999 5529 [NULL,E,5HT,YY,SUBP.G][D,Q5HT,J,SUBP,TT] SILVER
5HT:1K,SUBP:1K
2208 1/17/1999 5330 [NULL,E,5HT,YY,SUBP.G][D,Q5HT,J,SUBP,TT] SILVER
5HT:1K,SUBP:1K
2209 11/18/1998 5213 [NULL,R,R,R,R,R,][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2210 11/18/1998 5214 [NULL,R,R,R,R,R,][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2211 11/18/1998 5215 [NULL,R,R,R,R,R,][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2212 11/18/1998 5216 [NULL,R,R,R,R,R,][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2213 11/18/1998 5217 [NULL,R,R,R,R,R,][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2214 11/18/1998 5218 [NULL,R,R,R,R,R,][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2215 11/18/1998 5219 [NULL,R,R,R,R,R,][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2216 11/18/1998 5220 [NULL,R,R,R,R,R,][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2217 11/18/1998 5221 [NULL,R,R,R,R,R,][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2218 11/18/1998 5222 [NULL,R,R,R,R,R,][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2219 11/18/1998 5223 [NULL,R,R,R,R,R,][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2220 11/18/1998 5224 [NULL,R,R,R,R,R,][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2221 1/26/1999 S-284 [YY,YY,TT,TT,JJ][GG,GG,EE,EE,DD,DD] SILVER
S.A.GOLD
2222 1/26/1999 S-284 [YY,YY,TT,TT,JJ][GG,GG,EE,EE,DD,DD] CY3
CY3 S.A.
2223 1/26/1999 S-299 [DE1K,DE2K,DE4K,DE8K,DE16K,DE32][DQ1K,DQ2K,DQ4K,DE8K,DE16K,DE32K] SILVER

2224 1/26/1999 S-300 [DE1K,DE2K,DE4K,DE8K,DE16K,DE32][DQ1K,DQ2K,DQ4K,DE8K,DE16K,DE32K] SILVER

2225 1/28/1998 5110 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

2226 1/28/1998 5229 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,J,YY] SILVER

2227 1/28/1998 5229 [NULL,E,5HT,5HT,SUBP,SUBP][YY,YY,5HT,5HT,SUBP,SUBP]CY3


2228 2/8/1999 S-296 [B,B,B,B,B,B,][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

2229 2/8/1999 S-297 [B,B,B,B,B,B,][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

2230 2/8/1999 S-298 [B,B,B,B,B,B,][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

2231 2/17/1999 S-302 [NULL,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2232 2/17/1999 S-303 [NULL,B,B,B,B,B,][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2233 2/17/1999 S-304 [NULL,YY,YY,YY,YY,YY,][D,E,G,J,Q,TT] SILVER
YY STANDARD
2234 2/23/1999 5377-1 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,YY,YY,SUBP,5HT] SILVER

2235 2/23/1999 5377-2 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,R,YY,YY,D] SILVER

2236 2/23/1999 5377-3 [NULL.E.J.TT.YY.Q][D,G,R,P,P,5HT] SILVER

2237 2/23/1999 5378-1 [NULL,E,J,TT,E,Q,][D,G,YY,YY,P,5HT] SILVER

2238 2/23/1999 5378-2 [NULL,E,J,TT,E,Q][D,G,R,YY,YY,D] SILVER

2239 2/25/1999 C349 [NULL,E,J,TT,A,YY][D,G,Q,YY,YY,YY] SILVER

2240 2/25/1999 5288 [B,B,B,B,B,B,[G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2241 2/25/1999 5289 [B,B,B,B,B,B,][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

2242 2/25/1999 YY1 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][D,E,G,J,Q,TT] SILVER

2243 2/25/1999 YY2 [YY,YY,YY,YY,YY,YY,][D,E,G,J,Q,TT] SILVER

2244 2/28/1999 2639 [MUSC100,200,400,800,1600,3200][6400,12800,25600,102400,204800] SILVER

2245 2/28/1999 2603 [MUSC100,200,400,800,1600,3200][6400,12800,25600,102400,204800] SILVER

2246 2/28/1999 S-242 [MUSC100,200,400,800,1600,3200][6400,12800,25600,102400,204800] SILVER

2247 2/28/1999 S-9 [MUSC100,200,400,800,1600,3200][6400,12800,25600,102400,204800] SILVER

2248 3/399 5393-3 [/,/,/,YY,YY,/,][/,/,/,YY,YY,YY,] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2249 3/3/1999 5394-4 [/,/,/,YY,YY,/,][/,/,/,YY,YY,YY,] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2250 3/3/1999 5394-5 [/,/,/,YY,YY,/,][/,/,/,YY,YY,YY,] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2251 3/3/1999 2603 [/,/,/,YY,YY,/,][/,/,/,YY,YY,YY,] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2252 3/10/1999 S-305 [NULL,B,R,B,R,B][D,E,G,J,Q,YY] SILVER

2253 3/10/1999 S-306 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

2254 3/10/1999 S-307 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

2255 3/11/99/ S-303 [/,B,B,B,B,B,][D,E,G,J,TT,YY] SILVER
S.A.GOLD
2256 3/11/1999 S-303 /,B,B,B,B,B,B][D,E,G,J,TT,YY] SILVER
S.A.GOLD
2257 3/16/1999 S-305 [NULL,B,YY,B,YY,B][D,E,G,J,Q,TT] SILVER

2258 3/16/1999 S-306 [NILL,B,YY,B,YY,B][D,E,G,J,Q,TT SILVER

2259 3/16/1999 S-305 [NULL,B,YY,B,YY,B][D,E,TT,E,D,TT] SILVER

2260 3/16/1999 S-306 [NULL,B,YY,B,YY,B][D,E,TT,E,D,TT] SILVER

2261 3/25/1999 S-226 [NULL,R,E,R,E,R][J,G,J,G,J,G] SILVER

2262 3/25/1999 S-234 [NULL,R,E,R,E,R][J,G,J,G,J,G] SILVER

2263 3/25/1999 S-226 [NULL,R,R,R,R,R][R,R,R,R,R,R,] SILVER

2264 3/25/1999 S-234 [NULL,R,R,R,R,R,][R,R,R,R,R,R,] SILVER

2265 3/25/1999 S-236 [NULL,R,B,R,B,R][NULL,R,B,R,B,R] SILVER

2266 3/29/1999 5400 [YY,YY,YY,YY,/,/][/,/,/,YY,YY,YY] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2267 3/29/1999 2603 [YY,YY,YY,YY,/,/][/,/,/,YY,YY,YY] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2268 3/30/1999 5396 [NULL,D,E,G,J,R][Q,TT,A,S,YY,TH] SILVER
ARABADOPSIS
2269 3/30/1999 5396 [NULL,D,E,G,J,R][Q,TT,A,S,YY,TH] SILVER
ARABADOPSIS
2270 3/30/1999 5396 [NULL,D,E,G,J,R][Q,TT,A,S,YY,TH] SILVER
ARABADOPSIS
2271 3/30/1999 5396 [NULL,D,E,G,J,R][Q,TT,A,S,YY,TH] SILVER
ARABADOPSIS
2272 3/30/1999 5396 [NULL,D,E,G,J,R][Q,TT,A,S,YY,TH] SILVER
ARABADOPSIS
2273 4/1/1999 5400-7 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][/,YY,/,/,YY,/] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2274 4/1/1999 5400-8 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][/,YY,/,/,YY,/] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2275 4/1/1999 2603 [YY,YY,YY,YY,YY,YY,][/,YY,/,/,YY/] CY3
CARL’S EXPERIMENT
2276 4/5/1999 2603 [CALBINDIM:100,2,,4,,8,,1600,3200][6400,12800,25600,51200,102400,204800] SILVER
S.A.GOLD…MONOCLONAL
2277 4/5/1999 2639 [CALBINDIM:100,2OO,400,800,1600,3200][6400,12800,25600,51200,102400,204800] SILVER
S.A.GOLD…MONOCLONAL
2278 4/5/1999 2603 [GLUR1:100,200,400,800,1600,3200][,6400,12800,25600,51200,102400,204800] SILVER

2279 4/5/1999 2639 [GLUR1:100,200,400,800,1600,3200][,6400,12800,25600,51200,102400,204800] SILVER

2280 4/5/1999 S-283 [MGLUR6:100,200,400,800,1600,3200][6400,12800,25600,51200,102400,204800] SILVER

2281 4/5/1999 S-284 [MGLUR6:100,200,400,800,1600,3200][6400,12800,25600,51200,102400,204800] SILVER

2282 4/5/1999 S-283 [RECOVERIN:100,200,400,800,1600][6400,12800,25600,51200,102400,204800] SILVER
S.A.GOLD
2283 4/5/1999 S-284 [RECOVERIN:100,200,400,800,1600][6400,12800,25600,51200,102400,204800] SILVER
S.A.GOLD
2284 4/7/1999 S-308 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,E,G,YY] SILVER

2285 4/7/1999 S-309 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,E,G,YY] SILVER

2286 4/7/1999 S-310 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,E,G,YY] SILVER

2287 4/7/1999 S-311 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,E,G,YY] SILVER

2288 4/7/1999 S-312 [NULL,B,B,B,B,B][E,G,J,E,G,YY] SILVER

2289 4/19/1999 2639 [D,E,G,TT,YY,J][D,E,G,TT,YY,J] SILVER
3 YEAR OLD RM. TEMP. ANTIBODIES
2290 4/19/1999 S-314 [B,R,B,R,B,R][E,TT,YY,E,TT,YY] SILVER

2291 4/19/1999 S-315 [B,B,B,B,B,B][E,TT,YY,E,TT,YY] SILVER

2292 4/21/1999 S-316 [NULL,B,YY,B,TT,B][E,G,J,E,G,J] SILVER

2293 4/21/1999 S-317 [NULL,B,YY,B,TT,B][E,G,J,E,G,J] SILVER

2294 4/22/1999 5460 [NULL,B,YY,B,TT,B][E,G,J,E,G,J] SILVER

2295 4/22/1999 5461 [NULL,B,YY,B,TT,B][E,G,J,E,G,J] SILVER

2296 4/27/1999 2639 [TT,TT,TT,TT,TT,TT,][TT,TT,TT,TT,TT,TT] SILVER
BLOCK WITH CYS(TOP ROW) BLOCK WITH HT(BOTTOM)
2297 4/27/1999 S-105 [A:1K,2K,4K,8K,16K,32K,][B:1K,2K,4K,8K,16K,32K] CY3
CY3 S.A.
2298 4/27/1999 S-305 [A:1K,2K,4K,8K,16K,32K,][B:1K,2K,4K,8K,16K,32K] CY3
CY3 S.A.
2299 4/27/1999 S-105 [RHO:1K,2,4K,8K,16K,32K][RHO:1K,2K,4K,8K,16K,32K] CY3
TOP ROW:4D2 BOTTOM ROW:1D4
2300 4/27/1999 S-305 [RHO:1K,2,4K,8K,16K,32K][RHO:1K,2K,4K,8K,16K,32K] CY3
TOP ROW:4D2 BOTTOM ROW:1D4
2301 4/28/1999 5459-4 [YY,/,/,/,YY/][/,/,/,/,/,/]

CARL’S EXPERIMENT
2302 4/28/1999 5459-5 [YY,/,/,/,YY/][/,/,/,/,/,/]

CARL’S EXPERIMENT
2303 4/28/1999 5459-6 [YY,/,/,/,YY/][/,/,/,/,/,/]

CARL’S EXPERIMENT
2304 4/28/1999 2603 [YY,/,/,/,YY/][/,/,/,/,/,/]

CARL’S EXPERIMENT
2305 4/29/1999 5430-4 [NULL,B,R,B,R,B][E,G,J,YY,E,G]

HZ rabbit retina 12 uM KA + 100 uM SYM 2206
2306 4/29/1999 5430-6 [NULL,B,R,B,R,B][E,G,J,YY,E,G]

HZ rabbit retina 12 uM KA + 100 uM SYM 2206
2307 4/29/1999 5434-4 [NULL,B,R,B,R,B][E,G,J,YY,E,G]

HZ rabbit retina 50 uM 4MG
2308 4/29/1999 5434-5 [NULL,B,R,B,R,B][E,G,J,YY,E,G]

HZ rabbit retina 50 uM 4MG
2309 5/23/1999 2603 [YY,G,E,TT,Q,2ND][YY,G,E,TT,Q,2ND] SILVER
TEST 4NM GOLD
2310 5/23/1999 2639 [YY,G,E,TT,Q,2ND][YY,G,E,TT,Q,2ND] SILVER
TEST 4NM GOLD
2311 6/4/1999 2366 [NULL,E,J,TT,E,E,][D,G,Q,YY,YY,YY] SILVER
DE OS X 7 MIN.
2312 6/7/1999 2366 [NULL,E,J,TT,E,E][D,G,Q,YY,YY,YY] SILVER
em slide DEOS X 30 MIN
2313 6/16/1999 2603 YY [1:10,20,40,80,160,320][50,100,////] SILVER
test YY stock (CURRENTLY USED AT 1:100)
2314 6/16/1999 2639 YY [1:10,20,40,80,160,320][50,100,////] SILVER
test YY stock (CURRENTLY USED AT 1:100)
2315 6/23/1999 2639 D100 [1:100,200,400,800,1600, 3200], G100 [100,200,400,800,1600, 3200] SILVER
DG SICOM TEST; 1:1000 BEST FOR D100, G100
2316 6/23/1999 2639 E100 [1:4K,16K,32K,64K,128K], TT100[8K,16K,32K,64K,128K] SILVER
E TT SICOM TEST; 1:32K BEST FOR 100, 1:8K BEST FOR TT100
2317 6/23/1999 2639 Q100[1:1K,2K,4K,8K,16K,32K],J100[1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
QJ SICOM TEST; 1:1K BEST FOR Q100; 1:4K BEST FOR J100
2318 6/23/1999 2639 YY100[1:1K,2K,4K,8K,16K,32K][64K,128K,256K,512K,1M,2M] SILVER
YY SICOM TEST; 32K BEST
2319 6/24/1999 5480-6 [///,CON,CON,CON][///,EXP,EXP,EXP] CY3
MKGF #27 Golgi-5PI YY-labeling
2320 6/24/1999 5480-7 [ALL EXP][ALL CON] CY3
MKGF #27 Golgi-5PI YY-labeling
2321 6/24/1999 5480-8 [ALL EXP][ALL CON] CY3
MKGF #27 Golgi-5PI YY-labeling
2322 6/24/1999 5480-9 [ALL EXP][ALL CON] CY3
MKGF #27 Golgi-5PI YY-labeling
2323 6/24/1999 2603-6 [EXP,EXP,////][CON,CON,////] CY3
LAB CONTROL GF
2324 7/7/1999 2366 [YY,YY,YY,YY,//][YY,YY,YY,///] SILVER
em slide; DEOS 30′, SILVER 4′
2325 7/8/1999 5450-5 [TB,B,YY,B,YY,B][E,J,G,E,J,G] SILVER

2326 7/8/1999 5452-15 [TB,B,YY,B,YY,B][E,J,G,E,J,G] SILVER

2327 7/8/1999 5454-6 [TB,B,YY,B,YY,B][E,J,G,E,J,G] SILVER

2328 7/8/1999 5456-10 [TB,B,YY,B,YY,B][E,J,G,E,J,G] SILVER

2329 7/8/1999 5450-2 [TB,B,TT,B,E,B][YY,TH,G,TH,YY,TH] SILVER
NANOGOLD STREPTAVIDIN
2330 7/8/1999 5452-10 [TB,B,TT,B,E,B][YY,TH,G,TH,YY,TH] SILVER
NANOGOLD STREPTAVIDIN
2331 7/8/1999 5454-5 [TB,B,TT,B,E,B][YY,TH,G,TH,YY,TH] SILVER
NANOGOLD STREPTAVIDIN
2332 7/8/1999 5456-5 [TB,B,TT,B,E,B][YY,TH,G,TH,YY,TH] SILVER
NANOGOLD STREPTAVIDIN
2333 7/12/1999 2603 [/,NEW SICOM J100, OLD LAB J100,///][//////] SILVER
TEST GSH
2334 7/12/1999 2639 [/,NEW SICOM J100, OLD LAB J100,///][//////] SILVER
TEST GSH
2335 7/12/1999 4924-V6 TH [1:10,20,40,80,160,/][25,50,100,200,STOCK,//] SILVER
TEST TH; STREPTAVIDIN
2336 7/12/1999 5321-13 TH [1:10,20,40,80,160,/][25,50,100,200,STOCK,//] SILVER
TEST TH; STREPTAVIDIN
2337 7/12/1999 5328-12 TH [1:10,20,40,80,160,/][25,50,100,200,STOCK,//] SILVER
TEST TH; STREPTAVIDIN
2338 7/12/1999 YY [YY,100,200,400,800,1600,3200][6400,12800,25600,51200,102400,204800] SILVER

2339 7/12/1999 AGB [YY,100,200,400,800,1600,3200][6400,12800,25600,51200,102400,204800] SILVER

2340 7/14/1999 5450-4 [NULL,B,YY,B,YY,B][E,J,G,E,J,G] SILVER
HZ rabbit retina b5,r10 50 AMPA
2341 7/14/1999 5452-5 [NULL,B,YY,B,YY,B][E,J,G,E,J,G] SILVER
HZ rabbit retina b5,r10 12 AMPA
2342 7/14/1999 5452-14 [NULL,B,YY,B,YY,B][E,J,G,E,J,G] SILVER
HZ rabbit retina b5,r10 12 AMPA
2343 7/14/1999 5454-2 [NULL,B,YY,B,YY,B][E,J,G,E,J,G] SILVER
HZ rabbit retina b5,r10 1 AMPA
2344 7/14/1999 5454-7 [NULL,B,YY,B,YY,B][E,J,G,E,J,G] SILVER
HZ rabbit retina b5,r10 1 AMPA
2345 7/14/1999 5456-1 [NULL,B,YY,B,YY,B][E,J,G,E,J,G] SILVER
HZ rabbit retina b5,r10 ZERO AMPA
2346 7/14/1999 5456-9 [NULL,B,YY,B,YY,B][E,J,G,E,J,G] SILVER
HZ rabbit retina b5,r10 ZERO AMPA
2347 7/14/1999 5450-1 [NULL,B,TT,B,E,B][YY,TH,G,TH,YY,TH] SILVER
HZ STREP A GOLD, rabbit retina b5,r10 50 AMPA
2348 7/14/1999 5452-9 [NULL,B,TT,B,E,B][YY,TH,G,TH,YY,TH] SILVER
HZ STREP A GOLD, rabbit retina b5,r10 12 AMPA
2349 7/14/1999 5454-4 [NULL,B,TT,B,E,B][YY,TH,G,TH,YY,TH] SILVER
HZ STREP A GOLD, rabbit retina b5,r10 1 AMPA
2350 7/14/1999 5456-4 [NULL,B,TT,B,E,B][YY,TH,G,TH,YY,TH] SILVER
HZ STREP A GOLD, rabbit retina b5,r10 ZERO AMPA
2351 7/27/1999 S-318 [NULL,B,B,B,B,B][YY,G,E,J,YYG] SILVER

2352 7/27/1999 S-319 [NULL,B,B,B,B,B][YY,G,E,J,YYG] SILVER

2353 7/27/1999 S-320 [NULL,B,B,B,B,B][YY,G,E,J,YYG] SILVER

2354 7/26/1999 2366 [YY100,YY100,YY100,///][YY100,YY100,////] SILVER
DEOS.
2355 8/10/1999 5506 [YY,E,E,TT,TT][D,G,J,Q,//] SILVER
STANDARDS
2356 8/16/1999 5507 [E,E,E,E,TT,TT][YY,G,D,J,Q,YY] SILVER
TEST STANDARDS…E..WITH TT SPACER
2357 8/30/1999 2639 [E,E,E,E,E,E,][E,E,E,E,E,E] SILVER
COMPETITON WITH NAAG 100mM..50mM…
2358 8/30/1999 2639 [E,E,E,E,E,E,][E,E,E,E,E,E] SILVER
COMPETITION WITH E…50mM,25mM…..
2359 8/30/1999 5508 [E,E,E,E,E,D][YY,G,TT,TT,Q,J] SILVER
STANDARDS,DYE
2360 8/30/1999 5509 [E,E,E,E,E,D][YY,G,TT,TT,Q,J] SILVER
STANDARDS,T SPACER
2361 9/9/1999 5515 [NULL,G,E,YY,E,TT][D,Q,TT,D,TT,J] SILVER

2362 9/9/1999 5518 [NULL,G,E,YY,E,TT][D,Q,TT,D,TT,J] SILVER

2363 9/15/1999 S-321 [D,B,E,B,E,B][G,J,Q,TT,YY,G] SILVER

2364 9/15/1999 5510-1 [D,B,E,B,E,B][G,J,Q,TT,YY,G] SILVER

2365 9/15/1999 5510-8 [D,B,E,B,E,B][G,J,Q,TT,YY,G] SILVER

2366 9/15/1999 5511-1 [D,B,E,B,E,B][G,J,Q,TT,YY,G] SILVER

2367 9/15/1999 5511-8 [D,B,E,B,E,B][G,J,Q,TT,YY,G] SILVER

2368 9/15/1999 5512-2 [D,B,E,B,E,B][G,J,Q,TT,YY,G] SILVER

2369 9/15/1999 5512-7 [D,B,E,B,E,B][G,J,Q,TT,YY,G] SILVER

2370 9/15/1999 5513-14 [D,B,E,B,E,B][G,J,Q,TT,YY,G] SILVER

2371 9/15/1999 5513-19 [D,B,E,B,E,B][G,J,Q,TT,YY,G] SILVER

2372 9/16/1999 5522 [E,E,E,E,YYG][D,J,TT,Q,NULL,NULL] SILVER

2373 9/27/1999 5530 [E,E,E,E,E,E][YY,G,J,TT,Q,D] SILVER

2374 10/5/1999 5523-4 [B,E,TT,B,E,TT][YY,G,Q,D,YY,G] SILVER
HZ rabbit retina 4′ 1 mM NMDA 25 uM AGB
2375 10/5/1999 5523-5 [B,E,TT,B,E,TT][YY,G,Q,D,YY,G] SILVER
HZ rabbit retina 4′ 1 mM NMDA 25 uM AGB
2376 10/5/1999 S-321 [B,E,TT,B,E,TT][YY,G,J,YY,G,J] SILVER

2377 10/5/1999 S-322 [D,E,DASP,D,E,DAS][Q,TT,J,Q,TT,J] SILVER

2378 10/11/1999 5532 [YY,G,E,J,TT,J][YY,G,E,J,TT,J] SILVER

2379 10/11/1999 5532 [YY,G,E,J,TT,J][YY,G,E,J,TT,J] SILVER

2380 10/11/1999 5532 [YY,G,E,J,TT,J][YY,G,E,J,TT,J] SILVER

2381 10/19/1999 5531-15 [B,R,E,B,R,E][G,J,YY,G,J,YY] SILVER
HZ rabbit retina b17/r33 25 uM SYM2081 4′
2382 10/19/1999 5531-20 [B,R,E,B,R,E][G,J,YY,G,J,YY] SILVER
HZ rabbit retina b17/r33 25 uM SYM2081 4′
2383 10/19099 5533-20 [A,E,Q,YY,ORN,LEU][D,G,TT,CIT.S.ADP] SILVER
HZ rabbit retina GC flat
2384 10/19/1999 5533-22 [A,E,Q,YY,ORN,LEU][D,G,TT,CIT,S,ADP] SILVER
HZ rabbit retina GC flat
2385 10/19/1999 5532 [YY,G,E,J,TT,J][YY,G,E,J,TT,J] SILVER

2386 10/19/1999 5532 [YY,G,E,J,TT,J][YY,G,E,J,TT,J] SILVER

2387 10/19/1999 5585 [E,E,E,E,E,E][YY,G,TT,J,/,/,] SILVER
E STANDARD
2388 10/20/1999 2639 [D,E,Q,YY,B,G][R,J,TT,YY,B,G] SILVER

2389 10/20/1999 5532 [YY,G,E,J,TT,J][YY,G,E,J,TT,J] SILVER

2390 10/28/1999 483HSASP [NULL,YY,YY,YY,YY,YY,][A,D,E,J,Q,TT] SILVER

2391 10/28/1999 483HSASP [NULL,YY,YY,YY,YY,YY,][A,D,E,J,Q,TT] SILVER

2392 11/1/1999 2639 [Q,Q,Q,Q,YY,YY][Q,Q,Q,Q,J,J,] SILVER

2393 11/2/1999 5582 [GAD 65:200,400,800,1600,3200,6400][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

2394 11/2/1999 5582 [GAD67:200,400,800,1600,3200,6400][YY,YY,YY,YY,YY,YY,] SILVER

2395 11/3/1999 5584 [GAD 65:200,400,800,1600,3200,6400][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

2396 11/3/1999 5584 [GAD67:200,400,800,1600,3200,6400][YY,YY,YY,YY,YY,YY,] SILVER

2397 11/4/1999 5586 [E,E,E,E,E,E,][YY,G,TT,J,D,/] SILVER

2398 11/4/1999 5587 [E,E,E,E,E,E,][YY,G,TT,J,D,/] SILVER

2399 11/4/1999 S-323 [NULL,B,E,B,E,B][YY,G,J,Q,TT,YY] SILVER 5569,70,71,72 Mouse Rohrer wt all b : 5569 wt NMDA+KA, 5570 wt antag, 5571 NMDA+KA+antag, 5572 blank
2400 11/4/1999 S-324 [NULL,B,E,B,E,B][YY,G,J,Q,TT,YY] SILVER 5573,74,75,76 Mouse Rohrer ko all b : 5573 NMDA+KA, 5574 antag, 5575 NMDA+KA+antag, 5576 blank
2401 11/4/1999 S-325 [NULL,B,E,B,E,B][YY,G,J,Q,TT,YY] SILVER

2402 11/8/1999 2639 [NULL,100,200,400,800,1600][3200,6400,12800,25600,/,/] SILVER
MOUSE SERA AS PRIMARY
2403 11/8/1999 2639 [NULL,100,200,400,800,1600][3200,6400,12800,25600,/,/] SILVER
RABBIT SERA AS PRIMARY
2404 11/11/1999 5582 [GAD 65:6400,12800,25600,51200,102400,204800][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

2405 11/15/1999 483 [NULL,YY,G,YY,G,YY][A,D,E,J,Q,TT] SILVER
HUMAN HZ
2406 11/15/1999 483 [NULL,YY,G,YY,G,YY][A,D,E,J,Q,TT] SILVER
HUMAN HZ
2407 11/16/1999 5582 [GAD 65:102400,204800,409,600,819,200,1638400,3276800][D,E,G,J,TT,YY] SILVER

2408 11/16/1999 5582 [GAD 67:800,1600,3200,6400,12800,25600][D,E,G,J,TT,YY SILVER

2409 11/16/1999 5584 [GAD 65 102400,204800,409600 819200,1638400,3276800][D,E,G,J,TT,YY] SILVER

2410 11/16/1999 5584 [GAD 67:800,1600,3200,6400,12800,25600][D,E,G,J,TT,YY SILVER

2411 11/16/1999 5629 [NULL,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
MOUSE SLIDES HET Vijay Glut + pfa
2412 11/16/1999 5631 [NULL,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
MOUSE SLIDES WT Vijay Glut + pfa
2413 11/17/2000 5535 [NULL,E,Q,G,TT,E][D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER

2414 11/17/2000 5536 [NULL,E,Q,G,TT,E][D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER

2415 11/17/2000 5537 [NULL,E,Q,G,TT,E][D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER

2416 11/17/2000 5538 [NULL,E,Q,G,TT,E][D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER

2417 11/17/2000 5539 [NULL,E,Q,G,TT,E][D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER

2418 11/18/2000 5540 [NULL,E,Q,G,TT,E][D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER

2419 11/18/2000 5541 [NULL,E,Q,G,TT,E][D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER

2420 11/18/2000 5542 [NULL,E,Q,G,TT,E][D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER

2421 11/18/2000 5543 [NULL,E,Q,G,TT,E][D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER

2422 11/18/2000 5544 [NULL,E,Q,G,TT,E][D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER

2423 11/22/1999 S-329 [NULL,E,J,TT,E,J][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER

2424 11/22/1999 S-330 [NULL,E,J,TT,E,J][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER

2425 11/22/1999 S-331 [NULL,E,J,TT,E,J][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER

2426 11/22/1999 S-332 [NULL,E,J,TT,E,J][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER

2427 11/22/1999 S-333 [NULL,E,J,TT,E,J][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER

2428 11/22/1999 S-334 [NULL,E,J,TT,E,J][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER

2429 11/23/1999 LIST 1 [E,YY,TT,E,YY,TT][A,D,G,J,Q,A] SILVER 1: 3465,3461,3457
2430 11/23/1999 LIST 2 [E,YY,TT,E,YY,TT][A,D,G,J,Q,A] SILVER 2: 3466,3462,3458
2431 11/23/1999 LIST 3 [ E,YY,TT,E,YY,TT ][ A,D,G,J,Q,A ] SILVER 3: 3467,3463,3459
2432 11/23/1999 LIST 4 [ E,YY,TT,E,YY,TT ][ A,D,G,J,Q,A ] SILVER 4: 3468,3464,3460
2433 11/23/1999 LIST 5 [ E,YY,TT,E,YY,TT ][ A,D,G,J,Q,A ] SILVER 5: 3475,3472,3469
2434 11/23/1999 LIST 6 [ E,YY,TT,E,YY,TT ][ A,D,G,J,Q,A ] SILVER 6: 3470,3473,3476
2435 11/23/1999 S-329 [ NULL,E,J,TT,E,J ][ D,G,Q,YY,Q,YY ] SILVER
REPEAT 2423
2436 11/23/1999 S-330 [ NULL,E,J,TT,E,J ][ D,G,Q,YY,Q,YY ] SILVER
REPEAT 2424
2437 11/23/1999 S-331 [ NULL,E,J,TT,E,J ][ D,G,Q,YY,Q,YY ] SILVER
REPEAT 2425
2438 11/23/1999 S-332 [ NULL,E,J,TT,E,J ][ D,G,Q,YY,Q,YY ] SILVER
REPEAT 2426
2439 11/23/1999 S-333 [ NULL,E,J,TT,E,J ][ D,G,Q,YY,Q,YY ] SILVER
REPEAT 2427
2440 11/23/1999 S-334 [ NULL,E,J,TT,E,J ][ D,G,Q,YY,Q,YY ] SILVER
REPEAT 2428
2441 12/1/1999 5532 [ SILVER ONLY ,G,G,G,/,/,/ ][YY,YY,YY,YY,/,/ ] SILVER
EM OVERLAY
2442 12/1/1999 5532 [ SILVER ONLY ,G,G,G,/,/,/ ][YY,YY,YY,YY,/,/ ] SILVER
EM OVERLAY
2443 12/2/1999 5535 [ null, E, Q, G, TT,E][ D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER
MK SLIDES, REDO, dE10k, dQ10k
2444 12/2/1999 5536 [ null, E, Q, G, TT,E][ D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER
MK SLIDES, REDO, dE10k, dQ10k
2445 12/2/1999 5537 [ null, E, Q, G, TT,E][ D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER
MK SLIDES, REDO, dE10k, dQ10k
2446 12/2/1999 5538 [ null, E, Q, G, TT,E][ D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER
MK SLIDES, REDO, dE10k, dQ10k
2447 12/2/1999 5539 [ null, E, Q, G, TT,E][ D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER
MK SLIDES, REDO, dE10k, dQ10k
2448 12/6/1999 5540 [ null, E, Q, G, TT,E][ D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER

2449 12/6/1999 5541 [ null, E, Q, G, TT,E][ D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER

2450 12/6/1999 5542 [ null, E, Q, G, TT,E][ D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER

2451 12/6/1999 5543 [ null, E, Q, G, TT,E][ D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER

2452 12/6/1999 5544 [ null, E, Q, G, TT,E][ D,dE,dQ,J,YY,dE] SILVER

2453 12/14/1999 5545 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER

2454 12/14/1999 5546 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER

2455 12/14/1999 5547 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER

2456 12/14/1999 5548 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER

2457 12/14/1999 5549 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER

2458 12/14/1999 5550 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER

2459 12/14/1999 5551 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER

2460 12/14/1999 5552 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER

2461 12/15/1999
aaYY[0,1,2,4,8,16][32,64,128,256,512,1024] SILVER
DERIVATIZING SLIDES C/ POLYLYSINE-GLUT-AA
2462 12/15/1999
aaE[0,1,2,4,8,16][32,64,128,256,512,1024] SILVER

2463 12/15/1999
aaG[0,1,2,4,8,16][32,64,128,256,512,1024] SILVER

2464 12/15/1999
aaTT[0,1,2,4,8,16][32,64,128,256,512,1024] SILVER

2465 12/15/1999 S-325 [B,E,B,E,B,E][YY,G,J,TT,YY,G] SILVER 5589,90,1,2,3,sp CONTROL, CNQX, [25 2.5 0.25 SYM]
2466 12/15/1999 S-326 [B,E,B,E,B,E][YY,G,J,TT,YY,G] SILVER 5594,5,6,sp [20u CNQX+[25u, 2.5, 2.5 SYM 2081]]
2467 12/15/1999 S-327 [B,E,B,E,B,E][YY,G,J,TT,YY,G] SILVER 5597,-8,-9,5600,1,2,sp [50u, 5, 0.5 AMPA][20u CNQX+[50u, 5, 0.5 AMPA]]
2468 12/15/1999 S-328 [B,E,B,E,B,E][YY,G,J,TT,YY,G] SILVER 5603,4,5,6,7,8,sp [10u, 1, 0.1 domoate][20u CNQX+[10u, 1, 0.1 domoate]]
2469 12/21/1999 5553 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER
MK
2470 12/21/1999 5554 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER
MK
2471 12/21/1999 5555 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER
MK
2472 12/21/1999 5556 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER
MK
2473 12/21/1999 5557 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER
MK
2474 12/21/1999 5558 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER
MK
2475 12/21/1999 5559 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER
MK
2476 12/21/1999 5560 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER
MK
2477 12/27/1999 5561 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER
MK
2478 12/27/1999 5562 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER
MK
2479 12/27/1999 5563 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER
MK
2480 12/27/1999 5564 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER
MK
2481 12/27/1999 5565 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER
MK
2482 12/27/1999 5566 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER
MK
2483 12/27/1999 5567 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER
MK
2484 12/27/1999 5568 [null,E,J,TT,Q,E][D,G,Q,YY,D,G] SILVER
MK
2485 1/3/2000 5642 [null,D,G,Q,YY,YY][A,E,J,TT,E,E] SILVER
RALPH’S RAT
2486 1/3/2000 5642 [null,D,G,Q,YY,YY][A,E,J,TT,E,E] SILVER
RALPH’S RAT – REPEAT
2487 1/3/2000 2639 [null,D,G,Q,YY,YY][A,E,J,TT,E,E] SILVER
NORMAL RABBIT
2488 1/5/2000 5646 [E,E,E,E,E,E][YY,G,T,J,Q,D] SILVER
E STD C/ POLYLYSINE
2489 1/12/2000
[E,E,E,E,E,E][YY,G,T,J,Q,D] SILVER
DERIVATIZED SLIDES C/ PK-GLUT-AA [WRONG! SHOULD HAVE DONE ALL E!]
2490 1/12/2000
[E,E,E,E,E,E][YY,G,T,J,Q,D] SILVER
DERIVATIZED SLIDES C/ PK-GLUT-AA [WRONG! SHOULD HAVE DONE ALL E!]
2491 1/12/2000
[E,E,E,E,E,E][YY,G,T,J,Q,D] SILVER
DERIVATIZED SLIDES C/ PK-GLUT-AA [WRONG! SHOULD HAVE DONE ALL E!]
2492 1/20/2000 S-335 [B,E,B,E,B,E][G,J,YY,G,TT,YY] SILVER

2493 2/15/2000 S-336 [B,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,TT] SILVER 5685,6,7,8,9,sp Mouse: 5685 WT1 B Ka inh; 5686 WT1 B Ka ; 5687 ko B KA inh; 5688 ko B KA; 5689 ko B
2494 2/15/2000 S-337 [B,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,TT] SILVER 5690,1,2,3,sp Mouse: 5690 WT2 B Ka inh; 5691 WT2 B Ka ; 5692 WT2 B; 5693 WT3 B
2495 2/24/2000 S-338 [B,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,TT] SILVER

2496 2/24/2000 S-339 [B,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,TT] SILVER

2497 2/24/2000 S-340 [B,B,B,B,B,B][E,G,YY,E,G,TT] SILVER

2498 3/8/2000 2505 [NULL,YY,G,R,E,YY][A,D,E,J,Q,TT] SILVER
Human Peripheral Retina
2499 3/8/2000 2505 [NULL,YY,G,R,E,YY][A,D,E,J,Q,TT] SILVER
Human Peripheral Retina
2500 3/8/2000 2505 [NULL,YY,G,R,E,YY][A,D,E,J,Q,TT] SILVER
Human Peripheral Retina
2501 3/8/2000 2505 [NULL,YY,G,R,E,YY][A,D,E,J,Q,TT] SILVER
Human Peripheral Retina
2502 3/14/2000 5464 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
MACAQUE TONGUE
2503 3/14/2000 5465 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
MACAQUE COLON
2504 3/14/2000 5467 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
MACAQUE STOMACH
2505 3/14/2000 5468 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
MACAQUE LARGE INTESTINE
2506 3/14/2000 5469 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
MACAQUE GALL BLADDER
2507 3/14/2000 5470 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
MACAQUE BREAST
2508 3/14/2000 5471 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
MACAQUE SKIN
2509 3/14/2000 5472 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
MACAQUE LUNG
2510 3/14/2000 5474 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
MACAQUE ROB
2511 3/14/2000 5475 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
MACAQUE ABDOMINAL RECTUS
2512 3/14/2000 5476 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
MACAQUE KIDNEY
2513 3/14/2000 5477 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
MACAQUE l-VENTRICLE
2514 3/14/2000 5478 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
MACAQUE LIVER
2515 3/14/2000 5479 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
MACAQUE SMALL INTESTINE
2516 3/20/2000 5498 [NULL,B,E,B,TT,B][D,G,J,Q,YY,D] SILVER
KOI PALATE
2517 3/20/2000 5499 [NULL,B,E,B,TT,B][D,G,J,Q,YY,D] SILVER
KOI PALATE AGB
2518 3/20/2000 5500 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
KOI MUSCLE WALL
2519 3/20/2000 5501 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
KOI SMALL INTESTINE
2520 3/20/2000 5502 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
KOI KIDNEY
2521 3/23/2000

SILVER
VIBRATOME STANDARDS
2522 3/23/2000 5651 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
RABBIT EYE POSTMORT 10′
2523 3/23/2000 5652 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
RABBIT EYE POSTMORT 40′
2524 3/23/2000 5656 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
RABBIT ABDOMINAL RECTUS
2525 3/23/2000 5659 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
RABBIT STOMACH
2526 3/23/2000 5660 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
RABBIT SMALL INTEST DUOD
2527 3/23/2000 5662 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
RABBIT COLON
2528 3/23/2000 5663 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
RABBIT RENAL CX
2529 3/29/2000 5525 [NULL,E,J,TT,J,E,][DASP,D,DASP,Q,DASP,G] SILVER

2530 3/29/2000 5526 [NULL,E,J,TT,J,E,][DASP,D,DASP,Q,DASP,G] SILVER

2531 3/29/2000 5564 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
RABBIT RENAL MEDULLA
2532 3/29/2000 5565 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
RABBIT LIVER
2533 3/29/2000 5666 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
RABBIT SPLEEN
2534 3/29/2000 5667 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
RABBIT PANCREAS
2535 3/29/2000 5668 [A,E,J,TT,ADP,J][D,G,Q,YY,S,Q] SILVER
RABBIT ADRENAL
2536 3/30/2000 2603 [YY 6′,5′,4′,3′,2′,1′][TT 4′,4′,4′,4′,4′,4′] SILVER
TIMED SILVER
2537 4/3/2000 RAT [A,E,J,TT,A,E,][D,G,Q,YY,D,G] SILVER
RALPH’S TISSUES [HE HAS SLIDES]
2538 4/3/2000 6D [A,E,J,TT,A,E,][D,G,Q,YY,D,G] SILVER
RALPH’S TISSUES [HE HAS SLIDES]
2539 4/3/2000 7B [A,E,J,TT,A,E,][D,G,Q,YY,D,G] SILVER
RALPH’S TISSUES [HE HAS SLIDES]
2540 4/13/2000 S-342 [E,E,E,E,E,E][YY,G,T,J,Q,D] SILVER
GLUTAMATE STD
2541 4/13/2000 5700 [NULL,A,D,G,Q,TT][J,E,J,E,J,E] SILVER

2542 4/13/2000 5707 [NULL,A,D,G,Q,TT][J,E,J,E,J,E] SILVER

2543 5/2/2000 S-343 [NULL,A,D,G,Q,TT][E,J,E,J,E,J] SILVER
GABA STD
2544 5/2/2000 S-345 [NULL,A,D,G,Q,TT][E,J,E,J,E,J] SILVER

2545 5/2/2000 S-346 [NULL,A,D,G,Q,TT][E,J,E,J,E,J] SILVER

2546 5/15/2000 4721-2 [YY,R,G,YY,R,G][D,E,Q,TT,D,E] SILVER
HZ 300 uM NMDA rabbit
2547 5/15/2000 4721-3 [YY,R,G,YY,R,G][D,E,Q,TT,D,E] SILVER
HZ 300 uM NMDA rabbit
2548 5/1/2000 5721 [E,E,E,E,E,E][YY,G,Q,TT,J,D] SILVER
E STD POURED
2549 5/1/2000 5631-5 [A,E,J,TT,D,Q][D,G,Q,YY,E,G] SILVER

2550 5/1/2000 5631-10 [A,E,J,TT,D,Q][D,G,Q,YY,E,G] SILVER

2551 5/1/2000 5631-15 [A,E,J,TT,D,Q][D,G,Q,YY,E,G] SILVER

2552 5/1/2000 5631-23 [A,E,J,TT,D,Q][D,G,Q,YY,E,G] SILVER

2553 5/1/2000 5631-26 [A,E,J,TT,D,Q][D,G,Q,YY,E,G] SILVER

2554 5/1/2000 5631-43 [A,E,J,TT,D,Q][D,G,Q,YY,E,G] SILVER

2555 5/1/2000 5631-50 [A,E,J,TT,D,Q][D,G,Q,YY,E,G] SILVER

2556 6/6/2000 5721 [E,E,E,E,E,E][YY,G,Q,TT,J,D] SILVER
E3 STD
2557 6/6/2000 5720 [A,E,J,TT,D,Q][D,G,Q,YY,E,G] SILVER
MOUSE KO 14d from Barb Roeher
2558 6/6/2000 5722 [YY,G,E,J,Q,T][D,YY,G,E,J,R] SILVER
EM SLIDE TEST SIG Ab
2559 6/6/2000 5722 [E,G,YY,E,//][YY,E,G,///] SILVER
EM SERIAL SECTIONS
2560 6/14/2000 2639 [CG1,CG1,CG2,CG2,CG3,CG3][A4,A4,A5,A5,GCN6,GCN6] SILVER
TEST NEW SICOM iGg ALL @ 1K; BLEED DATE 6/1200, 1ST BLEED
2561 6/14/2000 2639 [GCN7,GCN7,////][//////] SILVER
TEST NEW SICOM iGg ALL @ 1K; BLEED DATE 6/1200, 1ST BLEED
2562 6/21/2000 S-347 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,J] SILVER
TURTLE
2563 6/21/2000 S-348 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,J] SILVER
TURTLE
2564 6/21/2000 S-349 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,J] SILVER
TURTLE
2565 6/21/2000 S-350 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,J] SILVER
TURTLE
2566 6/21/2000 S-351 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,J] SILVER
TURTLE
2567 6/21/2000 2639 [YY,YY(N),E,E(N),G,YY][YY,E,G,YY,E,G] SILVER
TEST MICHEL LAB Ab (TOP ROW)
2568 6/22/2000 S-50 [E,G,J,Q,TT,YY][CG1:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST SICOM CG1
2569 6/22/2000 S-50 [CG2:1K,2K,4K,8K,16K,32K][CG3:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST SICOM CG1
2570 6/22/2000 S-73 [E,G,J,Q,TT,YY][CG1:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST SICOM CG1
2571 6/22/2000 S-73 [CG2:1K,2K,4K,8K,16K,32K][CG3:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST SICOM CG1
2572 6/22/2000 2603 [CG1:1K,2K,4K,8K,16K,32K][CG2:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST SICOM CG1
2573 6/22/2000 2639 ALA4:1K,2K,4K,8K,16K,32K][ALA5:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST SICOM ALA4,ALA5
2574 6/22/2000 5772 [YY,YY,G,G,//][G,E,E,///] SILVER
EM TEST
2575 6/22/2000 5772 [YY,YY,G,///][G,E,E,///] SILVER
EM TEST 6 MIN @ Room Temp.
2576 6/22/2000 5772 [YY,YY,G,G,//][G,E,E,///] SILVER
EM TEST 4 MIN ON HOT PLATE
2577 6/22/2000 5772 [YY,E,////][G,G,////] SILVER
EM TEST 3 MIN ON HOT PLATE
2578 6/22/2000 5723 [E,E,E,E,E,E][YY,G,TT,D,J,Q] SILVER
E STANDARD
2579 6/28/2000 S-50 [E,G,J,Q,TT,YY][CG1:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST SICOM CG1
2580 6/28/2000 S-50 [CG2:1K,2K,4K,8K,16K,32K][CG3:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST SICOM CG2,CG3
2581 6/28/2000 S-73 [E,G,J,Q,TT,YY][CG1:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST SICOM CG1
2582 6/28/2000 S-73 [CG2:1K,2K,4K,8K,16K,32K][CG3:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST SICOM CG2,CG3
2583 6/28/2000 2603 [CG1:1K,2K,4K,8K,16K,32K][CG2:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST SICOM CG1,CG2
2584 6/28/2000 2639 [ALA4:1K.2K.4K,8K,16K,32K][ALA5:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST SICOM ALA4,ALA5
2585

2586 6/29/2000 5772 [YY,E,YY,///][G,G,////] SILVER
EM TEST 4 MIN ON HOT PLATE
2587 7/3/2000 2639 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,TT,TT,TT] SILVER
TEST SECONDARY
2588 7/10/2000 5723 [E,E,E,E,E,E,][YY,G,T,D,J,Q] SILVER
E STANDARD
2589 7/10/2000 2639 [CG1:1K,2K,4K,8K,16K,32K][CG2:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST SICOM CG1,CG2 2ND BLEED
2590 7/10/2000 2639 [CG3:1K,2K,4K,8,16K,32K,64K][//////] SILVER
TEST SICOM CG3 2ND BLEED
2591 7/10/2000 2639 [ALA4:1K.2K.4K,8K,16K,32K][ALA5:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST SICOM ALA4,ALA5, 2ND BLEED
2592 7/10/2000 2639 [CGN6:1K,2K,4K,8K,16K,32K][CGN7:1K,2K,8K,16K,32K] SILVER
TEST SICOM CGN6,CGN7
2593 7/17/2000 2639 [A,D,E,G,J,Q][TT,YY,E,G,J,YY] SILVER

2594 7/17/2000 5651 {A,D,E,G,J,O][TT,YY,E,G,J,YY] SILVER

2595 7/17/2000 5652 {A,D,E,G,J,O][TT,YY,E,G,J,YY] SILVER

2596 7/17/2000 5653 {A,D,E,G,J,O][TT,YY,E,G,J,YY] SILVER

2597 7/17/2000 5694 [J,TT,J,TT,J,TT][A,D,E,G,Q,E] SILVER

2598 7/17/2000 5696 [J,TT,J,TT,J,TT][A,D,E,G,Q,E] SILVER

2599 7/17/2000 5701 [J,TT,J,TT,J,TT][A,D,E,G,Q,E] SILVER

2600 7/17/2000 5703 [J,TT,J,TT,J,TT][A,D,E,G,Q,E] SILVER

2601 7/19/2000 S-352 [GCN6:1K,2K,4K,8K,16K,32K][GCN7:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST SICON GCN6,GCN7 2ND BLEED
2602 7/19/2000 5699 [E,TT,YY,E,TT,YY][D,G,J,Q,D,G] SILVER

2603 7/19/2000 5706 [E,TT,YY,E,TT,YY][D,G,J,Q,D,G] SILVER

2604 7/19/2000 5708 [E,TT,YY,E,TT,YY][D,G,J,Q,D,G] SILVER

2605 7/19/2000 5709 [E,TT,YY,E,TT,YY][D,G,J,Q,D,G] SILVER

2606 7/19/2000 5720 [E,TT,YY,E,TT,YY][D,G,J,Q,D,G] SILVER

2607 7/19/2000 S-336 [E,TT,YY,E,TT,YY][B,G,B,Q,B,J] SILVER

2608 7/19/2000 S-337 [E,TT,YY,E,TT,YY][B,G,B,Q,B,J] SILVER

2609 7/27/2000 2639 [ALA4:10K,10K,10K,10K,10K,10K][ALA4:10K,10K,10K,10K,10K,10K] SILVER
COMPETITION WITH ALA ANTIGEN
2610 7/27/2000 2639 [ALA4:10K,10K,10K,10K,10K,10K][ALA4:10K,10K,10K,10K,10K,10K] SILVER
COMPETITION WITH b-ALA ANTIGEN
2611 7/27/2000 2639 [ALA4:10K,10K,10K,10K,10K,10K][ALA4:10K,10K,10K,10K,10K,10K] SILVER
COMPETITION WITH YY ANTIGEN
2612 7/27/2000 2639 [ALA4:10K,10K,10K,10K,10K,10K][ALA4:10K,10K,10K,10K,10K,10K] SILVER
COMPETITION WITH G ANTIGEN
2613 7/31/2000 S-352 [GCN6:1K,2K,4K,8K,16K,32K][GCN7:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
USE SICOM GCN6 @ 1:2K, GCN7 @ 1:1K
2614 7/31/2000 2639 [GCN6:1K,2K,4K,8K,16K,32K][GCN7:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST SICOM GCN6 ,GCN7 3RD BLEED
2615 8/1/2000 2639 [ALA4:10K,20K,40K,80K,160,320K][//////] SILVER
TEST SICOM ALA4 3RD BLEED RUN OUT
2616 8/1/2000 2639 [CG:1K,2K,4K,8K,16K,32K][CG3:1K,2K,4K, 8K,16K,32K] SILVER
TEST SICOM CG1,CG3 3RD BLEED
2617 8/4/2000 2639 [YY,YY,YY,YY,YY,YY,][YY,YY,YY,YY,YY,YY,] SILVER
TEST SECONDARY:4NM
2618 8/4/2000 5772 [YY,YY,E,///][G,G,E,///] SILVER
EM TEST 4 MIN ON HOT PLATE
2619 8/10/2000 5772 [YY,YY,E,///][G,G,////] SILVER
EM TEST 4 MIN
2620 8/10/2000 5772 [YY,YY,E,///][G,G,////] SILVER
EM TEST 4 MIN (1 MIN SET)
2621 8/10/2000 5772 [YY,YY,E,///][G,G,////] SILVER
EM YEST 4 MIN(2 MIN SET)
2622 8/10/2000 5772 [YY,YY,E,///][G,G,////] SILVER
EM TEST 4 MIN(3 MIN SET)
2623 8/15/2000 5533-9 [ALA4:10K,E,ALA410K,E,ALA410K,G][D,G,J,Q,TT,YY,] SILVER
HZ central rabbit retina for GC analysis
2624 8/15/2000 5533-10 [ALA4:10K,E,ALA410K,E,ALA410K,G][D,G,J,Q,TT,YY,] SILVER
HZ central rabbit retina for GC analysis
2625 8/16/2000 5772 [YY,E,YY,///][G,G,////] SILVER
EM TEST 6 MIN. HOT PLATE
2626 8/16/2000 5772 [YY,E,YY,///][G,G,////] SILVER
EM TEST 6 MIN. HOT PLATE
2627 8/28/2000 2639 [TH,YY,TH,YY,TH,TH][E,G,TT,J,D,Q] SILVER
S.A.GOLD,TEST NEW AND OLD TH
2628 8/28/2000 S-354 [YY,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,TT] SILVER

2629 8/28/2000 S-355 [GCN,A,GCN,G,GCN,TT][YY,D,E,J,Q,YY] SILVER

2630 8/28/2000 S-356 [GCN,A,GCN,G,GCN,TT][YY,D,E,J,Q,YY] SILVER

2631 9/1/2000 5722 [YY,YY,YY,/,/,/][G,G,/,/,/,/] SILVER
EM
2632 9/1/2000 5740 [YY,YY,YY,/,/,/][G,G,/,/,/,/] SILVER
EM
2633 9/5/2000 4924-V2-11 [NULL,TH,TH,TH,TH,TH][YY,G,YY,G,YY,E] SILVER
HZ RABBIT
2634 9/5/2000 2964 [NULL,TH,TH,TH,TH,TH][YY,G,YY,G,YY,E] SILVER
HZ CAT
2635 9/5/2000 5631-32 [NULL,TH,TH,TH,TH,TH][YY,G,YY,G,YY,E] SILVER
HZ MOUSE
2636 9/5/2000 483-5 [NULL,TH,TH,TH,TH,TH][YY,G,YY,G,YY,E] SILVER
HZ HUMAN
2637 9/7/2000 S-357 [A,E,J,TT,R,NULL][D,G,Q,YY,CIT,YY] SILVER
HUMAN RP RETINAS
2638 9/7/2000 5765 [A,E,J,TT,R,NULL][D,G,Q,YY,CIT,YY] SILVER

2639 9/7/2000 5766 [A,E,J,TT,R,NULL][D,G,Q,YY,CIT,YY] SILVER

2640 9/7/2000 5767 [A,E,J,TT,R,NULL][D,G,Q,YY,CIT,YY] SILVER

2641 9/7/2000 5768 [A,E,J,TT,R,NULL][D,G,Q,YY,CIT,YY] SILVER

2642 9/13/2000 5740 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,E,E,E] SILVER
HOT PLATE 4 MIN OSO4
2643 9/13//00 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,E,E,E] SILVER
NO OSO4
2644 9/13/2000 5722 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,E,E,E] SILVER
HOT PLATE 4 MIN OSO4
2645 9/21/2000 5740 [[YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G,] SILVER
NABH4,
2646 10/2/2000 5740 [YY,/,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/,] SILVER

2647 10/9/2000 5740 [YY,/,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/,] SILVER

2648 10/9/2000 5740 [YY,/,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/,] SILVER

2649 10/9/2000 5740 [YY,/,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/,] SILVER

2650 10/17/2000 5740 [E,/,/,/,/,YY][E,/,/,/,/YY] SILVER

2651 10/17/2000 5740 [E,/,/,/,/,YY][E,/,/,/,/YY] SILVER

2652 10/19/2000 5820 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2653 10/19/2000 5828 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2654 10/19/2000 5839 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2655 10/23/2000 5821 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2656 10/23/2000 5822 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2657 10/23/2000 5823 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2658 10/23/2000 5824 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2659 10,23,00 5825 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2660 10/23/2000 5826 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2661 10/23/2000 5827 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2662 10/23/2000 5829 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2663 10/31/2000 5830 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2664 10/31/2000 5831 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2665 10/31/2000 5832 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2666 10/31/2000 5833 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2667 10/31/2000 5834 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2668 10/31/2000 5835 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2669 10/31/2000 5836 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2670 10/31/2000 5837 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2671 11/2/2000 5740 [G,/,YY] SILVER
EM
2672 11/2/2000 5740 [YY,G,G,/,/,/][E,YY,G,/,/,/] SILVER
EM
2673 11/2/2000 5740 [YY,G,G,/,/,/][E,YY,G,/,/,/] SILVER
EM
2674 11/6/2000 5739 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
HUMAN
2675 11/6/2000 S-358 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
HUMAN
2676 11/6/2000 S-359 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
HUMAN
2677 11/6/2000 5766 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
HUMAN
2678 11/6/2000 5767 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
HUMAN
2679 11/6/2000 5768 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
HUMAN
2680 11/6/2000 5768A [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER
HUMAN
2681 11/8/2000 5838 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2682 11/8/2000 5840 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2683 11/8/2000 5841 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2684 11/8/2000 5842 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2685 11/8/00/ 5843 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2686 11/8/2000 5844 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2687 11/8/000 5845 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2688 11/8/2000 5846 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2689 11/8/2000 5847 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER
DE OS X 30 MIN
2690 11/21/2000 S-360 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2691 11/21/2000 S-361 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2692 11/21/2000 S-362 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2693 11/27/2000 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,E,E,E] SILVER

2694 11/27/2000 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,E,E,E] SILVER

2695 11/27/2000 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,E,E,E] SILVER

2696 11/27/2000 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,E,E,E] SILVER

2697 11/27/2000 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,E,E,E] SILVER

2698 11/27/2000 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,E,E,E] SILVER

2699 11/29/2000 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,E,E,E] SILVER

2700 11/29/2000 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,E,E,E] SILVER

2701 11/29/2000 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,E,E,E] SILVER

2702 11/29/2000 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,E,E,E] SILVER

2703 11/30/2000 S-363 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2704 11/30/2000 S-364 [GCN,E,GCN,E,GCN,E][D,G,J,Q,TT,YY] SILVER

2705 11/30/2000 S-365 [GCN,E,GCN,E,GCN,E][D,G,J,Q,TT,YY] SILVER

2706 12/1/2000 5856


IRON STAINING
2707 12/1/2000 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2708 12/1/2000 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2709 12/4/2000 5856 F [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

2710 12/4/2000 5856 F [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
SEE RECORD
2711 12/4/2000 5856 F [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
SEE RECORD
2712 12/4/2000 5856 F [/,/,/,/,/,/,][/,/,/,/,/,/] SILVER
SEE RECORD
2713 12/4/2000 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
SEE RECORD
2714 12/4/2000 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
SEE RECORD
2715 12/4/2000 5856 [/,/,/,/,/,/,][/,/,/,/,/,/,] SILVER
SEE RECORD
2716 12/11/2000 5856 [/,/,/,/,/,/,][/,/,/,/,/,/] SILVER
SEE RECORD
2717 12/11/2000 5856
SILVER
JIA-HUI EXPERIMENT
2718 12/11/2000 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
SEE RECORD
2719 12/11/2000 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

2720 12/11/2000 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

2721 12/11/2000 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

2722 12/11/2000 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

2723 12/11/2000 5856 [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER

2724 12/11/2000 5856 [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER

2725 12/11/2000 5739 [/,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER
SEE RECORD
2726 12/13/2000 5740 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

2727 12/13/2000 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

2728 12/13/2000 5856 [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER

2729 12/13/2000 5856F [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER

2730 12/13/2000 5856 [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER

2731 12/13/2000 5856F [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER

2732 12/18/2000 5739 [/,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

2733 12/18/2000 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

2734 12/18/2000 5739 [/,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

2735 12/18/2000 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

2736 12/18/2000 5739 [/,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

2737 12/18/2000 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

2738 12/18/2000 5856F [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER

2739 12/18/2000 5739 [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER

2740 12/18/2000 5856F [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER

2741 12/20/2000 5739 [/,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

2742 12/21/2000 5739 [/,/,/,/,/,/][[/,/,/,/,/,/] SILVER

2743 12/21/2000 5739 [[/,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

2744 12/21/2000 5739 [/,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

2745 12/21/2000 5739 [/,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

2746 12/21/2000 5856F [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2747 1/3/2001 5739 [/,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

2748 1/3/2001 5739 [/,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

2749 1/3/2001 5739 [/,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

2750 1/4/2001 2603 [GLA34:1K,2K,4K,8K,16K,32K][GLA35:1K,2K,4K,8K,16K,32K,64K] SILVER

2751 1/4/2001 2603 [APB36:1K,2K,4K,8K,16K,32][APB37:1K,2K,4K,8K,16K,32K,] SILVER

2752 1/4/2001 2603 [BALA38:1K,2K,4K,8K,16K,32K][BALA39:1K,2K,4K,8K,16K,32] SILVER

2753 1/4/2001 2639 [GLA34:1K,2K,4K,8K,16K,32K][GLA35:1K,2K,4K,8K,16K,32K,64K] SILVER

2754 1/4/2001 2639 [APB36:1K,2K,4K,8K,16K,32][APB37:1K,2K,4K,8K,16K,32K,] SILVER

2755 1/4/2001 2639 [BALA38:1K,2K,4K,8K,16K,32K][BALA39:1K,2K,4K,8K,16K,32] SILVER

2756 1/4/2001 4369 [GLA34:1K,2K,4K,8K,16K,32K][A,D,E,G,J,TT] SILVER

2757 1/4/2001 4369 [GLA35:1K,2K,4K,8K,16K,32][A,D,E,G,J,TT] SILVER

2758 1/10/2001 5902-1 [D,B,Q,B,D,B][E,G,TT,YY,E,G] SILVER
HZ
2759 1/10/2001 5902-2 [D,B,Q,B,D,B][E,G,TT,YY,E,G] SILVER
HZ
2760 1/10/2001 5903-1 [D,B,Q,B,D,B][E,G,TT,YY,E,G] SILVER
HZ
2761 1/10/2001 5903-2 [D,B,Q,B,D,B][E,G,TT,YY,E,G] SILVER
HZ
2762 1/10/2001 S-368 [B,GLA34,YY,GLA34,YY,GLA35][D,E,G,J,Q,TT] SILVER
GLA ANTIBODIES RUN AT 1:1K
2763 1/10/2001 S-367 [B,APB36,YY,APB,36,YY,APB37][D,E,G,J,Q,TT] SILVER
APB ANTIBODIES RUN AT 1:1K
2764 1/10/2001 S-370 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2765 1/10/2001 S-373 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2766 1/17/2001 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2767 1/17/2001 5964 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2768 1/17/2001 5964F5 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2769 1/17/2001 5964F1 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2770 1/17/2001 5964F01 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2771 1/17/2001 5956 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2772 1/17/2001 5964 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2773 1/17/2001 5964F5 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2774 1/17/2001 5964F1 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2775 1/17/2001 5964F01 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2776 2/1/2001 S-371-1 [D,GCN,Q,GCN,E,GCN][E,G,TT,YY,G,YY] SILVER

2777 2/1/2001 S-372-1 [D,GCN,Q,GCN,E,GCN][E,G,TT,YY,G,YY] SILVER

2778 2/1/2001 5879-10 [D,GCN,Q,GCN,E,GCN][E,G,TT,YY,G,YY] SILVER

2779 2/1/2001 5979-20 [D,GCN,Q,GCN,E,GCN][E,G,TT,YY,G,YY] SILVER

2780 2/1/2001 5887-36 [A,B,G,TT,B,G][D,E,Q,YY,E,YY] SILVER
HZ
2781 2/1/2001 5887-2 [A,B,G,TT,B,G][D,E,Q,YY,E,YY] SILVER
HZ
2782 2/1/2001 5765-10 [A,E,J,TT,A,Q][D,G,Q,YY,E,TT] SILVER
HZ
2783 2/1/2001 5766-10 [[A,E,J,TT,A,Q][D,G,Q,YY,E,TT] SILVER

2784 2/1/2001 5905-5 [LY:1K,2K,4K,8K,10K,20][D,E,G,Q,TT,YY] SILVER
HZ
2785 2/1/2001 5904-10 [LY:1K,2K,4K,8K,10K,20][D,E,G,Q,TT,YY] SILVER
HZ
2786 2/2/2001 5966 [NULL,E,YY,TT,J,Q][G,D,A,E,YY,TT] SILVER

2787 2/2/2001 5966 [NULL,E,YY,TT,J,Q][G,D,A,E,YY,TT] SILVER

2788 2/2/2001 5966 [NULL,E,YY,TT,J,Q][G,D,A,E,YY,TT] SILVER

2789 2/2/2001 5966 [NULL,E,YY,TT,J,Q][G,D,A,E,YY,TT] SILVER

2790 2/2/2001 5966 [NULL,E,YY,TT,J,Q][G,D,A,E,YY,TT] SILVER

2791 2/13/2001 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2792 2/13/2001 5856F [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2793 2/13/2001 5964 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2794 2/13/2001 5964F5 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2795 2/13/2001 5964F1 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2796 2/13/2001 5964F01 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2797 2/21/2001 5740
SILVER
SEE NOTES
2798 2/21/2001 5856
SILVER
SEE NOTES
2799 2/27/2001 2639 [G:200,400,800,1600,3200,6400][12,800,G,LAB G@2K,/,/,/] SILVER
TEST AFFINITY PURIFIED G
2800 2/27/2001 2639 [Y,Y,G,G,E,E][T,T,YY,G,E,TT] SILVER
TEST ALL AFFINITY PURIFIED ANTIBODIES
2801 2/28/2001 2369 [Y,Y,Y,Y,Y,Y][Y,Y,Y,Y,Y,Y] SILVER
TITER-OUT SECONDARY ANTIBODY 1:50…….
2802 2/28/2001 2639 [YY,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER
TEST SECONDARY WITHOUT PRIMARY
2803 3/5/2001 S-367 [APB:1K,2K,4K,8K,16K,32K][64K,128K,256K,512K,1024K,2048] SILVER
APB 36 USE AT 8K
2804 3/6/2001 S-375 [B,E,B,E,B,E][G,J,YY,G,J,YY] SILVER
SECON USED @ 1:200
2805 3/6/2001 S-380 [B,E,B,E,B,E][G,J,YY,G,J,YY] SILVER

2806 3/6/2001 S-383 [APB,E,APB,E,APB,E][Q,TT,YY,Q,TT,YY] SILVER

2807 3/6/2001 S-384 [ABP,E,APB,E,APB,E][Q,TT,YY,Q,TT,YY] SILVER

2808 3/6/2001 S-385 [APB,E,APB,E,APB,E][Q,TT,YY,Q,TT,YY] SILVER

2809 3/6/301 S-386 [APB,E,APB,E,APB,E][Q,TT,YY,Q,TT,YY] SILVER

2810 3/6/2001 S-387 [APB,E,APB,E,APB,E][D,Dd,De,YY,Dd,yy] SILVER

2811 3/8/2001 S-374 [B,APB,B,APB,B,APB][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

2812 3/8/2001 S-376 [B,APB,B,APB,B,APB][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

2813 3/8/2001 S-377 [B,APB,B,APB,B,APB][E,G,YY,E,G,YY] SILVER

2814 3/8/2001 S-378 [B,APB,B,APB,B,APB][E,YY,E,YY,E,YY] SILVER

2815 3/8/2001 S-379 [B,APB,B,APB,B,APB][E,YY,E,YY,E,YY] SILVER

2816 3/8/2001 S-381 [A,E,J,TT,APB,E][D,G,Q,YY,APB,YY] SILVER

2817 3/8/2001 S-382 [A,E,J,TT,E,YY][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2818 3/12/2001 S-367 [APB,B,APB,B-ALA,APB,D][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

2819 3/12/2001 5739 [APB,B,APB,B-ALA,APB,D][E,G,J,Q,TT,YY] SILVER

2820 3/12/2001 5739 [B-ALA:1K,2K,4K,8K,16K,32K][YY,A,YY,A,YY,A] SILVER

2821 3/14/2001 2739 [BALA:32K,64K,128K,256K,512K,1024K][2048K,4096K,8196K,16384K,32,768K,65,536K] SILVER
BEST DILUTION @80-100K!
2822 3/14/2001 S-358 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER

2823 3/14/2001 S-359 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,Q,YY] SILVER

2824 3/14/2001 S-370 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2825 3/14/2001 S-373 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2826 3/14/2001 S-373 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2827 3/14/2001 5765-9 [A,E,J,TT,A,Q][D,G,Q,YY,E,TT] SILVER

2828 3/14/2001 5766-11 [A,E,J,TT,A,Q][D,G,Q,YY,E,TT] SILVER

2829 3/22/2001 S-373 [A,E,J,TT,E,TT][D,YY,G,Q,G,YY] SILVER

2830 3/22/2001 S-373 [A,E,J,TT,E,TT][D,YY,G,Q,G,YY] SILVER

2831 3/22/2001 5739 [BALA,E,BALA,E,BALA,E]][G,YY,A,G,YY,A] SILVER

2832 3/22/2001 S-388 [B,E,G,B,E,G][TT,Q,YY,TT,Q,YY] SILVER

2833 3/22/2001 S-389 [B,E,G,B,E,G][TT,Q,YY,TT,Q,YY] SILVER

2834 3/27/2001 2639 [APB4K,APB4K,APB4K,APB4K,APB4K,APB4K][APB4K,APB4K,APB4K,APB4K,APB4K,APB4K] SILVER
COMPETITION WITH APB
2835 3/27/2001 5739 [APB4K,APB4K,APB4K,APB4K,APB4K,APB4K][APB4K,APB4K,APB4K,APB4K,APB4K,APB4K] SILVER
COMPETITION WITH APB
2836 3/27/2001 S-367 [APB4K,APB4K,APB4K,APB4K,APB4K,APB4K][APB4K,APB4K,APB4K,APB4K,APB4K,APB4K] SILVER
COMPETITION WITH APB
2837 4/2/2001 5972 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2838 4/2/2001 5971 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2839 4/2/2001 5971 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2840 4/2/2001 5971 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2841 4/2/2001 5971 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2842 4/2/2001 5971 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2843 4/2/2001 5370 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2844 4/2/2001 5370 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2845 4/2/2001 5370 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,Y,Y SILVER

2846 4/2/2001 5884 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2847 4/2/2001 5884 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2848 4/3/2001 5856FL [YY,YY,YY,/,/,/][YY,YY,YY,/,/,/] SILVER
YY RUN AT 1:50
2849 4/3/2001 5856FL [YY,YY,YY,/,/,/][YY,YY,YY,/,/,/] SILVER
YY RUN AT 1:200
2850 4/4/2001 5856FL
SILVER
SEE NOTES
2851 4/4/2001 5856FL
SILVER
SEE NOTES
2852 4/4/2001 5856FL
SILVER
SEE NOTES
2853 4/4/2001 5658FL
SILVER
SEE NOTES
2854 4/401 5856FL
SILVER
SEE NOTES
2855 4/4/2001 5739 [BALA32K,BALA32K,BALA32K,BALA32K,BALA32K,BALA32K][BALA32K,BALA32K,BALA32K,BALA32K,BALA32K,BALA32K] SILVER
BLOCKED WITH GLY-GLY-GLY
2856 4/4/2001 5739 [BALA32K,BALA32K,BALA32K,BALA32K,BALA32K,BALA32K][BALA32K,BALA32K,BALA32K,BALA32K,BALA32K,BALA32K] SILVER
BLOCK WITH YY
2857 4/4/2001 5739 [BALA32K,BALA32K,BALA32K,BALA32K,BALA32K,BALA32K][BALA32K,BALA32K,BALA32K,BALA32K,BALA32K,BALA32K] SILVER
BLOCK WITH BALA
2858 4/4/2001 5739 [G50K,G50K,G50K,G50K,G50K,G50K][G50K,G50K,G50K,G50K,G50K,G50K] SILVER
BLOCK WITH GLY-GLY-GLY
2859 4/6/2001 5856FL [E,YY,YY,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

2860 4/9/2001 S-357 [NULL,1D44K,1D48K,1D416K,TH,TH][7G61K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
STREP AVIDIN GOLD
2861 4/9/2001 S-358 [NULL,1D44K,1D48K,1D416K,TH,TH][7G61K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
STREP AVIDIN GOLD
2862 4/9/2001 S-359 [NULL,1D44K,1D48K,1D416K,TH,TH][7G61K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
STREP AVIDIN GOLD
2863 4/10/2001 S-370 [1D4,7G6,1D4,7G6,1D4,7G6][TH,YY,TH,G,TH,E] SILVER
1D4 AND 7G6 RUN @16K
2864 4/10/2001 5884H-78 [1D4,7G6,1D4,7G6,1D4,7G6][TH,YY,TH,G,TH,E] SILVER
1D4 AND 7G6 RUN @16K HZ
2865 4/10/2001 5884H-80 [1D4,7G6,1D4,7G6,1D4,7G6][TH,YY,TH,G,TH,E] SILVER
1D4 AND 7G6 RUN @16K HZ
2866
NO RECORD
2867
NO RECORD
2868
NO RECORD
2869 4/11/2001 S-302 [1D4,7G6,1D4,7G6,TH,TH][E,TT,Q,J,G,YY] SILVER
SEE RECORD FOR DILUTIONS
2870 4/11/2001 5739 [1D4:16K,32K,64K,128K,256K,512][1D4:1D4,1D4,1D4,1D4,1D4] SILVER
BOTTOM @16K,STREAVIDIN DILUTION SERIES1:1,1:2….
2871 4/1101 5884H-81 [TH,E,TH,Q,TH,E][D,G,J,TT,YY,G] SILVER
TH + STREPAVIDIN HZ
2872 4/11/2001 5884H-82 [TH,E,TH,Q,TH,E][D,G,J,TT,YY,G] SILVER
TH + STREPAVIDIN HZ
2873 4/16/2001 5856FL


JIA-HUI
2874 4/16/2001 5854FL


JIA-HUI
2875 4/16/2001 5856FL


JIA-HUI
2876 4/16/2001 5856FL


JIA-HUI
2877 4/16/2001 5856FL


JIA-HUI
2878 4/16/2001 5856FL


JIA-HUI
2879 4/16/2001 5856FL


JIA-HUI
2880 4/16/2001 5856FL


JIA-HUI
2881 4/16/2001 S-60 [YY,G,YY,G,YY,G][J,E,TT,J,E,TT] SILVER

2882 4/16/2001 S-61 [YY,G,YY,G,YY,G][J,E,TT,J,E,TT] SILVER

2883 4/16/2001 S-62 [YY,G,YY,G,YY,G][J,E,TT,J,E,TT] SILVER

2884 4/16/2001 S-358 [NULL,1D4,YY,1D4,YY,1D4][E,G,E,G,E,TT] SILVER
1D4 @1:32K
2885 4/16/2001 S-359 [NULL,1D4,YY,1D4,YY,1D4][E,G,E,G,E,TT] SILVER
1D4 @1:32K
2886 4/16/2001 5739 [TH:100,200,400,800,1600,3200][6400,12,800,25,600,51200,102400,204800] SILVER
TEST CHEMICON AB152
2887 4/16/2001 5739 [TH:1K,2K,4K,8K,16K,32K][64K,128K,256K,512K,1024K,2048K] SILVER
TEST CHEMICON AB151
2888 4/19/2001 5271 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2889 4/19/2001 S-390 [J,TT,J,TT,J,D][E,Q,E,Q,E,Q] SILVER

2890 4/19/2001 S-391 [J,TT,J,TT,J,D][E,Q,E,Q,E,Q] SILVER

2891 5/17/2001 6027 [YY,YY,YY,YY,YY,YY,YY][E,E,E,E,E,E] SILVER

2892 5/17/2001 6028 [YY,YY,YY,YY,YY,YY,YY][E,E,E,E,E,E] SILVER

2893 5/22/2001 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY,YY][E,E,E,E,E,E] SILVER

2894 5/22/2001 6027 [YY,YY,YY,YY,YY,YY,YY][E,E,E,E,E,E] SILVER

2895 5/22/2001 6028 [YY,YY,YY,YY,YY,YY,YY][E,E,E,E,E,E] SILVER

2896 5/30/2001 S-392 [B,E,B,E,B,E][G,YY,J,TT,G,YY] SILVER
CAMERON
2897 5/30/2001 S-392 [B,E,B,E,B,E][G,YY,J,TT,G,YY] SILVER missing CAMERON
2898 5/30/2001 S-392 [B,E,B,E,B,E][G,YY,J,TT,G,YY] SILVER missing CAMERON
2899 5/30/2001 S-392 [B,E,B,E,B,E][G,YY,J,TT,G,YY] SILVER missing CAMERON
2900 5/30/2001 S-393 [B,E,B,E,B,E][G,YY,J,TT,G,YY] SILVER missing CAMERON
2901 5/30/2001 S-393 [B,E,B,E,B,E][G,YY,J,TT,G,YY] SILVER missing CAMERON
2902 5/30/2001 6070 [B,E,B,E,B,E][G,YY,J,TT,G,YY] SILVER
CAMERON
2903 5/30/2001 6071 [B,E,B,E,B,E][G,YY,J,TT,G,YY] SILVER
CAMERON
2904
ANNE’S SLIDE
2905 6/4/2001 6066 [B,E,B,Q,B,E][G,YY,J,TT,G,YY] SILVER

2906 6/4/2001 6067 [B,E,B,Q,B,E][G,YY,J,TT,G,YY] SILVER

2907 6/4/2001 6068 [B,E,B,Q,B,E][G,YY,J,TT,G,YY] SILVER

2908 6/4/2001 6069 [B,E,B,Q,B,E][G,YY,J,TT,G,YY] SILVER

2909 6/4/2001 6072 [B,E,B,Q,B,E][G,YY,J,TT,G,YY] SILVER

2910 6/4/2001 6073 [B,E,B,Q,B,E][G,YY,J,TT,G,YY] SILVER

2911 6/6/2001 S-394 [A,R,Q,E,A,R][X,S,TT,L,K,ADP] SILVER
ANNE’S SLIDE
2912 6/13/2001 5856-12 [YY,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER DEOS,PERIODATE,PERIODIC CARL
2913 6/13/2001 5856-13 [YY,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER DEOS,PERIODATE,PERIODIC
2914 6/13/2001 5856-14 [YY,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER DEOS,PERIODATE,PERIODIC
2915 6/13/2001 5856-15 [YY,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER PERIODIC ACID
2916 6/13/2001 5856-16 [YY,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER PERIODIC ACID
2917 6/13/2001 5856-17 [YY,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER PERIODIC ACID
2918 6/13/2001 5856-18 [YY,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER PERIODIC ACID
2919 6/13/2001 5856-19 [YY,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER PERIODIC ACID
2920 6/13/2001 5856-20 [YY,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

2921 6/13/2001 5856-21 [YY,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

2922 6/13/2001 5856-22 [YY,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

2923 6/13/2001 5856-23 [YY,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

2924 8/13/2001 6074 [G,E,YY,D,TT,Q][J,A,G,E,YY,D] SILVER

2925 8/13/2001 6075 [G,E,YY,D,TT,Q][J,A,G,E,YY,D] SILVER

2926 8/13/2001 6077 [G,E,YY,D,TT,Q][J,A,G,E,YY,D] SILVER

2927 8/13/2001 6078 [G,E,YY,D,TT,Q][J,A,G,E,YY,D] SILVER

2928 8/13/2001 6079 [G,E,YY,D,TT,Q][J,A,G,E,YY,D] SILVER

2929 8/13/2001 6032 [G,E,YY,D,TT,Q][J,A,G,E,YY,D] SILVER

2930 8/13/2001 6032 [G,E,YY,D,TT,Q][J,A,G,E,YY,D] SILVER

2931 8/22/2001 S-390 [NULL,J,TT,J,TT,J][NULL,E,/,E,/,E] SILVER
250NM
2932 8/22/2001 S-390 [NULL,J,TT,J,TT,J][NULL,E,/,E,/,E] SILVER
1NM
2933 8/22/2001 S-391 [NULL,J,TT,J,TT,J][NULL,E,/,E,/,E] SILVER
250NM
2934 8/22/2001 S-391 [NULL,J,TT,J,TT,J][NULL,E,/,E,/,E] SILVER
1NM
2935 8/27/2001 S-395 [B,R,B,R,B,R][G,Q,YY,G,Q,YY] SILVER

2936 8/27/2001 S-396 [B,R,B,R,B,R][D,E,G,Q,TT,YY] SILVER

2937 8/28/2001 6029 [G,E,YY,D,TT,Q][J,A,G,E,YY,D] SILVER
WT HZ MOUSE
2938 8/28/2001 6029 [G,E,YY,D,TT,Q][J,A,G,E,YY,D] SILVER
WT HZ MOUSE
2939 8/28/2001 6029 [G,E,YY,D,TT,Q][J,A,G,E,YY,D] SILVER
WT HZ MOUSE
2940 8/28/2001 6029 [G,E,YY,D,TT,Q][J,A,G,E,YY,D] SILVER
WT HZ MOUSE
2941 8/28/2001 6029 [G,E,YY,D,TT,Q][J,A,G,E,YY,D] SILVER
WT HZ MOUSE
2942 8/30/2001 5276 [A,E,TT,J,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

2943 8/30/2001 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

2944 9/11/2001 S-390 [/,J,TT,J,TT,J][/,E,/,E,/,E] SILVER
CUT 2 1NM
2945 9/11/2001 S-390 [/,J,TT,J,TT,J][/,E,/,E,/,E] SILVER
CUT2 250NM
2946 9/11/2001 S-390 [/,J,TT,J,TT,J][/,E,/,E,/,E] SILVER
CUT1 1NM
2947 9/11/2001 S-390 [/,J,TT,J,TT,J][/,E,/,E,/,E] SILVER
CUT 1 250NM
2948 9/11/2001 S-391 [/,J,TT,J,TT,J][/,E,/,E,/,E] SILVER
CUT2 1 NM
2949 9/11/2001 S-391 [/,J,TT,J,TT,J][/,E,/,E,/,E] SILVER
CUT2 250NM
2950 9/11/2001 S-391 [/,J,TT,J,TT,J][/,E,/,E,/,E] SILVER
CUT3 1NM
2951 9/11/2001 S-391 [/,J,TT,J,TT,J][/,E,/,E,/,E] SILVER
CUT3 250NM
2952 9/12/2001 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
PEPSIN
2953 9/24/2001 6092 [YY,YY,YY,YY,YY,YY,][G,G,G,G,G,G] SILVER

2954 9/24/2001 6092 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2955 9/24/2001 6093 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2956 9/24/2001 6096 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER

2957 9/26/2001 5739 [YY,YY,YY,/,/,/][G,G,G,/,/,/] SILVER
BMP
2958 9/26/2001 5856 [YY,YY,YY,/,/,/][G,G,G,/,/,/] SILVER
BMP
2959 9/26/2001 6092 [YY,YY,YY,/,/,/][G,G,G,/,/,/] SILVER
BMP
2960 9/26/2001 6093 [YY,YY,YY,/,/,/][G,G,G,/,/,/] SILVER

2961 9/26/2001 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

2962 9/26/2001 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

2963 9/26/2001 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

2964 9/26/2001 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
PEPSIN
2965 10/1/2001 5278-2 [A,E,G,Q,E,G][D,YY,J,TT,YY,J] SILVER
HZ
2966 10/1/2001 5278-8 [A,E,G,Q,E,G][D,YY,J,TT,YY,J] SILVER
HZ
2967 10/1/2001 5278-10 [A,E,G,Q,E,G][D,YY,J,TT,YY,J] SILVER
HZ
2968 10/1/2001 5278-15 [A,E,G,Q,E,G][D,YY,J,TT,YY,J] SILVER
HZ
2969 10/1/2001 5278-20 [A,E,G,Q,E,G][D,YY,J,TT,YY,J] SILVER
HZ
2970 10/1/2001 5278-25 [A,E,G,Q,E,G][D,YY,J,TT,YY,J] SILVER
HZ
2971 10/1/2001 5278-30 [A,E,G,Q,E,G][D,YY,J,TT,YY,J] SILVER
HZ
2972 10/2/2001 5739 [YY,YY,YY,/,/,/][G,G,G,/,/,/] SILVER

2973 10/5/2001 5739 [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER
TEST G
2974 10/5/2001 5739 [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER
TEST G
2975 10/8/2001 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER
TEST SECOND AB DILUTION
2976 10/8/2001 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER
TEST SECOND AB DILUTION
2977 10/8/2001 5739 [J,J,J,J,J,J][E,E,E,E,E,E] SILVER
TEST SECOND AB DILUTION
2978 10/8/2001 5739 [J,J,J,J,J,J][E,E,E,E,E,E] SILVER
TEST SECOND AB DILUTION
2979 10/8/2001 5739 [TT,TT,TT,TT,TT,TT][Q,Q,Q,Q,Q,Q] SILVER
TEST SECOND AB DILUTION
2980 10/8/2001 5739 [TT,TT,TT,TT,TT,TT][Q,Q,Q,Q,Q,Q] SILVER
TEST SECOND AB DILUTION
2981 10/10/2001 5739 [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER
TEST GLYCINE
2982 10/10/2001 5739 [J,J,J,J,J,J,][J,J,J,J,J,J] SILVER
TEST GSH
2983 10/11/2001 5278-11 [A,TH,E,TH,TT,TH][G,YY,G,YY,G,YY] SILVER
HZ
2984 10/11/2001 5278-16 [A,TH,E,TH,TT,TH][G,YY,G,YY,G,YY] SILVER
HZ
2985 10/11/2001 5278-21 [A,TH,E,TH,TT,TH][G,YY,G,YY,G,YY] SILVER
HZ
2986 10/11/2001 5278-26 [A,TH,E,TH,TT,TH][G,YY,G,YY,G,YY] SILVER
HZ
2987 10/11/2001 5278-7 [A,E,G,Q,TH,G][D,YY,J,TT,YY,J] SILVER
HZ
2988 10/11/2001 5278-9 [A,E,G,Q,TH,G][D,YY,J,TT,YY,J] SILVER
HZ
2989 10/11/2001 5278-14 [A,E,G,Q,TH,G][D,YY,J,TT,YY,J] SILVER
HZ
2990 10/11/2001 5278-19 [A,E,G,Q,TH,G][D,YY,J,TT,YY,J] SILVER
HZ
2991 10/11/2001 5278-24 [A,E,G,Q,TH,G][D,YY,J,TT,YY,J] SILVER
HZ
2992 10/11/2001 5278-29 [A,E,G,Q,TH,G][D,YY,J,TT,YY,J] SILVER
HZ
2993 10/15/2001 5739 [G,G,G,/,/,/][G,G,G/,/,/] SILVER

2994 10/15/2001 6092OS [G,G,G,/,/,/][G,G,G/,/,/] SILVER

2995 10/15/2001 6093 [G,G,G,/,/,/][G,G,G/,/,/] SILVER

2996 10/16/2001 5276 [A,E,YY,Q,YY,Q][A,G,J,TT,E,J] SILVER

2997 10/16/2001 5276 [A,E,YY,Q,YY,Q][A,G,J,TT,E,J] SILVER

2998 10/16/2001 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][G,G,G,G,G,G] SILVER
PEPSIN
2999 10/24/2001 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
6N HCL
3000 10/25/2001 5739 [YY,G,G,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3001 10/25/2001 6092OS [YY,G,G,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3002 10/25/2001 6093 [YY,G,G,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3003 10/31/2001 5276ZF [A,E,YY,Q,YY,Q][A,G,J,TT,E,J] SILVER

3004 10/31/2001 5276ZF [A,E,YY,Q,YY,Q][A,G,J,TT,E,J] SILVER

3005 11/1/2001 5739 [/,/,/,/,/,/,][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
PAPAIN
3006 11/8/2001 5856 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

3007 11/8/2001 5739 [/,/,/,/,/,/][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

3008 11/11/2001 6190 [TB,B,E,B,E,B][D,G,YY,T,G,YY] SILVER

3009 11/11/2001 6192 [TB,B,E,B,E,B][D,G,YY,T,G,YY] SILVER

3010 11/11/2001 6195 [TB,B,E,B,E,B][D,G,YY,T,G,YY] SILVER


11/11/2001 6199 [TB,B,E,B,E,B][D,G,YY,T,G,YY] SILVER

3012 11/11/2001 6200 [TB,B,E,B,E,B][D,G,YY,T,G,YY] SILVER

3013 11/14/2001 6202 [TB,B,E,B,E,B][D,G,YY,T,G,YY] SILVER

3014 11/14/2001 6204 [TB,B,E,B,E,B][D,G,YY,T,G,YY] SILVER

3015 11/14/2001 6205 [TB,B,E,B,E,B][D,G,YY,T,G,YY] SILVER

3016 11/14/2001 6206A [TB,B,E,B,E,B][D,G,YY,T,G,YY] SILVER

3017 11/14/2001 6206B [TB,B,E,B,E,B][D,G,YY,T,G,YY] SILVER

3018 11/14/2001 6207 [TB,B,E,B,E,B][D,G,YY,T,G,YY] SILVER


11/27/2001 6215 [Y,E,G,Y,E,G][Y,E,G,Y,E,G] SILVER

3020 11/29/2001 BLANK [B,B,YY.YY,GG][E,E,TT,TT,D,D] SILVER TEST BACKGROUND
3021 11/29/2001 BLANK [B,B,YY.YY,GG][E,E,TT,TT,D,D] SILVER TEST BACKGROUND
3022 11/29/2001 BLANK [B,B,YY.YY,GG][E,E,TT,TT,D,D] SILVER TEST BACKGROUND
3023 11/29/2001 BLANK [B,B,YY.YY,GG][E,E,TT,TT,D,D] SILVER TEST BACKGROUND
3024 11/29/2001 BLANK [B,B,B,B,B,B][B,B,B,B,B,B] SILVER COAT WITH FISH GELATIN
3025 11/29/2001 BLANK [B,B,B,B,B,B][B,B,B,B,B,B] SILVER COAT WITH FISH GELATIN
3026 12/14/2001 5631 HZ [TH:1K,2K,4K,8K,16K,32K][TH:64K,128K,256K,512K,1024K,2048K] SILVER SIGMA MAB
3027 12/19/2001 5739 [G,E,YY,TT,/,/][G,E,YY,TT,/,/] SILVER

3028 12/19/2001 6092 [G,E,YY,TT,/,/][G,E,YY,TT,/,/] SILVER OS

12/19/2001 6092 [G,E,YY,TT,/,/][G,E,YY,TT,/,/] SILVER OS
3030 12/19/2001 6093 [G,E,YY,TT,/,/][G,E,YY,TT,/,/] SILVER

3031 12/19/2001 6093 [G,E,YY,TT,/,/][G,E,YY,TT,/,/] SILVER

3032 12/19/2001 5631 HZ [TH:500,1K,2K,4K,8K,16K][TH:32K,64K,128K,256K,512K,1024K]S SILVER TEST SIGMA MAB..DIDN’T WORK
3033 12/19/2001 6092 [G,G,G,/,/,/][G,G,G/,/,/] SILVER OS
3034 12/26/2001 5739 [G,G,G,/,/,/][G,G,G/,/,/] SILVER

3035 12/27/2001 6092 [G,G,G,/,/,/][G,G,G/,/,/] SILVER OS
3036 12/27/2001 5739 [G,G,G,/,/,/][G,G,G/,/,/] SILVER

3037 12/28/2001 6092 [G,G,G,/,/,/][G,G,G/,/,/] SILVER OS
3038 12/28/2001 5739 [G,G,G,/,/,/][G,G,G/,/,/] SILVER

3039 12/26/2001 S-399 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

3040 12/26/2001 S-400 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

3041 12/26/2001 S-401 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

3042 1/2/2002 6092 [G,G,G,/,/,/][G,G,G/,/,/] SILVER OS
3043 1/2/2002 5739 [G,G,G,/,/,/][G,G,G/,/,/] SILVER

3044 1/7/2002 6093 [G,G,G,/,/,/][G,G,G/,/,/] SILVER TEST STREP AVIDIN
3045 1/7/2002 6093 [G,G,G,/,/,/][G,G,G/,/,/] SILVER TEST STREP AVIDIN
3046 1/8/2002 6092 [G,G,G,G,/,/][G,G,G,G,/,/] SILVER

3047 1/8/2002 6092 [G,G,G,G,/,/][G,G,G,G,/,/] SILVER

3048 1/10/2002 6092 [G,G,G,/,/,/][G,G,G/,/,/] SILVER

3049 1/10/2002 6092 [YY,E,TT,/,/,/][YY,E,TT,/,/,/] SILVER

3050 1/10/2002 5739 [G,YY,E,TT,/,/][G,YY,E,TT,/,/] SILVER

3051 1/10/2002 6241 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER DEOS 1% PERIODIC ACID X 30 MIN
3052 1/10/2002 6242 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER DEOS 1% PERIODIC ACID X 30 MIN
3053 1/10/2002 6243 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER DEOS 1% PERIODIC ACID X 30 MIN
3054 1/10/2002 6244 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER DEOS 1% PERIODIC ACID X 30 MIN
3055 1/10/2002 6245 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER DEOS 1% PERIODIC ACID X 30 MIN
3056 1/10/2002 6246 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER DEOS 1% PERIODIC ACID X 30 MIN
3057 1/10/2002 6247 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER DEOS 1% PERIODIC ACID X 30 MIN
3058 1/10/2002 6248 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER DEOS 1% PERIODIC ACID X 30 MIN
3059 10/10/2002 6249 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER DEOS 1% PERIODIC ACID X 30 MIN
3060 1/11/2002 5631-35 [TH:500,1K,2K,4K,8K,16K][TH:32K,64K,128K,256K,512K,1024K]S SILVER SIGM MAB..DIDN’T WORK
3061 1/14/2002 6250 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER DEOS 1% PERIODIC ACID X 30 MIN
3062 1/14/2002 6251 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER DEOS 1% PERIODIC ACID X 30 MIN
3063 1/14/2002 6252 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER DEOS 1% PERIODIC ACID X 30 MIN
3064 1/14/2002 6253 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER DEOS 1% PERIODIC ACID X 30 MIN
3065 1/14/2002 6254 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER DEOS 1% PERIODIC ACID X 30 MIN
3066 1/14/2002 6255 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER DEOS 1% PERIODIC ACID X 30 MIN
3067 1/14/2002 6256 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER DEOS 1% PERIODIC ACID X 30 MIN
3068 1/14/2002 6257 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER DEOS 1% PERIODIC ACID X 30 MIN
3069 1/14/2002 6258 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER DEOS 1% PERIODIC ACID X 30 MIN
3070 1/16/2002 6092 [G,G,G,/,/,/][G,G,G/,/,/] SILVER

3071 1/16/2002 6092 [G,G,G,/,/,/][G,G,G/,/,/] SILVER

3072 1/17/2002 6114 [G,E,YY,A,Q,TT][D,G,E,YY,A,J] SILVER

3073 1/17/2002 6114 [G,E,YY,A,Q,TT][D,G,E,YY,A,J] SILVER


1/17/2002 6114 [G,E,YY,A,Q,TT][D,G,E,YY,A,J] SILVER

3075 1/17/2002 6116 [G,E,YY,A,Q,TT][D,G,E,YY,A,J] SILVER

3076 1/17/2002 6116 [G,E,YY,A,Q,TT][D,G,E,YY,A,J] SILVER

3077 1/17/2002 6259 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER

3078 1/17/2002 6260 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER

3079 1/17/2002 6261 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER

3080 1/17/2002 6262 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER

3081 1/23/2002 6092 [E,G,YY,TT,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3082 1/23/2002 6093 [E,G,YY,TT,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3083 1/23/2002 6114 [G,E,YY,A,Q,TT][D,G,E,YY,A,J] SILVER

3084 1/23/2002 6114 [G,E,YY,A,Q,TT][D,G,E,YY,A,J] SILVER

3085 1/23/2002 6116 [G,E,YY,A,Q,TT][D,G,E,YY,A,J] SILVER

3086 1/23/2002 6116 [G,E,YY,A,Q,TT][D,G,E,YY,A,J] SILVER

3087 1/26/2002 6119 [G,E,YY,A,Q,TT][D,G,E,YY,A,J] SILVER

3088 1/26/2002 6119 [G,E,YY,A,Q,TT][D,G,E,YY,A,J] SILVER

3089 1/29/2002 6092 [E,G,YY,TT,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3090 1/30/2002 S-338 [B,B,B,B,B,B][B,B,B,B,B,B] SILVER GET RID OF BACKGROUND
3091 1/30/2002 S-338 [B,B,B,B,B,B][B,B,B,B,B,B] SILVER GET RID OF BACKGROUND
3092 1/30/2002 S-318 [B,B,B,B,B,B][B,B,B,B,B,B] SILVER GET RID OF BACKGROUND
3093 1/30/2002 S-318 [B,B,B,B,B,B][B,B,B,B,B,B] SILVER RUN SLIDES 28-30 DEGREES
3094 2/4/2002 S-402 [B,E,B,Q,B,E][D,G,J,T,YY,G] SILVER

3095 2/4/2002 S-403 [DASP,E,DASP,Q,DASP,E][D,G,J,TT,YY,G] SILVER

3096 2/4/2002 S-404 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

3097 2/4/2002 6305 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

3098 2/5/2002 6092OS [E,G,YY,TT,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3099 2/5/2002 6092OS [E,G,YY,TT,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3100 2/5/2002 6092OS [E,G,YY,TT,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3101 2/5/2002 6092OS [E,G,YY,TT,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3102 2/6/2002 6220 [G,E,YY,A,Q,TT][D,G,E,YY,A,J] SILVER

3103 2/6/2002 6220 [G,E,YY,A,Q,TT][D,G,E,YY,A,J] SILVER

3104 2/21/2002 6313 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER

3105 2/21/2002 6314 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER

3106 2/21/2002 6315 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER

3107 2/21/2002 6316 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER

3108 2/21/2002 6317 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER

3109 2/25/2002 6318 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER

3110 2/25/2002 6319 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER

3111 2/25/2002 6320 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER

3112 2/25/2002 6321 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER

3113 2/28/2002 S-390 [NULL,J,J,J,J,J][E,TT,E,TT,E,TT] SILVER

3114 2/28/2002 TURTLE1 [A,E,J,TT,R,LEU][D,G,Q,YY,CIT,SER] SILVER

3115 2/28/2002 TURTLE2 [A,E,J,TT,R,LEU][D,G,Q,YY,CIT,SER] SILVER

3116 2/28/2002 TURTLE1 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,J] SILVER

3117 2/28/2002 TURTLE2 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,J] SILVER

3118 3/6/2002 6327 [G,E,YY,D,A,Q][TT,B,G,E,YY,TT] SILVER

3119 3/6/2002 6327 [G,E,YY,D,A,Q][TT,B,G,E,YY,TT] SILVER

3120 3/6/2002 6327 [G,E,YY,D,A,Q][TT,B,G,E,YY,TT] SILVER

3121 3/6/2002 6326 [G,E,YY,D,A,Q][TT,B,G,E,YY,TT] SILVER

3122 3/6/2002 6326 [G,E,YY,D,A,Q][TT,B,G,E,YY,TT] SILVER

3123 3/8/2002 5739 [YY,YY:1:50,100,200,400,800,][1600,3200,6400,12800,25600,51200] SILVER
SEE ATACHED SHEET,COMPETITIVE INHIBITION ASSAY
3124 3/8/2002 5739 [YY,YY:1:50,100,200,400,800][1600,3200,6400,12800,25600,51200] SILVER
SEE ATACHED SHEET,COMPETITIVE INHIBITION ASSAY
3125 3/8/2002 5739 [YY,YY:1:50,100,200,400,800][1600,3200,6400,12800,25600,51200] SILVER
SEE ATACHED SHEET,COMPETITIVE INHIBITION ASSAY
3126 3/19/2002 S-405 [NULL,B,E,B,Q,B][A,D,G,J,TT,YY] SILVER

3127 3/19/2002 6035#14 [NULL,B,E,B,Q,B][A,D,G,J,TT,YY] SILVER
HZ
3128 3/19/2002 6036#19 [NULL,B,E,B,Q,B][A,D,G,J,TT,YY] SILVER
HZ
3129 3/19/2002 5739 [E,E:50,100,200,400,800][1600,3200,6400,12800,25600,51200] SILVER
SEE ATTACHED SHEET,COMPETITVE INHIBITION ASSAY
7/26/1908 3/19/2002 5739 [[YY,YY:1:50,100,200,400,800][1600,3200,6400,12800,25600,51200] SILVER
SEE ATTACHED SHEET,COMPETITVE INHIBITION ASSAY
3131 3/19/2002 5739 [YY,YY:1:50…… SILVER
SEE ATTACHED SHEET,COMPETITVE INHIBITION ASSAY
3132 3/20/2002 6090 [E,G,YY,TT,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3133 3/20/2002 6090 [E,G,YY,TT,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3134 3/20/2002 6090 [E,G,YY,TT,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3135 3/20/2002 6090 [E,G,YY,TT,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3136 3/23/2002 6327 [G,B,E,B,YY,TT][D,Q,J,A,E,YY] SILVER

3137 3/23/2002 6327 [G,B,E,B,YY,TT][D,Q,J,A,E,YY] SILVER

3138 3/23/2002 6215 [G,E,YY,D,,A,Q][TT,J,G,E,YY,TT] SILVER

3139 3/23/2002 6281 [G,E,YY,TT,Q,G][E,YY,Q,G,E,YY] SILVER

3140 3/25/2002 5739 [1D4:1K,2K,4K,8K,16K32K][1D4:1K,2K,4K,8K,16K32K] SILVER
1:8K LOOKS GOOD..TEST GAM 1NM
3141
DIDN’T WORK
3142 3/27/2002 6259 [/,1,2,4,8,10][/,1,2,4,8,10]ALL 1D4@8K SILVER
TOP ROW NaBH4, BOTTOM ROW:DTT
3143 4/1/2002 6259 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
WRONG SECONDARY USED
3144 4/1/2002 6260 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
WRONG SECONDARY USED
3145 4/1/2002 6233 [G,E,YY,,G,E,YY][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

3146 4/1/2002 6183 [G,E,YY,TT,Q,A][D,G,E,YY,TT,Q] SILVER

3147 4/2/2002 6259 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3148 4/2/2002 6260 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3149 4/3/2002 6241 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3150 4/3/2002 6242 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3151 4/3/2002 6243 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3152 4/3/2002 6244 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3153 4/3/2002 6245 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3154 4/3/2002 6246 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3155 4/3/2002 6247 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3156 4/3/2002 6248 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3157 4/3/2002 6249 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3158 4/3/2002 6250 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3159 4/3/2002 6233 [G,E,YY,G,E,YY][G,E,YY,G,E,YY] SILVER

3160 4/4/2002 6251 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3161 4/4/2002 6252 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3162 4/4/2002 6253 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3163 4/4/2002 6254 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3164 4/4/2002 6255 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3165 4/4/2002 6256 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3166 4/4/2002 6257 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3167 4/4/2002 6258 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3168 4/4/2002 6261 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3169 4/4/2002 6262 [TT,Q,1D4,TT,Q,1D4][E,G,YY,E,G,YY] SILVER
DEOS,10 MIN IN 5 mM DTT
3170 4/5/2002 6260 [/,/,1D4,1D4,1D4,1D4][/,/,1D4,1D4,1D4,1D4,] SILVER
TEST DTT..SEE SHEET
3171 4/5/2002 6260 [/,/,1D4,1D4,1D4,1D4][/,/,1D4,1D4,1D4,1D4,] SILVER
TEST ETCHING SEE SHEET
3172
UNKNOWN SLIDE
3173 4/8/2002 5739 [TH:1K,2K,4K,8K,16K,32K][TH:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST SIGMA TH MAB…..DIDN’T WORK
3174 4/8/2002 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
TEST STAIN
3175 4/9/2002 5739 [1,2,8,16,32,64]P1,2,8,16,32,64] DAPI-EOSIN
DAPI-EOSIN TEST
3176 4/9/2002 6215 [NULL,TT,E,YY,TT,G][Q,J,G,Q,E,YY] SILVER

3177 4/20/2002 6354 [A,E,J,TT,E,TT][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

3178 5/9/2002 6193 [NULL,B,E,B,E,B][YY,G,TT,YY,G,TT] SILVER

3179 5/9/2002 6194 [NULL,B,E,B,E,B][YY,G,TT,YY,G,TT] SILVER

3180 5/9/2002 6196 [NULL,B,E,B,E,B][YY,G,TT,YY,G,TT] SILVER

3181 5/9/2002 6197 [NULL,B,E,B,E,B][YY,G,TT,YY,G,TT] SILVER

3182 5/9/2002 6198 [NULL,B,E,B,E,B][YY,G,TT,YY,G,TT] SILVER

3183 5/9/2002 6201 [NULL,B,E,B,E,B][YY,G,TT,YY,G,TT] SILVER

3184 5/9/2002 6203 [NULL,B,E,B,E,B][YY,G,TT,YY,G,TT] SILVER

3185 5/9/2002 6208 [NULL,B,E,B,E,B][YY,G,TT,YY,G,TT] SILVER

3186 5/9/2002 6208 [NULL,E,J,TT,E,YY][D,G,Q,YY,G,YY] Silver

3187 5/9/2002 6113 [NULL,E,J,TT,E,YY][D,G,Q,YY,G,YY] Silver

3188 5/9/2002 6113 G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] Silver

3189 5/20/2002 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

3190 5/20/2002 5739 [E,E,E,E,E,E][E,E,E,E,E,E] SILVER
E BLOCKED WITH YY..1:10,100,1000
3191 5/20/2002 5739 [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER
G BLOCKED WITH YY
3192 5/20/2002 5739 [Q,Q,Q,Q,Q,Q][Q,Q,Q,Q,Q,Q] SILVER
Q BLOCKED WITH YY
3193 5/20/2002 5739 [TT,TT,TT,TT,TT,TT,][TT,TT,TT,TT,TT,TT] SILVER
TT BLOCKED WITH YY
3194 5/20/2002 5739 [J,J,J,J,J,J][J,J,J,J,J,J] SILVER
J BLOCKED WIYH YY
3195 5/20/2002 5739 [D,D,D,D,D,D][D,D,D,D,D,D] SILVER
D BLOCKED BY YY
3196 5/20/2002 5739 [A,A,A,A,A,A][A,A,A,A,A,A] SILVER
A BLOCKED WITH YY
3197 5/20/2002 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
YY BLOCKED WITH E
3198 5/20/2002 5739 [E,E,E,E,E,E][E,E,E,E,E,E] SILVER
E BLOCKED WITH E
3199 5/20/2002 5739 [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER
G BLOCKED BY E
3200 5/20/2002 5739 [Q,Q,Q,Q,Q,Q][Q,Q,Q,Q,Q,Q] SILVER
Q BLOCKED BY E
3201 5/20/2002 5739 [TT,TT,TT,TT,TT,TT][TT,TT,TT,TT,TT,TT] SILVER
TT BLOCKED BYE
3202 5/20/2002 5739 [J,J,J,J,J,J][J,J,J,J,J,J] SILVER
J BLOCKED BY E
3203 5/20/2002 5739 [D,D,D,D,D,D][D,D,D,D,D,D] SILVER
D BLOCKED BY E
3204 5/20/2002 5739 [A,A,A,A,A,A][A,A,A,A,A,A] SILVER
A BLOCKED BY E
3205 5/23/2002 6250-1 [YY,YY,YY,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3206 6/3/2002 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
YY BLOCKED BY G
3207 6/3/2002 5739 [E,E,E,E,E,E][E,E,E,E,E,E] SILVER
E BLOCKED BT G
3208 6/3/2002 5739 [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER
G BLOCKED BY G
3209 6/3/2002 5739 [Q,Q,Q,Q,Q,Q][Q,Q,Q,Q,Q,Q] SILVER
Q BLOCKED BY G
3210 6/3/2002 5739 [TT,TT,TT,TT,TT,TT][TT,TT,TT,TT,TT,TT] SILVER
T BLOCKED BY G
3211 6/3/2002 5739 [J,J,J,J,J,J,][J,J,J,J,J,J] SILVER
J BLOCKED BY G
3212 6/3/2002 5739 [D,D,D,D,D,D][D,D,D,D,D,D] SILVER
D BLOCKED BY G
3213 6/3/2002 5739 [A,A,A,A,A,A][A,A,A,A,A,A] SILVER
A BLOCKED BY G
3214 6/5/2002 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
Y BLOCKED BY Q
3215 6/5/2002 5739 [E,E,E,E,E,E][E,E,E,E,E,E] SILVER
E BLOCKED BY Q
3216 6/5/2002 5739 [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER
G BLOCKED BY Q
3217 6/5/2002 5739 [Q,Q,Q,Q,Q,Q][Q,Q,Q,Q,Q,Q] SILVER
Q BLOCKED BY Q
3218 6/5/2002 5739 [TT,TT,TT,TT,TT,TT,][TT,TT,TT,TT,TT,TT] SILVER
T BLOCKED BY Q
3219 6/5/2002 5739 [J,J,J,J,J,J,][J,J,J,J,J,J] SILVER
J BLOCKED BY Q
3220 6/5/2002 5739 [D,D,D,D,D,D][D,D,D,D,D,D] SILVER
D BLOCKED BY Q
3221 6/5/2002 5739 [A,A,A,A,A,A][A,A,A,A,A,A] SILVER
A BLOCKED BY Q
3222 6/10/2002 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
YY BLOCKED BY T
3223 6/10/2002 5739 [E,E,E,E,E,E][E,E,E,E,E,E] SILVER
E BLOCKED BY T
3224 6/10/2002 5739 [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER
G BLOCKED BY T
3225 6/10/2002 5739 [Q,Q,Q,Q,Q,Q][Q,Q,Q,Q,Q,Q] SILVER
Q BLOCKED BY T
3226 6/10/2002 5739 [TT,TT,TT,TT,TT,TT][TT,TT,TT,TT,TT,TT] SILVER
TT BLOCKED BY T
3227 6/10/2002 5739 [J,J,J,J,J,J][J,J,J,J,J,J] SILVER
J BLOCKED BY T
3228 6/10/2002 5739 [D,D,D,D,D,D][D,D,D,D,D,D] SILVER
D BLOCKED BY T
3229 6/10/2002 5739 [A,A,A,A,A,A,][A,A,A,A,A,A,A] SILVER
A BLOCKED BY T
3230 6/12/2002 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
YY BLOCKED BY J
3231 6/12/2002 5739 [E,E,E,E,E,E][E,E,E,E,E,E] SILVER
E BLOCKED BY J
3232 6/12/2002 5739 [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER
G BLOCKED BY J
3233 6/12/2002 5739 [Q,Q,Q,Q,Q,Q][Q,Q,Q,Q,Q,Q] SILVER
Q BLOCKED BY J
3234 6/12/2002 5739 [TT,TT,TT,TT,TT,TT][TT,TT,TT,TT,TT,TT] SILVER
TT BLOCKED BY J
3235 6/12/2002 5739 [J,J,J,J,J,J][J,J,J,J,J,J] SILVER
J BLOCKED BY J
3236 6/12/2002 5739 [D,D,D,D,D,D][D,D,D,D,D,D] SILVER
D BLOCKED BY J
3237 6/12/2002 5739 [A,A,A,A,A,A][A,A,A,A,A,A] SILVER
A BLOCKED BY J
3238 6/13/2002 6250-3 [TT,YY,G,/,/,/][Q,E,A-7,/,/,/] SILVER

3239 6/13/2002 6250-3 [YY,TT,YY,TB,/,/][E,Q,G,/,/,/] SILVER

3240 6/18/2002 S-406 [B,E,B,E,B,E][G,YY,TT,G,YY,Q] SILVER

3241 6/18/2002 S-407 [B,E,B,E,B,E][G,YY,TT,G,YY,Q] SILVER

3242 6/20/2002 6167 [NULL,A,D,E,G,J][Q,TT,YY,E,G,YY] SILVER

3243 6/26/2002 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
YY BLOCKED BY D
3244 6/26/2002 5739 [E,E,E,E,E,E][E,E,E,E,E,E] SILVER
E BLOCKED BY D
3245 6/26/2002 5739 [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER
G BLOCKED BY D
3246 6/26/2002 5739 [Q,Q,Q,Q,Q,Q][Q,Q,Q,Q,Q,Q] SILVER
Q BLOCKED BY D
3247 6/26/2002 5739 [TT,TT,TT,TT,TT,TT][TT,TT,TT,TT,TT,TT] SILVER
TT BLOCKED BY D
3248 6/26/2002 5739 [J,J,J,J,J,J][J,J,J,J,J,J] SILVER
J BLOCKED BY D
3249 6/26/2002 5739 [D,D,D,D,D,D][D,D,D,D,D,D] SILVER
D BLOCKED BY D
3250 6/26/2002 5739 [A,A,A,A,A,A][A,A,A,A,A,A] SILVER
A BLOCKED BY D
3251 7/2/2002 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
YY BLOCKED BY A
3252 7/2/2002 5739 [E,E,E,E,E,E][E,E,E,E,E,E] SILVER
E BLOCKED BY A
3253 7/2/2002 5739 [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER
G BLOCKED BY A
3254 7/2/2002 5739 [Q,Q,Q,Q,Q,Q][Q,Q,Q,Q,Q,Q] SILVER
Q BLOCKED BY A
3255 7/2/2002 5739 [TT,TT,TT,TT,TT,TT][TT,TT,TT,TT,TT,TT] SILVER
TT BLOCKED BYA
3256 7/2/2002 5739 J,J,J,J,J,J][J,J,J,J,J,J] SILVER
J BLOCKED BY A
3257 7/2/2002 5739 [D,D,D,D,D,D][D,D,D,D,D,D] SILVER
D BLOCKED BY A
3258 7/2/2002 5739 [A,A,A,A,A,A][A,A,A,A,A,A] SILVER
A BLOCKED BY A
3259 7/2/2002 6475 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
THE MARSHAK SLIDE
3260 8/12/2002 6460 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER

3261 8/12/2002 6463 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER

3262 8/12/2002 6464 [NULL,D,G,Q,YY,G[A,E,J,TT,E,YY] SILVER

3263 8/12/2002 6466 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER

3264 8/12/2002 6468 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER

3265 8/13/2002 6461 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER

3266 8/13/2002 6462 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER

3267 8/13/2002 6467 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER

3268 8/13/2002 6469 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER

3269 8/19/2002 5739 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
TEST SECOND ANTIBODY
3270 8/19/2002 5739 [G,G,G,G,G,G][G,G,G,G,G,G] SILVER
TEST GLYCINES
3271 8/19/2002 5739 [G1,G1,G,1,G1,G1,G1][G,G,G,G,G,G] SILVER
TEST SIGNATURE VS TEXAS GLYCINE
3272 9/12/2002 S-411 [299:1K,2K,4K,8K,16K,32K][300:1K,2K,4K,8K,16K,32[301:1K,2K,4K,8K,16K,32K][302:1K,2K,4K,8K,16K,32K]K] SILVER
TEST Covance
3273 9/12/2002 S-411 [301:1K,2K,4K,8K,16K,32K][302:1K,2K,4K,8K,16K,32K][303:1K,2K,4K,8K,16K,32K][304:1K,2K,4K,8K,16K,32][305:1K,2K,4K,8K,16K,32K][306:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST Covance
3274 9/12/2002 S-411 [303:1K,2K,4K,8K,16K,32K][304:1K,2K,4K,8K,16K,32] SILVER
TEST Covance
3275 9/12/2002 S-411 [305:1K,2K,4K,8K,16K,32K][306:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST Covance
3276 9/12/2002 S-411 [307:1K,2K,4K,8K,16K,32][308:1K,2K,4K,8K,16K,32] SILVER
TEST Covance
3277 9/12/200 S-411 [309:1K,2K,4K,8K,16K,32K][310:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST Covance
3278 9/16/2002 6250-2 [YY,YY,G,Y,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3279 9/16/2002 6250-2 [G,G,G,G,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3280 9/18/2002 6250-2 [E,G,YY,TT,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3281 9/18/2002 6092 OS [G,G,G,/,/,/][YY,YY,YY,/,/,/] SILVER

3282 9/23/2002 6250-2 [E,G,YY,TT]/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3283 9/23/2002 6250-2 [E,G,YY,TT]/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3284 9/24/2002 6250-2 [E,G,YY,TT]/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3285 9/24/2002 6092 OS [G,G,G,/,/,/][YY,YY,YY,/,/,/] SILVER

3286 9/24/2002 5739 E,G,YY,TT,/,/][E,G,YY,TT,/,/] SILVER

3287 9/24/2002 6250 [G:250,500,1K,2K,8K][16K,32K,64K,128K,256K,G] SILVER

3288 9/27/2002 6250 [TT:250,500,1K,2K,4K,8K][16K,32K,64K,128K,256K,TT][E:250,500,1K,2K,4K,8K][16K,32K,64K,128K,256K,EYY,250,500,1K,2K,4K,8K][16K,32K,64K,128K,256K,Y SILVER

3289 9/27/2002 6250 [E:250,500,1K,2K,4K,8K][16K,32K,64K,128K,256K,E] SILVER

3290 9/27/2002 6250 [YY,250,500,1K,2K,4K,8K][16K,32K,64K,128K,256K,YY][299:1K,2K,4K,8K,16K,32K][300:1K,2K,4K,8K,16K,32K]301:1K,2K,4K,8K,16K,32K][302:1K,2K,4K,8K,16K,32K][303:1K,2K,4K,8K,16K,32K][304:1K,2K,4K,8K,16K,3[305:1K,2K,4K,8K,16K,32K][306:1K,2K,4K,8K,16K,32K][307:1K,2K,4K,8K,16K,32][308:1K,2K,4K,8K,16K,32[309:1K,2K,4K,8K,16K,32K][310:1K,2K,4K,8K,16K,32K][308:1K,2K,4K,8K,16K][309:1K,2K,4K,8K,16K] SILVER

3291 10/3/2002 S-411 [299:1K,2K,4K,8K,16K,32K][300:1K,2K,4K,8K,16K,32K][301:1K,2K,4K,8K,16K,32K][302:1K,2K,4K,8K,16K,32K][303:1K,2K,4K,8K,16K,32K][304:1K,2K,4K,8K,16K,32][305:1K,2K,4K,8K,16K,32K][306:1K,2K,4K,8K,16K,32K][307:1K,2K,4K,8K,16K,32][308:1K,2K,4K,8K,16K,32] SILVER
TEST COVANCE 2ND BLEED
3292 10/3/2002 S-411 301:1K,2K,4K,8K,16K,32K][302:1K,2K,4K,8K,16K,32K SILVER
TEST COVANCE 2ND BLEED
3293 10/3/2002 S-411 [303:1K,2K,4K,8K,16K,32K][304:1K,2K,4K,8K,16K,32] SILVER
TEST COVANCE 2ND BLEED
3294 10/3/2002 S-411 [305:1K,2K,4K,8K,16K,32K][306:1K,2K,4K,8K,16K,32K[307:1K,2K,4K,8K,16K,32][308:1K,2K,4K,8K,16K,32] SILVER
TEST COVANCE 2ND BLEED
3295 10/3/2002 S-411 307:1K,2K,4K,8K,16K,32][308:1K,2K,4K,8K,16K,32] SILVER
TEST COVANCE 2ND BLEED
3296 10/3/2002 S-411 309:1K,2K,4K,8K,16K,32K][310:1K,2K,4K,8K,16K,32K] SILVER
TEST COVANCE 2ND BLEED
3297 10/3/2002 5739 308:1K,2K,4K,8K,16K][309:1K,2K,4K,8K,16K] SILVER
TEST COVANCE 2ND BLEED
3298 10/3/2002 5739 [310:1K,2K,4K,8K,16K][/,/,/,/,/,/] SILVER
Strep Avidin
3299 10/29/2002 6542 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
Strep avidin
3300 10/29/2002 6543 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3301 10/29/2002 6544 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3302 10/29/2002 6545 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3303 10/29/2002 6546 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3304 10/29/2002 6547 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3305 10/29/2002 6548 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3306 10/29/2002 6549 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3307 10/29/2002 6550 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3308 10/29/2002 6551 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3309 10/29/2002 6552 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3310 10/29/2002 6553 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3311 10/29/2002 6554 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3312 10/29/2002 6555 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3313 10/29/2002 6556 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3314 10/29/2002 6557 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3315 10/29/2002 6029 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3316 11/5/2002 6250-2 [E,G,YY,TT,Q,/][/,/,/,/,/,/] SILVER
OS
3317 11/5/2002 6558 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3318 11/5/2002 6559 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3319 11/5/2002 6560 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3320 11/5/2002 6561 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3321 11/5/2002 6562
6563
[NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3322 11/5/2002 6563 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3323 11/5/2002 6564 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3324 11/5/2002 6565 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3325 11/6/2002 6029 [NULL,YY,Q,D,G,YY][E,TT,E,J,A,TT] SILVER
OS
3326 11/6/2002 6029 [NULL,YY,Q,D,G,YY][E,TT,E,J,A,TT] SILVER
OS
3327 11/6/2002 6029 [NULL,YY,Q,D,G,YY][E,TT,E,J,A,TT] SILVER
OS
3328 11/6/2002 6029 [NULL,YY,Q,D,G,YY][E,TT,E,J,A,TT] SILVER
OS
3329 11/6/2002 6029 [NULL,YY,Q,D,G,YY][E,TT,E,J,A,TT] SILVER
OS
OS
3330 11/6/2002 6566 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3331 11/6/2002 6567 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3332 11/6/2002 6568 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3333 11/6/2002 6569 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3334 11/7/2002 6250-2 [E,G,YY,TT,Q,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3335 11/7/2002 5739 [G:10K,20K,40K,80,160,320K][G:640K,…….} SILVER
3RD BLEED OF GLYCINE
3336 11/7/2002 S-414 [TH1:10,100,1K,10K,TH2:10,100][TH2:1K,10K,TH3:10,100,1K,10K][A,E,J,TT,R,E][D,G,Q,YY,S,YY] SILVER
TEST THIRD TH
3337 11/7/2002 S-414 [A,E,J,TT,R,E][D,G,Q,YY,S,YY] SILVER

3338 11/11/2002 6606-C1 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3339 11/11/2002 6607-1 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3340 11/11/2002 6608-1 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3341 11/11/2002 6609-1 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3342 11/11/2002 6610 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3343 11/11/2002 6611-1 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3344 11/11/2002 6612-1 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3345 11/13/2002
[NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3346 11/13/2002 6601 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3347 11/13/2002 6602 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3348 11/13/2002 6603 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3349 11/13/2002 6604 [NULL,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,E,YY] SILVER
OS
3350 11/14/2002 6629V [TB,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

3351 11/14/2002 6629D [TB,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

3352 11/14/2002 S-417 [TB,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

3353 11/14/2002 S-418 [TB,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

3354 11/14/2002 S-419 [TB,E,J,TT,E,Q][D,G,Q,YY,G,YY] SILVER

3355 11/19/2002 6606-C3 [UTG:500,1K,2K,4K,8K,10K][GPF:5K,10K,20K,40K,80K,160K] SILVER

3356 11/25/2002 6250-3 [E,G,YY,TT,Q,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3357 11/26/2002 5739 [1K,2K,4K,8K,16K,32K][64K,128K,256K,512K,1024K,2048K] SILVER
TEST GLYCINE-299: best @ 16K
3358 11/26/2002 5739 [1K,2K,4K,8K,16K,32K][64K,128K,256K,512K,1024 SILVER
TEST GLYCINE-300: also best @ 16k
3359 12/3/2002 6250-2 [E,G,YY,TT,Q,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3360 12/4/2002 6516
[NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3361 12/4/2002 6517 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3362 12/4/2002 6518 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3363 12/4/2002 6519 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3364 12/4/2002 6520 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3365 12/4/2002 6521 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3366 12/4/2002 6522 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3367 12/4/2002 6523 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3368 12/9/2003 6523 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3369 12/9/2003 6484 [A,E,J,TT,E,YY][D,G,Q,YY,G,NULL] SILVER

3370 12/9/2003 6485 [A,E,J,TT,E,YY][D,G,Q,YY,G,NULL] SILVER

3371 12/9/2003 6491 [A,E,J,TT,E,YY][D,G,Q,YY,G,NULL] SILVER

3372 12/9/2003 6492 [A,E,J,TT,E,YY][D,G,Q,YY,G,NULL] SILVER

3373 12/12/2002 6524 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3374 12/12/2002 6525 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3375 12/12/2002 6526 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3376 12/12/2002 6527 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3377 12/12/2002 6528 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3378 12/12/2002 6529 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3379 12/12/2002 6530 [[NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3380 12/12/2002 6531 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3381 12/17/2002 6532 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3382 12/17/2002 6533 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3383 12/17/2002 6534 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3384 12/17/2002 6535 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3385 12/17/2002 6536 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3386 12/17/2002 6537 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3387 12/17/2002 6538 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3388 12/17/2002 6539 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3389 12/17/2002 6540 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3390 12/17/2002 6541 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3391 1/6/2003 6639 [

TODD
3392
TODD
3393
TODD
3394
TODD
3395
TODD
3396
TODD
3397
TODD
3398
TODD
3399
TODD
3400
TODD
3401
TODD
3402
TODD
3403
TODD
3404
TODD
3405
TODD
3406
TODD
3407
TODD
3408
TODD
3409 1/6/2003 S-399 [TH:100,200,400,800,1600,3200][TH:100,200,400,800,1600,3200] SILVER
CHEMICON
3410 1/6/2003 S-399 [CALRETININ:100,200,400,800,1600,3200][CALBINDIN:100,200,400,800,1600,3200] SILVER

3411 1/6/2003 S-399 [TH:500,1K,2K,4K,8K,16K][/,/,/,/,/,/] SILVER
SIGMA
3412 1/8/2003 S-399 [GLAST:100,200,400,800,1600,3200][GLT-1:100,200,400,800,1600,3200] SILVER

3413 1/8/2003 S-399 GLUT.TRANS:100,200,400,800,1600,3200][GLU.SYN:100,200400,800,1600,3200] SILVER

3414 1/10/2003 6639


TODD
3415 1/10/2003 6642


TODD
3416 1/14/2003 6250 [TT,/TT,/,TT,/] SILVER

3417 1/14/2003 6250 [YY,/,YY,/,YY,/] SILVER

3418 1/16/2003 6644 [NULL,BRDU,BRDU,BRDU,BRDU,BRDU][E,G,Q,TT,YY,E] SILVER
2N HCL
3419 1/24/2003 6250-3 [E,/,YY,/,/,/][/,G,/,TT,/,/] SILVER

3420 1/27/2003 5739 [YY,G,E,YY,G,E][,YY,G,E,YY,G,E] SILVER

3421 1/28/2003 6250-3 [E,/,YY,/,/,/][/,G,/,TT,/,/] SILVER

3422 1/28/2003 6250-3 [YY,/,/,/,/,/,/][/,TT,/,/,/,/] SILVER

3423 1/31/2003 6250-3 [TT,/,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3424 2/04/2003 6507 [NULL,E(1D4),G,TT(1D4),Q,YY(1D4)][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3425 2//4/2003 6507 [NULL,E(1D4),G,TT(1D4),Q,YY(1D4)][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3426 2/4/2003 5739 [TT,T,T-1D4,1D4,/,/][/,/,/,/,/,/] FLOR
TEST TT WITH ALEXA FLOR
3427 2/6/2003 6507C [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER
SILVER AND ALEXA FLOR
3428 2/6/2003 6507D [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER
SILVER AND ALEXA FLOR
3429 2/6/2003 6508V [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER
SILVER AND ALEXA FLOR
3430 2/6/2003 6508D [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER
SILVER AND ALEXA FLOR
3431 2/6/2003 6509V [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER
SILVER AND ALEXA FLOR
3432 2/6/2003 6509C [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER
SILVER AND ALEXA FLOR
3433 2/6/2003 6509D [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER
SILVER AND ALEXA FLOR
3434 2/7/2003 6676 [BRDU::10,20,40,80,160][NULL,G,Q,TT,YY,E] SILVER

3435 2/6/2003 5739 [NULL,E,Q,YY,Q,YY][D,G,TT,E,G,NULL] SILVER

3436 2/10/2003 6509D [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER

3437 2/10/2003 6510V [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER

3438 2/10/2003 6510C [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER

3439 2/10/2003 6510D [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER

3440 2/10/2003 6511V [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER

3441 2/10/2003 6511C [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER

3442 2/10/2003 6511D [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER

3443 2/10/2003 6512V [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER

3444 2/13/2003 6512C [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER

3445 2/13/2003 6512D [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER

3446 2/13/2003 6513C [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER

3447 2/13/2003 6513D [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER

3448 2/13/2003 6514V [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER

3449 2/13/2003 6514C [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER

3450 2/13/2003 6514D [NULL,E+1D4,G,TT,Q,YY+1D4][D,J,Q,YY,E,G- SILVER

3451 2/27/2003 6576 [TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3452 2/27/2003 6577 [TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3453 2/27/2003 6578 [TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3454 2/27/2003 6579 [TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3455 2/27/2003 6580 [TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3456 2/27/2003 6581 [TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3457 2/27/2003 6582 [TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3458 2/27/2003 6583 [TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3459 3/5/2003 6584 [TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3460 3/5/2003 6585 [TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3461 3/5/2003 6586 [TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3462 3/5/2003 6587 [TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3463 3/5/2003 6588 [TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3464 3/5/2003 6589 [TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3465 3/5/2003 6590 [TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3466 3/7/2003 6117 [NULL,G,E,YY,D,TT][Q,J,A,G,E,YY] SILVER

3467 3/7/2003 6177 [NULL,G,E,YY,D,TT][Q,J,A,G,E,YY] SILVER

3468 3/7/2003 6177 [NULL,G,E,YY,D,TT][Q,J,A,G,E,YY] SILVER

3469 3/7/2003 6138 [NULL,G,E,YY,D,TT][Q,J,A,G,E,YY] SILVER

3470 3/7/2003 6138 [NULL,G,E,YY,D,TT][Q,J,A,G,E,YY] SILVER

3471 3/7/2003 6144 [NULL,G,E,YY,D,TT][Q,J,A,G,E,YY] SILVER

3472 3/7/2003 6144 [NULL,G,E,YY,D,TT][Q,J,A,G,E,YY] SILVER

3473 3/7/2003 6147 [NULL,G,E,YY,D,TT][Q,J,A,G,E,YY] SILVER

3474 3/7/2003 6147 [NULL,G,E,YY,D,TT][Q,J,A,G,E,YY] SILVER

3475 3/7/2003 6153 [NULL,G,E,YY,D,TT][Q,J,A,G,E,YY] SILVER

3476 3/7/2003 6153 [NULL,G,E,YY,D,TT][Q,J,A,G,E,YY] SILVER

3477 3/10/2003 6591 [TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3478 3/10/2003 6592 TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3479 3/10/2003 6593 TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3480 3/10/2003 6594 TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3481 3/10/2003 6595 TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3482 3/10/2003 6596 TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3483 3/10/2003 6597 TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3484 3/10/2003 6598 TB,D,G,Q,E,Q][A,E,J,TT,J,TT] SILVER

3485 3/10/2003 6677 [BRDU][BRDU] SILVER
TODD AND TRYPSIN
3486 3/10/2003 6678 [BRDU][BRDU] SILVER
TODD AND TRYPSIN
3487 3/10/2003 6678 [BRDU][BRDU] SILVER
TODD AND TRYPSIN
3488 3/19/2003 6250 [E,/,YY,/,/,/][/,G,/,TT,/,/] SILVER

3489 3/19/2003 6250 [E,/,YY,/,/,/][/,G,/,TT,/,/] SILVER

3490 3/24/2003 6507C [ID4,E,G,TT,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3491 3/24/2003 6507D [ID4,E,G,TT,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3492 3/24/2003 6508V [ID4,E,G,TT,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3493 3/24/2003 6508D [ID4,E,G,TT,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3494 3/24/2003 6509V [ID4,E,G,TT,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3495 3/24/2003 6509C [ID4,E,G,TT,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3496 3/24/2003 6509D [ID4,E,G,TT,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3497 3/25/2003 6510V [ID4,E,G,TT,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3498 3/25/2003 6510C [ID4,E,G,TT,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3499 3/25/2003 6511D [ID4,E,G,TT,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3500 3/25/2003 6511V [ID4,E,G,TT,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3501 3/25/2003 6511C [ID4,E,G,TT,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3502 3/25/2003 6511D [ID4,E,G,TT,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3503 3/25/2003 6512V [ID4,E,G,TT,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3504 3/31/2003 6512C [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3505 3/31/2003 6512D [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3506 3/31/2003 6513C [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3507 3/31/2003 6513D [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3508 3/31/2003 6514V [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3509 3/31/2003 6514C [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3510 3/31/2003 6514D [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3511 4/7/2003 6682C [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3512 4/7/2003 6682D [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3513 4/7/2003 6682V [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3514 4/7/2003 6683C [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3515 4/7/2003 6683D [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3516 4/7/2003 6683V [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3517 4/7/2003 6684 [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3518 4/7/2003 6685 [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3519 4/8/2003 6686 [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3520 4/8/2003 6687C [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3521 4/8/2003 6687D [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3522 4/8/2003 6687V [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3523 4/8/2003 6688 [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3524 4/8/2003 6689 [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3525 4/8/2003 6690 [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3526 4/8/2003 6691 [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3527 4/10/2003 6692 [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3528 4/10/2003 6693 [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3529 4/10/2003 6694 [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3530 4/10/2003 6695 [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3531 4/11/2003 6621 [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3532 4/11/2003 6622 [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3533 4/11/2003 6625 [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3534 4/11/2003 6627 [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3535 4/11/2003 6628 [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3536 4/15/2003 6486A [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3537 4/15/2003 6487A [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3538 4/15/2003 6488A [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3539 4/15/2003 6488B [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3540 4/15/2003 6489A [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3541 4/15/2003 6490A [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3542 4/15/2003 6490B [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3543 4/15/2003 6493A [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3544 4/15/2003 6493B [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3545 4/15/2003 6487B [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3546 4/15/2003 6490C [1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3547 4/16/2003 6494A 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3548 4/16/2003 6494B 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3549 4/16/2003 6496 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3550 4/16/2003 6497A 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3551 4/16/2003 6497B 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3552 4/16/2003 6498V 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3553 4/16/2003 6498C 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3554 4/16/2003 6498D 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3555 4/16/2003 6499V 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3556 4/17/2003 6504V 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3557 4/17/2003 6504D 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3558 4/17/2003 6505V 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3559 4/17/2003 6505C 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3560 4/17/2003 6505D 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3561 4/17/2003 6506V 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3562 4/17/2003 6507D 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3563 4/17/2003 6507V 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3564 4/17/2003 6507C 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3565 4/17/2003 6507D 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3566 4/17/2003 6499C 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3567 4/17/2003 6499D 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3568 4/17/2003 6500C 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3569 4/17/2003 6500D 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3570 4/17/2003 6500V 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3571 4/17/2003 6501C 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3572 4/17/2003 6501D 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3573 4/17/2003 6502V 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3574 4/17/2003 6502C 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3575 4/17/2003 6503V 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3576 4/17/2003 6503C 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3577 4/17/2003 6503D 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3578 4/17/2003 6511V 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3579 4/17/2003 6511C 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3580 4/17/2003 6511D 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3581 4/17/2003 6512V 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3582 4/17/2003 6512C 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3583 4/17/2003 6512D 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3584 4/17/2003 6513C 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3585 4/17/2003 6513D 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3586 4/17/2003 6514V 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3587 4/17/2003 6514C 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3588 4/17/2003 6514D 1D4,E,G,T,Q,1D4][D,J,Q,YY,E,G] SILVER

3589 4/29/2003 5739 [YY,G,YY,G,YY,G][YY,G,YY,G,YY,G] SILVER
TEST STREP A
3590 5/7/2003 5396 [NULL,C,E,J,Q,S][A,D,G,L,R,YY] SILVER

3591 5/7/2003 6043 [NULL,C,E,J,Q,S][A,D,G,L,R,YY] SILVER

3592 5/7/2003 6049 [NULL,C,E,J,Q,S][A,D,G,L,R,YY] SILVER

3593 5/29/2003 6723 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

3594 5/29/2003 6724 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

3595 5/29/2003 6725 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

3596 5/29/2003 6726 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

3597 6/4/2003 6735 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

3598 6/4/2003 6736 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

3599 6/4/2003 6737 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

3600 6/4/2003 6738 [YY,YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER

3601 7/14/2003 6250-1 [E,//,YY,/,/,/][/,G,/,TT,/,/] SILVER

3602 7/14/2003 6250-1 [E,//,YY,/,/,/][/,G,/,TT,/,/] SIVER

3603 7/17/2003 6250-1 [G,][] SILVER

3604 7/17/2003 S-423 [D-ASP,D,G,Q,YY,D-ASP][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER
6744
3605 7/17/2003 S-424 [D-ASP,D,G,Q,YY,D-ASP][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER
6745
3606 7/17/2003 S-425 [D-ASP,D,G,Q,YY,D-ASP][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER
6746
3607 7/17/2003 S-426 [D-ASP,D,G,Q,YY,D-ASP][A,E,J,TT,E,NULL] SILVER
6747
3608 7/21/2003 S-423 D-ASP:2K,4K,8,10K,20K,40,][E,G,Q,YY,E,YY] SILVER

3609 7/21/2003 S-424 D-ASP:2K,4K,8,10K,20K,40,][E,G,Q,YY,E,YY] SILVER

3610 7/21/2003 S-425 D-ASP:2K,4K,8,10K,20K,40,][E,G,Q,YY,E,YY] SILVER

3611 7/21/2003 S-426 D-ASP:2K,4K,8,10K,20K,40,][E,G,Q,YY,E,YY] SILVER

3612 8/6/2003 6752 [YY,YY,G,G,E,E][TT,TT,/,/,/,/,] SILVER

3613 8/6/2003 6753 [YY,YY,G,G,E,E][TT,TT,/,/,/,/,] SILVER

3614 8/6/2003 6755 [YY,YY,G,G,E,E][TT,TT,/,/,/,/,] SILVER

3615 8/6/2003 6756 [YY,YY,G,G,E,E][TT,TT,/,/,/,/,] SILVER

3616 8/11/2003 6758 [NULL,D,G,Q,YY,D][A,E,J,TT,A,J] SILVER

3617 8/11/2003 6759 [NULL,D,G,Q,YY,D][A,E,J,TT,A,J] SILVER

3618 8/11/2003 6760 [NULL,D,G,Q,YY,D][A,E,J,TT,A,J] SILVER

3619 8/11/2003 6761 [NULL,D,G,Q,YY,D][A,E,J,TT,A,J] SILVER

3620 8/11/2003 6762 [NULL,D,G,Q,YY,D][A,E,J,TT,A,J] SILVER

3621 8/11/2003 6763 [NULL,D,G,Q,YY,D][A,E,J,TT,A,J] SILVER

3622 8/1/2003 6764 [NULL,D,G,Q,YY,D][A,E,J,TT,A,J] SILVER

3623 8/1/2003 6765 [NULL,D,G,Q,YY,D][A,E,J,TT,A,J] SILVER

3624 8/1/2003 6766 [NULL,D,G,Q,YY,D][A,E,J,TT,A,J] SILVER

3625 8/1/2003 6767 [NULL,D,G,Q,YY,D][A,E,J,TT,A,J] SILVER

3626 8/1/2003 6768 [NULL,D,G,Q,YY,D][A,E,J,TT,A,J] SILVER

3627 8/1/2003 6769 [NULL,D,G,Q,YY,D][A,E,J,TT,A,J] SILVER

3628 8/27/2003 5739 [20,10,5,2.5,1.25,.625][20,10,5,2.5,1.25,.625] Q-DOTS
YY ON ALL WELLS,TEST Q DOTS 565,585
3629 8/27/2003 5739 [20,10,5,2.5,1.25,.625][20,10,5,2.5,1.25,.625] Q-DOTS
YY ON ALL WELLS,TEST Q DOTS605,655
3630 9/8/2003 6342V [NULL,B,E,B,E,B][G,YY,TT,G,YY,TT] SILVER

3631 9/8/2003 6342V [NULL,B,E,B,E,B][G,YY,TT,G,YY,TT] SILVER

3632 9/8/2003 6432H [NULL,B,E,B,E,B][G,YY,TT,G,YY,TT] SILVER

3633 9/8/2003 6343V [NULL,B,E,B,E,B][G,YY,TT,G,YY,TT] SILVER

3634 9/8/2003 6343H [NULL,B,E,B,E,B][G,YY,TT,G,YY,TT] SILVER

3635 9/8/2003 6343V [NULL,B,E,B,E,B][G,YY,TT,G,YY,TT] SILVER

3636 9/15/2003 6250-1 E,//,YY,/,/,/][/,G,/,TT,/,/] SILVER

3637 9/15/2003 6250-1 E,//,YY,/,/,/][/,G,/,TT,/,/] SILVER

3638 9/22/2003 S-431 [TB,GCN,E,GCN,E,GCN][YY,G,TT,Q,YY,G] SILVER

3639 9/22/2003 S-432 [TB,GCN,E,GCN,E,GCN][YY,G,TT,Q,YY,G] SILVER

3640 9/23/2003 B1-6605 {E,TT,E,TT,E,TT][YY,G,YY,G,YY,Q] SILVER
MARSHAK
3641 9/24/2003 6606 C2 [TB,D,Q,YY,QYY][A,E,TT,E,TT,D] SILVER
MARSHAK
3642 9/24/2003 6606C4 [TB,D,Q,YY,QYY][A,E,TT,E,TT,D] SILVER
MARSHAK
3643 9/24/2003 6606C5 [TB,D,Q,YY,QYY][A,E,TT,E,TT,D] SILVER
MARSHAK
3644 9/29/2003 6605B2 [E,TT,E,TT,E,TT][YY,G,YY,G,YY,Q] SILVER
MARSHAK
3645 9/29/2003 6605B3 [E,TT,E,TT,E,TT][YY,G,YY,G,YY,Q] SILVER
MARSHAK
3646 9/29/2003 6605B4 [E,TT,E,TT,E,TT][YY,G,YY,G,YY,Q] SILVER
MARSHAK
3647 9/29/2003 6605B5 [E,TT,E,TT,E,TT][YY,G,YY,G,YY,Q] SILVER
MARSHAK
3648 9/29/2003 6605B6 [E,TT,E,TT,E,TT][YY,G,YY,G,YY,Q] SILVER
MARSHAK
3649 9/29/2003 6605B7 [E,TT,E,TT,E,TT][YY,G,YY,G,YY,Q] SILVER
MARSHAK
3650 9/29/2003 6605B8 [E,TT,E,TT,E,TT][YY,G,YY,G,YY,Q] SILVER
MARSHAK
3651 10/8/2003 S-434 [TB,GCN,E,GCN,E,GCN][YY,G,TT,Q,YY,G] SILVER

3652 10/9/2003 6798 [TB,D,G,Q,YY,Q][A,E,J,TT,E,J] SILVER
SIOBHAN
3653 10/9/2003 6799 [TB,D,G,Q,YY,Q][A,E,J,TT,E,J] SILVER
SIOBHAN
3654 10/13/2003 4198 [TH:1K,2K,3K,4K,8K,16K][TH:1K,2K,4K,8K,16K] SILVER
STREP A…CY3…TEST SIGMA TH
3655 10/13/2003 4198 [VTH:50,100,200,400,800,1600][VTH:50,100,200,400,800,1600] SILVER
STREP A AND CY3…OUR TH
3656 10/13/2003 4198 [AB151:50,100,200,400,800,1600][AB151:50,100,200,400,800,1600] SILVER
STREP A AND CY3 TESTR CHEMICON TH
3657 10/13/2003 4198 [AB152:50,100,200,400,800,1600][AB152:50,100,200,400,800,1600] SILVER
STREP A AND CY3 TESTR CHEMICON TH
3658 10/20/2003 S-399 [CALBINDIN:50,100,200,400,800,1600][3200,6400,12800,25600,51200,102400] SILVER
MOUSE,CALBINDIN MAB
3659 10/20/2003 S-399 [152:50,100,200,400,800,16][152:50,100,200,400,800,1600] SILVER
TEST NEW TH(TOP),VS OLD TH(BOTTOM)
3660 10/20/2003 S-399 [VTH:1K,2K,4K,8K,16K,32K][64K,128K,256K,512K,1024K,2048K] SILVER

3661 10/22/2003 6250-2 [TH:50,50,50,100,100,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3662 10/23/2003 6764 [NULL,D,G,Q,YY,D,][A,E,J,TT,A,J] SILVER
FLIESLER 60 MIN DEPX
3663 10/23/2003 6765 NULL,D,G,Q,YY,D,][A,E,J,TT,A,J] SILVER
FLIESLER 60 MIN DEPX
3664 10/23/2003 6766 NULL,D,G,Q,YY,D,][A,E,J,TT,A,J] SILVER
FLIESLER 60 MIN DEPX
3665 10/23/2003 6767 NULL,D,G,Q,YY,D,][A,E,J,TT,A,J] SILVER
FLIESLER 60 MIN DEPX
3666 10/23/2003 6768 NULL,D,G,Q,YY,D,][A,E,J,TT,A,J] SILVER
FLIESLER 60 MIN DEPX
3667 10/23/2003 6768 NULL,D,G,Q,YY,D,][A,E,J,TT,A,J] SILVER
FLIESLER 60 MIN DEPX
3668

3669 10/28/2003 6250-3 [TH:50,/,200,/800,/][/,100,/,400,/,/] SILVER
TH STREP AVIDIN
3670 11/3/2003 6250-2 [TH:100,100,100,/,/,/][TH:100,100,100,/,/,/] SILVER
TEST TH…OLD(TOP),NEW(BOTTOM)
3671 11/3/2003 6250-3 [TH:100,100,100,/,/,/][TH:100,100,100,/,/,/] SILVER
TEST TH…OLD(TOP),NEW(BOTTOM)
3672 11/3/2003 6569 [TH:100,100,100,/,/,/][TH:100,100,100,/,/,/] SILVER
TEST TH…OLD(TOP),NEW(BOTTOM)
3673 11/11/2003 6250-2 [TH,E,G,/,/,/][YY,T,TH,/,/,/] SILVER
OLD 1:100
3674 11/11/2003 6250-3 [TH,TH,TH,/,/,/][TH,TH,TH/,/,/] SILVER

3675 11/11/2003 6569-9 [TH,TH,TH,/,/,/][TH,TH,TH/,/,/] SILVER

3676 12/10/2003 6808 [TB,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,R,E] SILVER
ZHANG
3677 12/10/2003 6810 [TB,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,R,E] SILVER
ZHANG
3678 12/10/2003 6812 [TB,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,R,E] SILVER
ZHANG
3679 12/10/2003 6814 [TB,D,G,Q,YY,G][A,E,J,TT,R,E] SILVER
ZHANG
3680 12/16/2003 6626 [TB,Y,E,J,Y,E][G,T,Q,G,T,Q] SILVER

3681 12/17/2003 S-435 ONE WEEK ARG
S-435=6818 WT NA FREE 1UM 3H D-ASP +COLD D-ASP
3682 12/17/2003 S-436 ONE WEEK ARG
S-436=6819WT NA FREE 1UM 3H D-ASP
3683 12/17/2003 S-438 ONE WEEK ARG
S-438=6821WT NA FREE1UM3HD-ASP+INHIBITOR
3684 12/17/2003 S-439 ONE WEEK ARG
S-439=6822GLAST NA FREE IUM 3H D-ASP+COLD D-ASP
3685 12/17/2003 S-440 ONE WEEK ARG
S-440=6823GLAST NA FREEIUM3HD-ASP
3686 12/17/2003 S-442 ONE WEEK ARG
S-442=6825 NA FREE GLAST IUMD-ASP 100UMINHIBITOR
3687 12/17/2003 S-435 TWO WEEKS ARG

3688 12/17/2003 S-436 TWO WEEKS ARG

3689 12/17/200312/17/200312/17/2003 S-438 TWO WEEKS ARG

3690 12/17/2003 S-439 TWO WEEKS ARG

3691 12/17/2003 S-440 TWO WEEKS ARG

3692 12/17/2003 S-442 TWO WEEKS ARG

3693 12/17/2003 S-435 THREE WEEKS ARG

3694 12/17/2003 S-436 THREE WEEKS ARG

3695 12/17/2003 S-438 THREE WEEKS ARG

3696 12/17/2003 S-439 THREE WEEKS ARG

3697 12/17/2003 S-440 THREE WEEKS ARG

3698 12/17/2003 S-442 THREE WEEKS ARG

3699 12/30/2003 6830 [TB,G,E,Y,TT,J][Q,R,D,A,E,THEONINE] SILVER

3700 12/30/2003 6831 [TB,G,E,Y,TT,J][Q,R,D,A,E,THEONINE SILVER

3701 12/30/2003 6832 [TB,G,E,Y,TT,J][Q,R,D,A,E,THEONINE SILVER

3702 12/30/2003 6834 [TB,G,E,Y,TT,J][Q,R,D,A,E,THEONINE SILVER

3703 1/9/2004 6854 [TB,G,E,YY,TT,J][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
BRAIN STEM
3704 1/9/2004 6857 [TB,G,E,YY,TT,J][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
BRAIN HEMISPHERE
3705 1/9/2004 6848 [TB,G,E,YY,TT,J][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
LYMPH NODES
3706 1/9/2004 6849 [TB,G,E,YY,TT,J][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
DIAPHRAGM
3707 1/9/2004 6836 [NULL,G,E,YY,TTJ][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
KIDNEY
3708 1/9/2004 6840 [NULL,G,E,YY,TTJ][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
UTERUS
3709 1/9/2004 6834
6834
[NULL,G,E,YY,TTJ][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
OVARY
3710 1/9/2004 6843 [NULL,G,E,YY,TTJ][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
BLADDER
3711 1/9/2004 6844 [NULL,G,E,YY,TTJ][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
THYMUS
3712 1/9/2004 6852 [NULL,G,E,YY,TTJ][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
LUNG
3713 1/9/2004 6855 [NULL,G,E,YY,TTJ][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
CEREBELLUM
3714 1/9/2004 6831 [NULL,G,E,YY,TTJ][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
HEART
3715 1/9/2004 6846 [NULL,G,E,YY,TTJ][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
SMALL INTESTINE
3716 1/9/2004 6850 [NULL,G,E,YY,TTJ][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
LIVER
3717 1/9/2004 6830 [NULL,G,E,YY,TTJ][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
GALL BLADDER
3718 1/9/2004 6741 [NULL,G,E,YY,TTJ][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
COLON
3719 1/9/2004 6857 [NULL,G,E,YY,TTJ][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
BRAIN HEMISPHERE
3720 1/9/2004 6839 [NULL,G,E,YY,TTJ][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
FALLOPIAN TUBES
3721 1/9/2004 6842 [NULL,G,E,YY,TTJ][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
AORTA
3722 1/9/2004 6832 [NULL,G,E,YY,TTJ][Q,R,A,D,S,GCN] SILVER
STOMACH
3723 1/9/2004 S-370 [E,YY,C,K,L,O][R,S,TT,W,X,YY] SILVER

3724 1/9/2004 S-370 [E,YY,C,K,L,O][R,S,TT,W,X,YY] SILVER

3725 1/9/2004 6869 [NULL,G,E,YY,TT,E][Q,R,B,D,B,YY] SILVER

3726 1/9/2004 6866 [NULL,G,E,YY,TT,E][Q,R,B,D,B,YY] SILVER

3727 1/9/2004 6868 [NULL,G,E,YY,TT,E][Q,R,B,D,B,YY] SILVER

3728 1/22/2004 6885 [TB,TT,Q,E,D,J][A,YY,TT,Q,E,G] SILVER

3729 1/22/2004 6886 [TB,TT,Q,E,D,J][A,YY,TT,Q,E,G] SILVER

3730 1/22/2004 6887 [TB,TT,Q,E,D,J][A,YY,TT,Q,E,G] SILVER

3731 1/22/2004 6888 [TB,TT,Q,E,D,J][A,YY,TT,Q,E,G] SILVER

3732 1/28/04 6888 [TB,Q,J,D,R,X][TT,E,YY,G,O,TT] SILVER

3733 1/28/04 6568-2 [E,/,YY,/,/,/][/,G,/,TT,/,/] SILVER

3734 1/28/04 6568-2 [TT,/,G,/,/,/][/,YY,/,E,/,/] SILVER

3735 1/28/04 6888 [TB,TT,C,K,L,O][R,S,TT,W,X,Y] SILVER

3736 1/28/04 5706 [NULL,Q,G,D,J,E][TT,E,YY,R,Q,GCN] SILVER

3737 1/29/2004 6859-3 [NULL,G,E,YY,J,A][TT,Q,D,R,K,L] SILVER

3738 2/2/2004 6568-3 [Q,/,G,/,TT,/][/,E,/,YY,/,/] SILVER

3739 2/9/2004 6889 [NULL,TT,Q,E,D,J][A,YY,G,K,L,X] SILVER
RAYMOND
3740 2/9/2004 6890 [NULL,TT,Q,E,D,J][A,YY,G,K,L,X] SILVER
RAYMOND
3741 2/9/2004 6891 [NULL,TT,Q,E,D,J][A,YY,G,K,L,X] SILVER
RAYMOND
3742 2/9/2004 6893 [NULL,TT,Q,E,D,J][A,YY,G,K,L,X] SILVER
RAYMOND
3743 2/11/2004 6898 [NULL,Q,W,YY,O,R][TT,E,G,D,J,GCN] SILVER

3744 2/11/2004 6901 [NULL,Q,B,YY,B,R][TT,E,G,D,J,GCN] SILVER

3745 2/12/2004 6568-3 [TT,/,G,/,Q,/][/,YY,/,E,/,/] SILVER

3746 2/19/2004 6902 [NULL,Q,B,YY,B,A][TT,E,G,D,GCN,L] SILVER

3747 2/19/2004 6903 [NULL,Q,ATP,YY,Y,A][TT,E,G,D,GCN,L] SILVER

3748 2/23/2004 5739 [500,1K,2K,4K,8K,16K][32K,64,128,256K,512K,1024K] SILVER
TEST F 390
3749 2/23/2004 5739 [500,1K,2K,4K,8K,16K][32K,64,128,256K,512K,1024K] SILVER
TEST H9925
3750 2/23/2004 5739 [500,1K,2K,4K,8K,16K][32K,64,128,256K,512K,1024K] SILVER
TEST H9927
3751 2/23/2004 5739 [500,1K,2K,4K,8K,16K][32K,64,128,256K,512K,1024K] SILVER
TEST I-2641
3752 2/24/2004 6878 [NULL,E,YY,J,A,Y][Q,D,R,K,L,GCN] SILVER
LAH
3753 2/24/2004 6880 [NULL,E,YY,J,A,Y][Q,D,R,K,L,GCN] SILVER
LAH
3754 2/24/2004 6881 [NULL,E,YY,J,A,Y][Q,D,R,K,L,GCN] SILVER
LAH
3755 2/26/2004 5739 [500,1K,2K,4K,8K,16K][32K,64K,128K,256K,512K,1024K] SILVER
F-390
3756 2/26/2004 5739 500,1K,2K,4K,8K,16K][32K,64K,128K,256K,512K,1024K]  SILVER
H-9925
3757 2/26/2004 5739 500,1K,2K,4K,8K,16K][32K,64K,128K,256K,512K,1024K] SILVER
H9927
3758 2/26/2004 5739 500,1K,2K,4K,8K,16K][32K,64K,128K,256K,512K,1024K] SILVER
I-2641
3759 2/26/2004 6029 [NULL,Q,TH,G,J,Y][TT,E,YY,TH,A,T] SILVER

3760 2/26/2004 6029 [YY,YY,YY,YY,YY][YY,YY,YY,YY,YY,YY] SILVER
TITER 2ND ANTIBODY
3761 3/1/2004 6910 [NULL,BRDU,TT,Q,E,J][D,YY,G,K,L,BRDU] SILVER
RAYMOND
3762 3/1/2004 6911 [NULL,BRDU,TT,Q,E,J][D,YY,G,K,L,BRDU] SILVER
RAYMOND
3763 3/1/2004 6913 [NULL,BRDU,TT,Q,E,J][D,YY,G,K,L,BRDU] SILVER
RAYMOND
3764 3/1/2004 6914 [NULL,BRDU,TT,Q,E,J][D,YY,G,K,L,BRDU] SILVER
RAYMOND
3765 3/2/2004 5739 [CY3-YY]

CY3 -YY ALL WELLS
3766 3/2/2004 5739 [CY3-YY]

CY3 -YY ALL WELLS
3767 3/2/2004 5739 [CY3-YY]

CY3 -YY ALL WELLS
3768 3/2/2004 5739 D[500,1K,2K,4K,8K,16K][32K,64K,128K,256K,512K,1024K] SILVER
D
3769 3/2/2004 5739 [500,1K,2K,4K,8K,16K][32K,64K,128K,256K,512K,1024K] SILVER
MI2461
3770 3/2/2004 5739 [500,1K,2K,4K,8K,16K][32K,64K,128K,256K,512K,1024K] SILVER
MI2646
3771 3/2/2004 5739 [500,1K,2K,4K,8K,16K][32K,64K,128K,256K,512K,1024K] SILVER
NI2647
3772 3/2/2004 5739 [500,1K,2K,4K,8K,16K][32K,64K,128K,256K,512K,1024K] SILVER
NI2648…..1:4K IS BEST
3773 3/2/2004 6902 [NULL,Q,B,YY,TH,B][T,E,G,D,R,NULL] SILVER
HIPP
3774 3/3/2004LINCOLN
3775

3776 3/7/2004 6880-3 [NULL,1D4,E,YY,A,Q][GCN,S,TT,J,C,X] SILVER
LINCOLN
3777 3/2/2004 6911 [NULL,BRDU,TT,Q,E,J][D,YY,G,K,L,BRDU SILVER
RAYMOND
3778 3/2/2004 6914 [NULL,BRDU,TT,Q,E,J][D,YY,G,K,L,BRDU SILVER
RAYMOND
3779 3/2/2004 6916 [NULL,BRDU,TT,Q,E,J][D,YY,G,K,L,BRDU SILVER
RAYMOND
3780 3/2/2004 6917 [NULL,BRDU,TT,Q,E,J][D,YY,G,K,L,BRDU SILVER
RAYMOND
3781 3/9/2004 6880 [NULL,E,YY,J,A,Y][Q,D,R,S,L,GCN] SILVER
LINCOLN
3782 3/9/2004 6880 [NULL,E,YY,J,A,Y][Q,D,R,S,L,GCN] SILVER
LINCOLN
3783 3/9/2004 6880 [NULL,TT,G,W,O,X][C,K,E,YY,T,ID4] SILVER
LINCOLN
3784 3/10/2004 6568-3 [Q,/,G,/,TT,/][/,E/,YY,/,/] SILVER

3785 3/15/2004 6923 [NULL,Q,YY,J,A,GCN][TT,E,G,D,R,L] SILVER
MOUSE PANCREAS
3786 3/17/2004 6924 [NULL,BRDU,TT,Q,E,J][D,GCN,G,K,L,BRDU] SILVER
RAYMOND
3787 3/17/2004 6925 [NULL,BRDU,TT,Q,E,J][D,GCN,G,K,L,BRDU] SILVER
RAYMOND
3788 3/18/2004 6568-3 [TT,/,/,/,/,/][/,/,/,/,/,/] SILVER

3789 3/18/2004 6568-3 [Q,/,G,/,TT,/][/,E,/,YY,/,/] SILVER

3790 3/25/2004 6927 [NULL,BRDU,TT,Q,E,J][D,G,GCN,K,L,BRDU] SILVER

3791 3/25/2004 6928 [NULL,BRDU,TT,Q,E,J][D,G,GCN,K,L,BRDU] SILVER

3792 3/25/2004 6929 [NULL,BRDU,TT,Q,E,J][D,G,GCN,K,L,BRDU] SILVER

3793 3/25/2004 6930 [NULL,BRDU,TT,Q,E,J][D,G,GCN,K,L,BRDU] SILVER

3794 3/25/2004 6931 [NULL,Q,B,YY,TH,J][TT,E,G,D,ATP,O] SILVER
KOJI
3795 3/25/2004 6932 [NULL,Q,B,YY,TH,J][TT,E,G,D,ATP,O] SILVER
KOJI
3796 3/25/2004 6935 [NULL,Q,B,YY,TH,J][TT,E,G,D,ATP,O] SILVER
KOJI
3797 3/25/2004 6936 [NULL,Q,B,YY,TH,J][TT,E,G,D,ATP,O] SILVER
KOJI
3798 3/25/2004 6941 [NULL,Q,B,YY,TH,J][TT,E,G,D,ATP,O] SILVER
KOJI
3799 3/25/2004 6942 [NULL,Q,B,YY,TH,J][TT,E,G,D,ATP,O] SILVER
KOJI
3800 3/25/2004 6947 [NULL,Q,B,YY,TH,J][TT,E,G,D,ATP,O] SILVER
KOJI
3801 3/25/2004 6948 [NULL,Q,B,YY,TH,J][TT,E,G,D,ATP,O] SILVER
KOJI
3802

3803

3804

3805

3806

3807

3808

3809

3810

3811

3812

3813

3814

3815

3816

3817